Időjárás

26 °C

június 15. | Jolán, Vid

Deutsch English
2022. 04. 26.
2022. 04. 26.
Jegyzőkönyv

Előadó:

Jegyzőkönyv
Uploaded: 2022.05.11
Size: 23.01 MB
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2022.04.21
Size: 646.29 KB
Napirendi pontok
1. Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.04.21
Size: 9.31 MB
2. Javaslat a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.04.21
Size: 2.90 MB
3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
4. Javaslat a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
Uploaded: 2022.04.21
Size: 11.70 MB
5. Javaslat a fás szárú növények égetési szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előadó: Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztés
6. Javaslat az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásról (az anyag ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztés
7. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.04.21
Size: 627.36 KB
8. Javaslat a győri 10451 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő lakóépület 60 m2 nagyságú épületrészének működtetéséből kivonására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

9. Javaslat Csíkszeredával történő testvérvárosi megállapodás aláírására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
10. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiójának támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.04.21
Size: 929.05 KB
11. Javaslat támogatás nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.04.21
Size: 1.04 MB
12. Javaslat a Vaskakas Bábszínház igazgatói beosztásának betöltésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
13. Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára (az anyag ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.04.26
Size: 571.31 KB
14. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
15. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
16. Javaslat a Gyárvárosi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásának visszavonására (zárt ülés)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

17. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntéssel kapcsolatos méltányossági kérelem elbírálására (zárt ülés)

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző