Időjárás

25 °C

július 16. | Henrik, Roland

Deutsch English
2020. június 26.
2020. június 26.
Napirendi pontok
Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.22
Size: 398.56 KB
melkléklet
Uploaded: 2020.06.22
Size: 9.85 MB
Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés és melléklete
Uploaded: 2020.06.22
Size: 846.40 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 5.56 MB
Javaslat az önkormányzat működésével összefüggő egyes rendeletek módosítására (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Környezetvédelmi Bizottság hatáskörében is eljárva

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 953.24 KB
melléklet
Uploaded: 2020.06.26
Size: 2.74 MB
Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előadó: Gyimóthy Ákos főépítész

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.22
Size: 4.60 MB
mellékletek
Uploaded: 2020.06.22
Size: 71.20 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 3.16 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 405.96 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 347.07 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 396.15 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 466.97 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 418.03 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 363.03 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 361.74 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 520.82 KB
Javaslat a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatáskörében eljárva

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 923.79 KB
melléklet
Uploaded: 2020.06.26
Size: 2.44 MB
Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet és a az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság hatáskörében eljárva

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.22
Size: 486.02 KB
melléklet
Uploaded: 2020.06.22
Size: 1.83 MB
Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
mellékletek
Uploaded: 2020.06.22
Size: 250.21 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 1.75 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 482.80 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 180.13 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 243.38 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 8.38 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 1.70 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 11.96 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 796.07 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 793.67 KB
Javaslat alapítvány támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Javaslat támogatás nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Javaslat egyesület támogatására (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 471.53 KB
Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés és melléklete
Uploaded: 2020.06.22
Size: 812.93 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 7.47 MB
Javaslat a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ és a kulturális ágazat intézményei közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.22
Size: 798.01 KB
mellékletek
Uploaded: 2020.06.22
Size: 2.65 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 4.03 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 4.03 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 4.04 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 4.39 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 4.01 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 4.00 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 4.02 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 4.03 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 4.04 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 4.01 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 4.04 MB
Javaslat a Generációk Művelődési Háza és a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ alapító okiratának módosításra

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.22
Size: 1.00 MB
melléklet
Uploaded: 2020.06.22
Size: 1.28 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 1.21 MB
Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
melléklet
Uploaded: 2020.06.22
Size: 849.53 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 376.40 KB
Javaslat közterületek elnevezésére (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 777.29 KB
melléklet
Uploaded: 2020.06.26
Size: 246.73 KB
Uploaded: 2020.06.26
Size: 450.49 KB
Uploaded: 2020.06.26
Size: 342.57 KB
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatáskörében eljárva

előterjesztés
Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtandó tagi kölcsönre (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatáskörében eljárva

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 878.46 KB
Javaslat önkormányzati vagyon ingyenes átadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés és melléklete
Uploaded: 2020.06.22
Size: 1.07 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 347.84 KB
Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 12212/9 hrsz.) (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatáskörében eljárva

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 693.17 KB
Javaslat gazdasági társaság GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság általi alapítására (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 3.04 MB
Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 2.01 MB
Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.22
Size: 1.14 MB
melléklet
Uploaded: 2020.06.22
Size: 14.33 MB
Tájékoztató a WHO Egészséges Városok Projekt 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.22
Size: 1.71 MB
melléklet
Uploaded: 2020.06.22
Size: 6.04 MB
Javaslat a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő felújítására, fejlesztésére, a Rába Quelle Kft. által befizetett bérleti díj felhasználására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.22
Size: 809.53 KB
Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Radnóti Ákos alpolgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 757.47 KB
melléklet
Uploaded: 2020.06.26
Size: 638.60 KB
Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 707.11 KB
melléklet
Uploaded: 2020.06.26
Size: 596.83 KB
Javaslat a kitüntető címek adományozását előkészítő munkacsoport összetételére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 668.96 KB
melléklet
Uploaded: 2020.06.26
Size: 24.48 MB
Javaslat törvényváltozás miatt a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság hatáskörében eljárva

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.22
Size: 900.44 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 342.19 KB
Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. II. félévi munkatervére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.22
Size: 522.60 KB
melléklet
Uploaded: 2020.06.22
Size: 2.30 MB
Javaslat személyi kérdésekben történő döntésre (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 587.98 KB
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

előterjesztés és melléklete
Uploaded: 2020.06.22
Size: 2.70 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 142.07 KB
Tájékoztató a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt a közgyűlés és bizottságok hatáskörében hozott polgármesteri határozatokról (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 16.94 MB
Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés és melléklete
Uploaded: 2020.06.22
Size: 26.25 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 576.87 KB
Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.22
Size: 2.59 MB
melléklet
Uploaded: 2020.06.22
Size: 1.10 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 2.54 MB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 756.72 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 227.38 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 882.43 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 138.93 KB
Uploaded: 2020.06.22
Size: 745.06 KB
Meghívó
Közgyűlési meghívó

Előadó:

meghívó
Uploaded: 2020.06.22
Size: 1.45 MB
kiosztott napirend
Tájékoztató ingatlanvásárlással kapcsolatos tárgyalásról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.06.26
Size: 411.88 KB