Időjárás

11 °C

június 15. | Jolán, Vid

Deutsch English
2020. szeptember 29.
2020. szeptember 29.
Napirendi pontok
1. Javaslat az önkormányzat működésével és gazdálkodásával kapcsolatos egyes rendeletek módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester, Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 848.46 KB
Mellékletek
Uploaded: 2020.09.21
Size: 309.19 KB
Uploaded: 2020.09.21
Size: 3.02 MB
2. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2019-084, TSZTM 2020-004, TSZTM 2020-023, SZTM 2019-065, SZTM 2019-069, SZTM 2019-084, SZTM 2020-004, SZTM 2020-007, SZTM 2020-009, SZTM 2020-010, SZTM 2020-014, SZTM 2020-018 és az SZTM 2020-023 számú tervmódosítások)

Előadó: Gyimóthy Ákos főépítész

Mellékletek
Uploaded: 2020.10.01
Size: 297.39 KB
Uploaded: 2020.10.01
Size: 675.21 KB
Uploaded: 2020.10.01
Size: 677.84 KB
Uploaded: 2020.10.01
Size: 1.30 MB
Uploaded: 2020.10.01
Size: 1.50 MB
Uploaded: 2020.10.01
Size: 4.57 MB
Uploaded: 2020.10.01
Size: 1.36 MB
Uploaded: 2020.10.01
Size: 1.49 MB
Uploaded: 2020.10.01
Size: 295.06 KB
Uploaded: 2020.10.01
Size: 76.55 KB
Uploaded: 2020.10.01
Size: 105.85 KB
Uploaded: 2020.10.01
Size: 89.05 KB
Uploaded: 2020.10.01
Size: 77.65 KB
Uploaded: 2020.10.01
Size: 84.49 KB
3. Javaslat a Változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Gyimóthy Ákos főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 870.00 KB
Mellékletek
Uploaded: 2020.09.21
Size: 156.33 KB
Uploaded: 2020.09.21
Size: 306.55 KB
Uploaded: 2020.09.21
Size: 222.82 KB
4. Javaslat Dunaszerdahellyel történő testvérvárosi megállapodás aláírására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 854.52 KB
Melléklet
Uploaded: 2020.09.21
Size: 1.67 MB
5. Javaslat nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés meghozatalára

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 1.62 MB
6. Javaslat ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 1.20 MB
7. Javaslat ingatlan tulajdonszerzési jogcíme megváltoztatásának kezdeményezésére

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 916.93 KB
8. Javaslat önkormányzati beruházás ingyenes átadására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 659.54 KB
9. Javaslat a győri 4778/65/A/1 hrsz.-ú üzlethelyiség Család- és Gyermekjóléti Központ részére történő működtetésbe adására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
10. Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 2.94 MB
11. Javaslat a Gazdasági Működtető Központ Győr gazdasági vezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 0.99 MB
12. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 1.31 MB
13. Javaslat fogorvosi munkakör betöltésére (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

előterjesztés
Uploaded: 2020.09.29
Size: 719.96 KB
melléklet
Uploaded: 2020.09.29
Size: 417.31 KB
14. Javaslat az Idősügyi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 585.14 KB
Melléklet
Uploaded: 2020.09.21
Size: 1.88 MB
15. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 495.85 KB
16. Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2019. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2020. évi II. félév feladattervére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 783.38 KB
Melléklet
Uploaded: 2020.09.21
Size: 9.49 MB
17. Javaslat az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra

Előadó: Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 746.43 KB
18. Javaslat Alapítvány támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 466.49 KB
19. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 1.67 MB
20. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 31.60 MB
Melléklet
Uploaded: 2020.09.21
Size: 667.54 KB
21. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2020.09.21
Size: 3.67 MB
Mellékletek
Uploaded: 2020.09.21
Size: 463.36 KB
Uploaded: 2020.09.21
Size: 1.41 MB
Javaslat ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére

Előadó:

előterjesztés
Uploaded: 2020.09.29
Size: 2.49 MB
Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő éven túli hitelfelvételének jóváhagyására

Előadó:

előterjesztés
Uploaded: 2020.09.29
Size: 691.03 KB
Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására

Előadó:

előterjesztés
Uploaded: 2020.09.29
Size: 1.00 MB
melléklet
Uploaded: 2020.09.29
Size: 1.41 MB
Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának jóváhagyására

Előadó:

előterjesztés
Uploaded: 2020.09.29
Size: 1.52 MB
Meghívó
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2020.09.21
Size: 801.60 KB