Időjárás

0 °C

november 29. | Taksony

Deutsch English
2021.06.30.
2021.06.30.
Jegyzőkönyv

Előadó:

Jegyzőkönyv
Uploaded: 2021.10.21
Size: 21.58 MB
Napirendi Pontok
1. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (1. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2019-051, TSZTM 2021-007 , SZTM 2019-051, SZTM 2019 - 063, SZTM 2020-005, SZTM 2021-001, SZTM 2021-005, SZTM 2021-007 számú tervmódosítások)

Előadó: Gyimóthy Ákos főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2021.06.29
Size: 22.39 MB
2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.06.22
Size: 1.32 MB
3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
4. Javaslat emlékérme juttatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.06.22
Size: 787.96 KB
5. Tájékoztató az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2020. évi szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

6. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.06.30
Size: 2.44 MB
7. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
8. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. II. félévi munkatervére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
9. Beszámoló a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Herceg Sándor Ottó, a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Előterjesztés
Uploaded: 2021.06.30
Size: 16.38 MB
10. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Lipovits Szilárd Jegyző

11. Tájékoztató a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt a közgyűlés hatáskörében a polgármester által megalkotott rendeletekről, valamint a közgyűlés és a bizottságok hatáskörében hozott polgármesteri határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.06.29
Size: 23.53 MB
12. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

13. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

14. Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

15. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)

Előadó: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

16. Napirend után kiosztott anyagok

Előadó:

Előterjesztések
Uploaded: 2021.06.30
Size: 699.05 KB
Uploaded: 2021.06.30
Size: 2.19 MB
Uploaded: 2021.06.30
Size: 1.61 MB
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2021.06.22
Size: 678.29 KB