Időjárás

12 °C

szeptember 29. | Vencel

Deutsch English
2023. 06. 27.
2023. 06. 27.
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2023.06.22
Size: 221.54 KB
Napirendi pontok
1. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2022-005, SZTM 2022-005 számú tervmódosítás)

Előadó: Szaksz Vince városi főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 641.02 KB
3. Tájékoztató a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról

Előadó: Radnóti Ákos alpolgármester, Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnök

Előterjesztés
4. Javaslat ingatlan ajánlati árának módosítására (a győri 6807 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 121.55 KB
5. Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot érintő döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
6. Javaslat Győr Megyei Jogú Városa Önkormányzatának egyes vagyoni elemeivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
7. Javaslat a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztására és ezzel összefüggésben a Létesítő Okirat módosításának jóváhagyására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
8. Javaslat a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
9. Javaslat előzetes kötelezettségvállaláshoz való hozzájárulás megadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 154.86 KB
10. Javaslat védőnői ellátás átszervezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 96.80 KB
11. Javaslat Pálffy utcai felnőtt háziorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 297.98 KB
12. Javaslat Lajta úti felnőtt háziorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 295.34 KB
13. Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2022. évi szakmai munkájáról

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 134.35 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 918.93 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 1.68 MB
14. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák és a Gazdasági Működtető Központ Győr között kötött munkamegosztási megállapodások módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 115.42 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 591.27 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 592.13 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 587.04 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 593.97 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 591.85 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 395.52 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 394.81 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 396.12 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 396.08 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 394.33 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 396.59 KB
Melléklet
Uploaded: 2023.06.22
Size: 398.17 KB
15. Javaslat köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
16. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr között munkamegosztási megállapodás megkötésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 1.39 MB
17. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás biztosítására a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. részére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 110.79 KB
18. Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Város Mobilitási Terve (SUMP)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 124.12 KB
Melléklet
19. Javaslat a Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 92.75 KB
20. Javaslat támogatások nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 239.49 KB
21. Javaslat a Győri Református Egyházközség és a Szív a Szívért Alapítvány támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

22. Javaslat a “Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázat kiírására

Előadó: Radnóti Ákos alpolgármester

Előterjesztés
23. Javaslat a pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak) támogatására szolgáló keret pályázati, elbírálási, utalási, valamint elszámoltatási rendjére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 342.31 KB
24. Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 70.65 KB
25. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. II. félévi munkatervére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 336.02 KB
26. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 222.90 KB
27. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 4.00 MB
28. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.06.22
Size: 1.14 MB
29. Javaslat döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

30. Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói munkakörének betöltésére (zárt ülés)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

31. Javaslat a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ igazgatói beosztásának betöltésére (zárt ülés)

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester