Időjárás

24 °C

június 15. | Jolán, Vid

Deutsch English
2023. 05. 23.
2023. 05. 23.
Meghívó

Előadó:

Uploaded: 2023.05.18
Size: 201.85 KB
Napirendi pontok
1. Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 65.71 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.05.18
Size: 532.55 KB
2. Javaslat a változtatási tilalmakkal összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására (az anyag ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.23
Size: 726.41 KB
3. Javaslat az önkormányzat működését érintő egyes rendeletek módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
4. Javaslat deregulációs célú önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 294.97 KB
5. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 4.52 MB
6. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 1.62 MB
7. Javaslat a 2022. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
Melléklet
Uploaded: 2023.05.18
Size: 259.58 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.05.18
Size: 110.73 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.05.18
Size: 125.02 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.05.18
Size: 135.66 KB
8. Javaslat támogatás nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 161.40 KB
9. Javaslat „Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására” keretből alapítványok támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
10. Javaslat a Győri Jégsportért Alapítvány támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
11. Javaslat az “Ifjúságért” Alapítvány támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
12. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Helyi esélyegyenlőségi programjára 2023-2027 időszakra vonatkozóan

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 91.18 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.05.18
Size: 5.52 MB
13. Beszámoló az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr és a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés
Melléklet
Uploaded: 2023.05.18
Size: 1.20 MB
Melléklet
Uploaded: 2023.05.18
Size: 1.15 MB
Melléklet
Uploaded: 2023.05.18
Size: 2.11 MB
14. Javaslat felnőtt háziorvosi munkakör betöltésére

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 189.92 KB
15. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2023/2024. nevelési évben indítható csoportjai számának, a csoportok létszámainak, valamint az óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának meghatározására

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 521.01 KB
16. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
17. Javaslat ingatlan értékesítésére (a győri 7893/1 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 145.64 KB
18. Javaslat ingatlanok ajánlati árának módosítására (a győri 11674/1 és a 11677 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 131.77 KB
19. Tájékoztató a Győr városára vonatkozó energiaellátás fejlesztése tanulmányban foglaltakról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 174.19 KB
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Uploaded: 2023.05.18
Size: 199.24 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.05.18
Size: 223.02 KB
20. Tájékoztatás az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) OGY határozatáról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 124.40 KB
21. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2022. évi munkájáról

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 4.40 MB
22. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak és a tanácsnokok 2022. évi munkájáról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
23. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 4.31 MB
24. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.18
Size: 459.37 KB
25. Javaslat Szent László-érem adományozására (zárt ülés)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Kiosztott napirendi pont
Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM, SZTM 2022-009 számú tervmódosítás)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.05.23
Size: 717.73 KB