Időjárás

25 °C

július 16. | Henrik, Roland

Deutsch English
2021.09.28.
2021.09.28.
Jegyzőkönyv

Előadó:

Jegyzőkönyv
Uploaded: 2021.10.21
Size: 10.03 MB
Napirendi Pontok
1. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2020-037, SZTM 2019-025, SZTM 2020-027, SZTM 2020-037, SZTM 2021-002 és az SZTM 2021-023 számú tervmódosítások)

Előadó: Gyimóthy Ákos főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2021.09.24
Size: 12.34 MB
2. Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Gyimóthy Ákos főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2021.09.27
Size: 1.53 MB
3. Javaslat az önkormányzati működéssel összefüggő egyes rendeletek módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város klímastratégiájának elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
5. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (Győri 8290/2 hrsz. és a Győri 8290/2/A hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

6. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

7. Javaslat nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

8. Javaslat csereszerződés jóváhagyására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
9. Javaslat a “Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása-2021” (TSZR2021) elnevezésű pályázaton az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, mint gesztorszervezet a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr konzorciumi partnerként történő részvételének jóváhagyására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

10. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

11. Javaslat a Győri Nemzeti Színház számára előleg kifizetésének engedélyezésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

12. Javaslat “Szerelmespár” köztéri műalkotás felállítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

13. Javaslat támogatás nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.09.23
Size: 635.56 KB
14. Javaslat alapítványok támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
15. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályairól szóló szabályzat elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

16. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
17. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

18. Javaslat “Pro-Urbe Győr” díj adományozására (zárt ülés)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

(az anyag az ülésen kerül kiosztásra)
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2021.09.23
Size: 726.83 KB