Időjárás

32 °C

július 16. | Valter

Deutsch English
2023.03.28.
2023.03.28.
Meghívó

Előadó:

Uploaded: 2023.03.23
Size: 696.48 KB
Napirendi pontok
1. Javaslat az önkormányzat működését érintő egyes rendeletek módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
2. Javaslat a Városrendészet Győr 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.03.23
Size: 5.21 MB
3. Javaslat a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.03.23
Size: 3.53 MB
4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2022. évi beszámolójának és 2023. évi munkatervének jóváhagyására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.03.23
Size: 6.28 MB
5. Javaslat a Győri Nemzeti Színház igazgatói munkakörének betöltésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
6. Javaslat a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatói munkakörének betöltésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
7. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.03.23
Size: 3.80 MB
8. Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2022. évi feladattervének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
9. Tájékoztató a WHO Egészséges Városok Program 2022. évi feladattervének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

10. Javaslat ingatlanok ajánlati árának módosítására (a győri 10454 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
11. Javaslat ingatlan értékesítésére (a győri 7907/1 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2023.03.23
Size: 597.26 KB
12. Javaslat a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztására, díjazásuk megállapításárára és ezekkel összefüggésben a társaság alapító okirat módosításának jóváhagyására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

13. Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály módosításának jóváhagyására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
14. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiójának támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
15. Javaslat támogatások nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.03.23
Size: 1.22 MB
16. Javaslat a Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
17. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
18. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
19. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

20. Javaslat az SZTM 2022-007 számú rendezési tervmódosítás készítésének időszakára elrendelt változtatási tilalomról szóló 24/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos álláspont kialakítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés