Időjárás

26 °C

június 19. | Gyárfás

Deutsch English
2022. 05. 31.
2022. 05. 31.
Jegyzőkönyv

Előadó:

Jegyzőkönyv
Uploaded: 2022.06.15
Size: 48.65 MB
Uploaded: 2022.06.15
Size: 48.58 MB
Uploaded: 2022.06.15
Size: 1.16 MB
Uploaded: 2022.06.15
Size: 48.95 MB
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2022.05.26
Size: 930.26 KB
Napirendi pontok
1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.26
Size: 2.20 MB
2. Javaslat az önkormányzat működését érintő egyes rendeletek módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előadó: Szaksz Vince városi főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.26
Size: 5.51 MB
Melléklet
Uploaded: 2022.05.26
Size: 1.44 MB
Melléklet
Uploaded: 2022.05.26
Size: 395.36 KB
Melléklet
Uploaded: 2022.05.26
Size: 408.76 KB
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
4. Javaslat az SZTM 2021-014 számú rendezési tervmódosítás készítésének időszakára, annak hatálybalépéséig elrendelt változtatási tilalomról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Szaksz Vince városi főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.26
Size: 5.76 MB
5. Tájékoztató a Belvárosi Vízió Tanulmányban foglaltakról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Melléklet
Uploaded: 2022.05.26
Size: 30.16 MB
Melléklet
Uploaded: 2022.05.26
Size: 33.25 MB
6. Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázati felhívás és pályázati kiírás elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.26
Size: 782.04 KB
7. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2022/2023. nevelési évben indítható csoportjai számának, a csoportok létszámainak, valamint az óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának meghatározására

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
8. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr és a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.26
Size: 866.58 KB
Melléklet
Uploaded: 2022.05.26
Size: 20.12 MB
Melléklet
Uploaded: 2022.05.26
Size: 4.95 MB
Melléklet
Uploaded: 2022.05.26
Size: 11.59 MB
9. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
10. Javaslat a Szentiváni Óvoda, valamint a Gazdasági Működtető Központ Győr alapító okiratainak módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
11. Javaslat nemzeti vagyon ingyenes átvételére

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.26
Size: 1.07 MB
12. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (Győri 2076. hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.26
Size: 694.28 KB
13. Javaslat támogatás nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.30
Size: 555.42 KB
14. Javaslat közterületek elnevezésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.26
Size: 2.00 MB
15. Javaslat a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználására

Előadó: Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.26
Size: 525.78 KB
16. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2021. évi munkájáról

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.26
Size: 25.70 MB
17. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak és a tanácsnokok 2021. évi munkájáról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.26
Size: 8.19 MB
18. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.26
Size: 48.05 MB
19. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.26
Size: 3.73 MB
20. Javaslat külső szerv támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.05.31
Size: 875.97 KB
21. Javaslat Szent László-érem és “Pro Urbe Győr” díj adományozására (zárt ülés)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

22. Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)

Előadó: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság