Időjárás

13 °C

szeptember 24. | Gellért, Mercédesz

Deutsch English
2022.06.28
2022.06.28
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2022.06.23
Size: 837.76 KB
Napirendi pontok
1. Tájékoztató az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzem működéséről, 2022. évi tevékenységéről Győr városára kiterjedően

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.06.23
Size: 5.41 MB
2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2020-032, SZTM 2020-032, SZTM 2021-032 és SZTM 2022-003 számú tervmódosítások)

Előadó: Szaksz Vince városi főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2022.06.23
Size: 6.98 MB
3. Javaslat egyes változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: Szaksz Vince városi főépítész

Előterjesztés
4. Javaslat az önkormányzat működését érintő egyes rendeletek módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
5. Tájékoztató a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

6. Javaslat a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság és a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemelésére és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

7. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

8. Javaslat ingatlanok ajánlati árának módosítására (a győri 8963/7 hrsz. és a 7069/3 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
9. Javaslat ingatlanok értékesítésére (a győri 11674/1, 11677 hrsz. és a 260/10 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.06.23
Size: 1.24 MB
10. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

11. Javaslat köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
12. Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.06.23
Size: 2.35 MB
13. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, valamint a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
14. Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2021. évi szakmai munkájáról

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés
15. Javaslat a „Bekk Snooker Klub Alapítvány” támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
16. Javaslat támogatás nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.06.23
Size: 519.45 KB
17. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. II. félévi munkatervére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
18. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
19. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
20. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
21. Javaslat az Újvárosi Művelődési Ház igazgatói munkakörének betöltésére (zárt ülés)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester