Időjárás

24 °C

június 15. | Jolán, Vid

Deutsch English
2022.09.20.
2022.09.20.
Meghívó

Előadó:

Uploaded: 2022.09.15
Size: 669.81 KB
Napirendi pontok
1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2020-032 és SZTM 2020-032 számú tervmódosítás)

Előadó: Szaksz Vince városi főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2022.09.15
Size: 4.35 MB
2. Javaslat változtatási tilalmakkal kapcsolatos rendelet megalkotására (az anyag később kerül feltöltésre)

Előadó: Szaksz Vince városi főépítész

Előterjesztés
Melléklet
3. Javaslat az önkormányzat működését érintő egyes rendeletek módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
4. Javaslat a fás szárú növények égetéséről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztés
5. Javaslat ingatlanok értékesítésére (a győri 8483, 7980 hrsz. és a 7907/2 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.09.15
Size: 1.48 MB
6. Javaslat ingatlanok ajánlati árának módosítására (a győri 7069/3 hrsz. és a 260/10 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
7. Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-nek és a GYŐR PROJEKT Kft.-nek a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő éven túli hitelfelvételének jóváhagyására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
8. Javaslat működtetési és üzemeltetési jogok rendezésére (a győri 7248 hrsz., 4135 hrsz. és a 7368 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
9. Javaslat a Gazdasági Működtető Központ Győr és a Család-és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratainak módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
10. Javaslat kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.09.15
Size: 19.79 MB
11. Javaslat a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége szervezethez való csatlakozásra

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
12. Javaslat alapítványok támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.09.15
Size: 615.66 KB
13. Javaslat pénzösszeg átadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.09.15
Size: 716.86 KB
14. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
15. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.09.15
Size: 6.08 MB
16. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.09.15
Size: 2.30 MB
17. Javaslat a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagjának megválasztására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
18. Javaslat a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére (zárt ülés)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester