Időjárás

26 °C

június 19. | Gyárfás

Deutsch English
2022.12.20.
2022.12.20.
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2022.12.15
Size: 0.97 MB
Napirendi Pontok
1. Tájékoztató a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról

Előadó: Radnóti Ákos alpolgármester, Szabó Jenő Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2021-026, TSZTM 2022-001, SZTM 2021-026 és SZTM 2022-001 számú tervmódosítások)

Előadó: Szaksz Vince városi főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2022.12.15
Size: 8.23 MB
3. Javaslat az SZTM 2022-007 számú rendezési tervmódosítás készítésének időszakára elrendelt változtatási tilalomról szóló 24/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szaksz Vince városi főépítész

Előterjesztés
4. Javaslat a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló .../2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
5. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.12.15
Size: 1.57 MB
6. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről szóló 30/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelet valamint a közszolgálati tisztviselők díjazásáról és a közszolgálati tisztviselők napjáról szóló 13/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

7. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának elfogadására

Előadó: Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.12.15
Size: 600.50 KB
Melléklet
Uploaded: 2022.12.15
Size: 30.32 MB
8. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2023. évi belső ellenőrzési tervére

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
9. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás biztosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
10. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
11. Javaslat kulturális intézmények igazgatóhelyetteseinek megbízásához egyetértési jog gyakorlására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

12. Javaslat a Városrendészet Győr intézményvezetői kinevezésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.12.15
Size: 471.24 KB
13. Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
14. Javaslat a 175/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat módosítására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
15. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (a győri 11612 hrsz., valamint a győri 12212/6-8, és 12215/15-17 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
16. Javaslat alapítványok támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.12.15
Size: 915.66 KB
17. Javaslat Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
18. Javaslat Győr Megyei Jogú Város egészségügyi alap- és szakellátást nyújtó szolgáltatóinak támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
19. Javaslat háziorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
20. Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

21. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. I. félévi munkatervére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.12.15
Size: 3.17 MB
22. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
Uploaded: 2022.12.15
Size: 1.90 MB
23. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2022.12.15
Size: 11.06 MB
24. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
25. Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. általi társasági részesedés megszerzésére

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2022.12.21
Size: 912.07 KB