Időjárás

22 °C

június 19. | Gyárfás

Deutsch English
2023.09.26.
2023.09.26.
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2023.09.21
Size: 137.41 KB
Napirendi pontok
1. Javaslat egyes önkormányzati működést érintő rendeletek módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester, Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 1.01 MB
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2024. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 244.03 KB
3. Javaslat Lajta úti felnőtt háziorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 775.00 KB
4. Javaslat Pálffy utcai felnőtt háziorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előadó: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 780.81 KB
5. Javaslat a Gazdasági Működtető Központ Győr alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 404.98 KB
6. Javaslat a „340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatása” c. kiadási előirányzat felhasználására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 103.05 KB
7. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr engedélyezett álláshelyei számának csökkentésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 128.10 KB
8. Javaslat döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 130.17 KB
9. Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.26
Size: 100.26 KB
10. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 407.70 KB
11. Javaslat „Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve” c. dokumentum elfogadására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 210.52 KB
12. Javaslat a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
13. Javaslat támogatások nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 219.67 KB
14. Javaslat pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak) támogatására szolgáló pályázati keretösszeg megemelésére, valamint felosztására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 295.56 KB
15. Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására

Előadó: Radnóti Ákos alpolgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 913.13 KB
16. Javaslat meghívásos pályázat kiírására „Szívügyünk az állatvédelem” elnevezéssel, Győr városban állatvédelmi vagy természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok számára

Előadó: Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 1.56 MB
17. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 227.99 KB
18. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2023.09.21
Size: 8.32 MB
19. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés