Időjárás

31 °C

július 16. | Valter

Deutsch English
2023. 02. 21.
2023. 02. 21.
Meghívó

Előadó:

Uploaded: 2023.02.16
Size: 1.00 MB
Napirendi pontok
1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.02.16
Size: 2.20 MB
2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.02.16
Size: 8.07 MB
3. Javaslat az önkormányzat működését érintő egyes rendeletek módosításáról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
4. Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2023. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
5. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés
6. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2023. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
7. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Gyárvárosi Óvoda és Győri Mosolyvár Óvoda átszervezésére, alapító okiratainak módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.02.16
Size: 5.98 MB
8. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.02.16
Size: 22.19 MB
9. Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2022. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2023. évi feladattervére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
10. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
11. Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
12. Javaslat háziorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.02.16
Size: 1.95 MB
13. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, valamint a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.02.16
Size: 4.55 MB
14. Javaslat a 2024-2026. évekre várható meghatározott saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügylet(ek)ből eredő fizetési kötelezettségek áttekintésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
15. Javaslat ingatlan működtetésből történő kivonására (győri 6785 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2023.02.16
Size: 550.69 KB
16. Javaslat ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére (győri 10167/3, 10167/5, 0354/55, 0354/57 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

17. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2023. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.02.16
Size: 673.90 KB
18. Javaslat Győr Megyei Jogú Város polgármestere 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.02.16
Size: 819.30 KB
19. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
20. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.02.16
Size: 6.48 MB
21. Tájékoztatás a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal által kiadott javaslatról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
22. Javaslat településképi önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)

Előadó: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

23. Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására (zárt ülés)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester