Időjárás

26 °C

szeptember 21. | Máté, Mirella

Deutsch English
2022. 10. 25.
2022. 10. 25.
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2022.10.20
Size: 1.05 MB
Napirendi pontok
1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 2022. I. féléves végrehajtásáról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2022-002 és SZTM 2022-002 számú tervmódosítások)

Előadó: Szaksz Vince városi főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 3.97 MB
Melléklet
3. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szaksz Vince városi főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 5.17 MB
4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 2.07 MB
5. Javaslat az önkormányzat működését érintő egyes rendeletek módosítására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
6. Javaslat a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről szóló 6/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 2.09 MB
7. Javaslat a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet módosítására

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.21
Size: 1.30 MB
Melléklet
Uploaded: 2022.10.20
Size: 3.70 MB
8. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a szociális és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító, valamint a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására kötött, jelenleg érvényes szerződések módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés tervezetek elfogadására

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
9. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 896.28 KB
10. Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 2.24 MB
11. Javaslat Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 678.56 KB
12. Javaslat háziorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
13. Javaslat gyermek háziorvosi munkakör betöltésére (Győr, Pálffy utca 8.)

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 1.12 MB
14. Javaslat gyermek háziorvosi munkakör betöltésére (Győr, József Attila utca 85.)

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
15. Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 553.43 KB
16. Javaslat bizottságok személyi összetételében történő változások elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 608.85 KB
17. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (a győri 12223/2 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
18. Javaslat ingatlan értékesítésére (a győri 10357 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 628.18 KB
19. Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázat bírálatára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 1.10 MB
20. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2022. évi „pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak) támogatása” pályázat visszavonására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 443.98 KB
21. Javaslat alapítvány támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 551.67 KB
22. Javaslat a Kovács Margit Alapítvány támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 446.89 KB
23. Javaslat a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra

Előadó: Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 1.16 MB
24. Javaslat Győr Megyei Jogú Város polgármestere 35 éves jubileumi jutalmának megállapításáról

Előadó: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 1.00 MB
25. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségének Elnöke általi kezdeményezés támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 0.99 MB
26. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.10.20
Size: 20.90 MB
27. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés