Időjárás

12 °C

szeptember 24. | Gellért, Mercédesz

Deutsch English
2022. 11. 29.
2022. 11. 29.
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2022.11.24
Size: 726.39 KB
Napirendi pontok
1. Beszámoló a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évben végrehajtott tevékenységéről

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
2. Tájékoztató az MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt. földgázellátásban betöltött szerepéről Győr városban

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.11.24
Size: 6.22 MB
3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.11.24
Size: 2.50 MB
4. Javaslat az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról szóló 18/2004. (IV. 16.) Ök rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
6. Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (IV. 16.) Ök rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.11.24
Size: 3.15 MB
7. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.11.24
Size: 3.71 MB
8. Javaslat a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című (TOP Plusz-1.3-1-21) pályázati konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
9. Javaslat az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.11.24
Size: 957.14 KB
10. Javaslat folyószámla hitelkeret-szerződés megkötésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.11.24
Size: 887.83 KB
11. Javaslat ingatlan értékesítésére (győri 7019/A/16 hrsz-ú raktár)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.11.24
Size: 810.87 KB
12. Javaslat alapítvány támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.11.24
Size: 526.81 KB
13. Javaslat támogatások nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.11.24
Size: 1.33 MB
14. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési intézmények 2022. évi többletbevételeiből képzett tartalékok felhasználásának hozzájárulására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

15. Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
16. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
17. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
18. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntéssel kapcsolatos méltányossági kérelem elbírálására (zárt ülés)

Előadó: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság