Időjárás

30 °C

június 21. | Alajos, Leila

Deutsch English
2020. február 28.
2020. február 28.
Napirendi pontok
1 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 2.14 MB
2 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 4.65 MB
3 Javaslat folyószámla hitelkeret-szerződés megkötésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 899.74 KB
4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 583.71 KB
Rendelet
Uploaded: 2020.03.11
Size: 202.72 KB
1 melléklet
Uploaded: 2020.03.11
Size: 1.66 MB
2 melléklet
Uploaded: 2020.03.11
Size: 204.42 KB
Napirendi pontok
5Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2020. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 953.45 KB
melléklet
Uploaded: 2020.03.11
Size: 198.62 KB
melléklet
Uploaded: 2020.03.11
Size: 192.68 KB
melléklet
Uploaded: 2020.03.11
Size: 215.96 KB
melléklet
Uploaded: 2020.03.11
Size: 219.37 KB
napirendi pontok
6 Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2020. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 711.54 KB
melléklet
Uploaded: 2020.03.11
Size: 418.68 KB
melléklet
Uploaded: 2020.03.11
Size: 429.21 KB
napirendi pontok
7. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 565.35 KB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 324.48 KB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 199.85 KB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 820.97 KB
napirendi pontok
8 Javaslat fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 208.21 KB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 925.27 KB
napirendi pontok
9 Javaslat a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 1.11 MB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 3.29 MB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 564.17 KB
napirendi pontok
10 Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2020. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 401.40 KB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 291.93 KB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 954.93 KB
napirendi pontok
11 Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar rendezvényköltségei kifizetéséhez hozzájárulás megadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 1.18 MB
napirendi pontok
12 Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 6881/A/6 és 2076 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 1.13 MB
napirendi pontok
13 Javaslat alapítványok támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 630.46 KB
napirendi pontok
14 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 29.26 MB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 1.48 MB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 432.98 KB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 248.00 KB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 400.64 KB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 389.80 KB
napirendi pontok
15 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.03.11
Size: 4.39 MB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 355.51 KB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 383.88 KB
Uploaded: 2020.03.11
Size: 491.73 KB
napirendi pontok
16. Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra - zárt ülés)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

kiosztott napirend
1 Javaslat a 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat módosítására, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására, és új tag megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előadó:

Uploaded: 2020.03.11
Size: 1.91 MB
meghívó
Meghívó

Előadó:

meghívó
Uploaded: 2020.03.11
Size: 694.42 KB