Időjárás

21 °C

szeptember 25. | Eufrozina, Kende

Deutsch English
2021.12.21.
2021.12.21.
Napirendi Pontok
1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2021-015, SZTM 2021-015 és SZTM 2021-019 számú tervmódosítások)

Előadó: Gyimóthy Ákos városi főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 5.33 MB
2. Javaslat a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 1.21 MB
3. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 1.26 MB
4. Javaslat a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről szóló 6/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 1.79 MB
5. Javaslat a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet módosítására

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 1.03 MB
Uploaded: 2021.12.16
Size: 940.04 KB
Uploaded: 2021.12.16
Size: 1.14 MB
Uploaded: 2021.12.16
Size: 1.20 MB
Uploaded: 2021.12.16
Size: 199.01 KB
6. Tájékoztató a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 3.71 MB
7. Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

8. Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 3.67 MB
9. Javaslat bérleti, üzemeltetői jogviszony rendezésére

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 13.95 MB
10. Javaslat önkormányzati beruházás hasznosítására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 940.47 KB
11. Javaslat tulajdonjog rendezésére

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 1.92 MB
12. Javaslat vagyonkezelési szerződés megkötésére

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
13. Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 564.84 KB
14. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítói jogkörébe tartozó előadó-művészeti intézmények közötti fenntartói megállapodás megkötésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 7.92 MB
15. Javaslat a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ és a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ közötti munkamegosztási megállapodás megszüntetésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
16. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatára

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

17. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi ellenőrzési tervére

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 5.40 MB
18. Javaslat folyószámla hitelkeret-szerződés megkötésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 820.00 KB
19. Javaslat Alapítvány támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 531.60 KB
20. Javaslat támogatás nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 533.58 KB
21. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. I. félévi munkatervére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 3.61 MB
22. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 770.56 KB
23. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
24. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.16
Size: 2.20 MB
25. Javaslat a Városstratégiai Bizottság településrendezéssel összefüggő 36/2021. (XII. 14.) számú határozatával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2021.12.21
Size: 824.60 KB
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2021.12.16
Size: 959.52 KB