Időjárás

25 °C

július 15. | Henrik, Roland

Deutsch English
2024.06.25
2024.06.25
Meghívó

Előadó:

Meghívó
Uploaded: 2024.06.20
Size: 164.81 KB
Napirendi pontok
1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2024.06.20
Size: 1.70 MB
2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosítására és a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ–ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (TSZTM 2023-008, SZTM 2023-008, TSZTM 2023-009, SZTM 2023-009, TSZTM 2023-011, SZTM 2023-011 számú tervmódosítások)

Előadó: Szaksz Vince városi főépítész

Előterjesztés
Uploaded: 2024.06.21
Size: 1.33 MB
Mellékletek
Uploaded: 2024.06.20
Size: 118.00 KB
Uploaded: 2024.06.20
Size: 1.06 MB
Uploaded: 2024.06.20
Size: 1.07 MB
Uploaded: 2024.06.20
Size: 1.28 MB
Uploaded: 2024.06.20
Size: 1.32 MB
Uploaded: 2024.06.20
Size: 3.11 MB
Uploaded: 2024.06.20
Size: 1.54 MB
Uploaded: 2024.06.20
Size: 1.70 MB
Uploaded: 2024.06.20
Size: 1.46 MB
Uploaded: 2024.06.20
Size: 1.52 MB
Uploaded: 2024.06.20
Size: 1.09 MB
Uploaded: 2024.06.20
Size: 1.09 MB
3. Javaslat a településrendezési eszközök TSZTM, SZTM 2024-008 számú módosításának megindításáról szóló döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
4. Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázat bírálatára

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2024.06.20
Size: 151.02 KB
5. Tájékoztató a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester Szabó Jenő Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke

Előterjesztés
6. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
7. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre (Abda 0143/33 hrsz.)

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2024.06.20
Size: 106.27 KB
8. Javaslat a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztására és ezzel összefüggésben a Létesítő Okirat módosításának jóváhagyására

Előadó: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés
9. Javaslat támogatások nyújtására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2024.06.20
Size: 250.65 KB
10. Javaslat a Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány támogatására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
11. Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar részére előleg kifizetésének engedélyezésére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
12. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2024/2025. nevelési évben indítható csoportjai számának és az óvodákban engedélyezett álláshelyek számának meghatározására, valamint alapító okirataiknak módosítására

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
13. Javaslat Pálffy és József Attila utcai felnőtt háziorvosi praxisok betöltésének pályázati kiírására

Előadó: Dr. Laczkovits-Takács Tímea alpolgármester

Előterjesztés
14. Javaslat Liezen-Mayer utcai gyermek háziorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előadó: Dr. Laczkovits-Takács Tímea alpolgármester

Előterjesztés
15. Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2023. évi szakmai munkájáról

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés
Uploaded: 2024.06.20
Size: 136.37 KB
Mellékletek
16. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2024. II. félévi munkatervére

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
Uploaded: 2024.06.20
Size: 281.35 KB
17. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Nagyné dr. László Edit jegyző

Előterjesztés
Uploaded: 2024.06.20
Size: 157.85 KB
18. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés
19. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Előterjesztés