Időjárás

22 °C

szeptember 25. | Eufrozina, Kende

Deutsch English
2020. 10. 27.
2020. 10. 27.
Napirendi pontok
1. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2019-084, TSZTM 2020-023, TSZTM 2020-024, SZTM 2019-065, SZTM 2019-084, SZTM 2020-007, SZTM 2020-009, SZTM 2020-010, SZTM 2020-014, SZTM 2020-018, SZTM 2020-021, SZTM 2020-023, SZTM 2020-024 és az SZTM 2020-026 számú tervmódosítások)

Előadó: Gyimóthy Ákos főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.19
Size: 8.31 MB
Mellékletek
Uploaded: 2020.10.19
Size: 881.80 KB
Uploaded: 2020.10.19
Size: 1.30 MB
Uploaded: 2020.10.19
Size: 4.56 MB
Uploaded: 2020.10.19
Size: 1.36 MB
Uploaded: 2020.10.19
Size: 1.49 MB
Uploaded: 2020.10.19
Size: 295.06 KB
Uploaded: 2020.10.19
Size: 105.85 KB
Uploaded: 2020.10.19
Size: 77.65 KB
Uploaded: 2020.10.19
Size: 84.49 KB
2. Javaslat a Változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Gyimóthy Ákos főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.19
Size: 903.62 KB
Melléklet
Uploaded: 2020.10.19
Size: 661.95 KB
3. Javaslat az önkormányzat működésével kapcsolatos egyes rendeletek módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.19
Size: 493.23 KB
Melléklet
Uploaded: 2020.10.19
Size: 2.71 MB
4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításra Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése 2020. I. féléves végrehajtásáról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
5. Javaslat Gönyű Község Önkormányzatával kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
6. Javaslat Alapítvány támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.19
Size: 478.04 KB
7. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.19
Size: 911.71 KB
Mellékletek
Uploaded: 2020.10.19
Size: 1.20 MB
Uploaded: 2020.10.19
Size: 1.05 MB
8. Javaslat fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előadó: Dr. Pergel Elza

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.19
Size: 805.95 KB
Melléklet
Uploaded: 2020.10.19
Size: 1.65 MB
9. Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál pótbefizetés előírására és teljesítésére

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.19
Size: 2.42 MB
10. Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-PROJEKT Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbításra

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.19
Size: 681.20 KB
11. Javaslat üzlethelyiségeknek a Városrendészet Győr részére történő működtetésbe adására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

12. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.27
Size: 829.82 KB
13. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.19
Size: 12.24 MB
Melléklet
Uploaded: 2020.10.19
Size: 323.81 KB
14. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.19
Size: 4.95 MB
15. (Kiosztott) Javaslat ingatlan tulajdonjogának megszerzésére (Győr belterület 7494 hrsz.)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.27
Size: 891.42 KB
16. (Kiosztott) Javaslat a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.27
Size: 3.06 MB
17. (Kiosztott) Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez felajánlott biztosítékra

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.27
Size: 784.02 KB
18. (Kiosztott) Javaslat Nof HaGalil, Győr testvérvárosának támogatására a várost sújtó tűzvész okozta károk enyhítése érdekében

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.10.27
Size: 659.57 KB
19. (Kiosztott) Javaslat a Városrendészet Győr alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
20. Javaslat a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére (zárt ülés)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

21. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)

Előadó: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívó
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2020.10.19
Size: 749.81 KB