Időjárás

13 °C

június 15. | Vazul

Deutsch English
Letették a bölcsőde alapkövét
Letették a bölcsőde alapkövét

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére. Az új intézmény alapkövét csütörtök reggel tették le.


„A bölcsődefejlesztéseket nagyon fontos beruházásoknak tartom, hiszen lényeges, hogy olyan kapacitás álljon rendelkezésre, amely valós segítség a győri kisgyermekes családoknak. Magyarország Kormányának családbarát intézkedései között szerepel az a bölcsődefejlesztési program, amelynek célja, hogy a férőhelyek száma országosan a jelenlegi 50-ről 70 ezerre nőjön.” – fogalmazott Dr. Dézsi Csaba András. A polgármester hozzátette, a szándék az, hogy minden kisgyermekes szülő, aki szeretné, bölcsődében tudja elhelyezni gyermekét. Győrben több jelentős fejlesztés is várható a közeljövőben, köztük a Szalay úti bölcsőde, vagy a református egyházzal együttműködve a református bölcsőde kialakítása.
A projekt átfogó célja a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése, a 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásainak bővítése, a szolgáltatások minőségének javítása.
A projekt keretében a Szalay utcában egy 6 csoportszobás bölcsőde épül, mely a meglévő Kígyó utcai bölcsődében rendelkezésre álló négy csoportszoba áthelyezését, valamint további két csoportszoba kialakítását teszi lehetővé mindösszesen 84 db férőhely létesítésével. A projektben eszközbeszerzésre is sor kerül. Az új bútorok, berendezési tárgyak, készségfejlesztő játékok, szemléltető eszközök a kisgyermekek több alapvető életkori sajátosságainak, képességeinek fejlesztéséhez járulnak hozzá. Ilyenek például a percepciófejlesztés, verbális fejlesztés, logikai gondolkodás-, finommotorika-, érzékelés fejlesztése, zenei nevelés, testi szükségletek kielégítése stb. Az udvari játékok, mozgásfejlesztő eszközök segítségével javítani lehet a gyermekek fizikai állapotát, testi fejlettségét, fejleszteni tudjuk a mozgáskultúrájukat, szenzomotoros koordinációjukat, és nevelhetjük őket az egészséges életmódra.
A fejlesztés nem csak a 3 év alatti kisgyermekek ellátását célozza meg; egy új, szolgáltató családbarát intézmény létrehozásával, hatással van a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérésére is, hogy elérhető legyen számukra is a munkavállalói mobilitás és nagyobb legyen munkavállalási esélyük.
A családbarát, munkába állást segítő intézmény létesítésével biztosítható a minőségi, színvonalas oktató – nevelő munka, valamint az ehhez megfelelő egészséges, motiváló hatású, gyermekbarát és biztonságos környezet. Az új bölcsőde kialakításával elősegíthető a kultúrhigiénés szokások kialakítása, az érzelmi fejlődés és szocializáció útján való elindulás. A fejlesztés során fontos alapelv, hogy biztosított legyen az egyenlő bánásmód, az egyenlő esélyű hozzáférés alapelve. A magas színvonalú ellátással olyan gyermekek fejlődése is kiegyensúlyozott lehet, akik számára a szülői, otthoni környezet nem tudja ezt megfelelően biztosítani.