Időjárás

16 °C

június 14. | Vazul

Deutsch English
2022.03.22.
2022.03.22.
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2022.03.21
Size: 619.75 KB
Napirendi pontok
1. Javaslat Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.03.21
Size: 30.36 MB
2. Javaslat egyes önkormányzati működést érintő rendeletek módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
3. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
4. Javaslat a Városrendészet Győr 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.03.21
Size: 4.36 MB
5. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2021. évi beszámolójának és 2022. évi munkatervének jóváhagyására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.03.21
Size: 8.41 MB
6. Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi feladattervének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.03.21
Size: 5.19 MB
7. Tájékoztató a WHO Egészséges Városok Program 2021. évi feladattervének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.03.21
Size: 4.23 MB
8. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.03.21
Size: 899.29 KB
9. Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2022. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
10. Javaslat támogatás nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.03.21
Size: 1.01 MB
11. Javaslat a Közgyűlés 100/2021. (XII. 21.) Kgy. határozatában foglalt, a Városstratégiai Bizottság településrendezéssel összefüggő 36/2021. (XII. 14.) határozatának végrehajtásáról szóló döntés meghozatalára

Előadó: Városstratégiai Bizottság

Előterjesztés
12. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
Uploaded: 2022.03.21
Size: 2.31 MB
13. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.03.21
Size: 11.61 MB
14. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.03.21
Size: 1.89 MB