Időjárás

30 °C

június 21. | Alajos, Leila

Deutsch English
2021.11.30
2021.11.30
Jegyzőkönyv

Előadó:

Jegyzőkönyv
Uploaded: 2021.12.15
Size: 30.47 MB
Napirendi Pontok
1. Beszámoló a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évben végrehajtott tevékenységéről

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 519.86 KB
2. Tájékoztató az MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt. földgázellátásban betöltött szerepéről Győr városban

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 2.21 MB
4. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (SZTM 2021-013, SZTM 2021-024 számú tervmódosítások

Előadó: Gyimóthy Ákos főépítész

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 6.63 MB
5. Javaslat egyes változtatási tilalmakról szóló önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: Gyimóthy Ákos főépítész

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 1.78 MB
6. Javaslat egyes önkormányzati működést érintő rendeletek módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 1.71 MB
7. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 4.25 MB
8. Javaslat üzlethelyiségek működtetésbe adásának meghosszabbítására a Generációk Művelődési Háza részére

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 796.49 KB
9. Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-PROJEKT Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 702.60 KB
10. Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 651.83 KB
11. Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 811.97 KB
12. Javaslat elővásárlási jog gyakorlására (győri 7434/A/5 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 0.96 MB
13. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

előterjesztés
14. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr létszámfejlesztésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
15. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pályázatán történő részvételének jóváhagyására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 774.20 KB
16. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, valamint a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 4.14 MB
17. Javaslat a Gazdasági és Működtető Központ Győr igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 965.29 KB
18. Javaslat a Győri Mosolyvár Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 966.87 KB
19. Javaslat alapítványok támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 802.93 KB
20. Javaslat támogatás nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 761.39 KB
21. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi ellenőrzési tervének módosítására

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 1.47 MB
22. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

előterjesztés
Uploaded: 2021.11.25
Size: 3.36 MB
23. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

24. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

25. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára igazgatói munkakörének betöltésére (zárt ülés)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

(zárt ülés)
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2021.11.25
Size: 0.97 MB