Időjárás

13 °C

szeptember 24. | Gellért, Mercédesz

Deutsch English
A Kiskúti úti Bölcsőde felújítása – TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00003
A Kiskúti úti Bölcsőde felújítása – TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00003

Megújult a Kiskúti úti Bölcsőde

Az intézmény fennállásának 50. évfordulójára megújult bölcsőde ünnepélyes átadóját 2018. december 6-án tartották.

 

 

„Az önkormányzat saját forrásból, állami támogatással és pályázati lehetőségekkel újítja meg intézményhálózatát, amelyben nagyon fontos szerepet játszanak a bölcsődék. A kormányzat sokat tesz a családokért, amelybe az édesanyák munka világába való visszatérésének segítése is bele tartozik. Ennek fontos eleme a megfelelő bölcsődei ellátás, amely Győrben magas színvonalú.” – fogalmazott Borkai Zsolt polgármester, aki az intézmény ötven éves évfordulója alkalmából a városháza ezüst emlékérmét adományozta a bölcsődének, jutalmazta a legidősebb dolgozót, a gyermekek számára pedig játékokat adott át.
Kara Ákos államtitkár, győri országgyűlési képviselő kiemelte, kisebbik fia révén személyes a kötődés az intézmény iránt, hiszen ő is ide járt bölcsődébe. Az itt dolgozók szeretetteljes közeget biztosítottak akkor is, és ma is a gyermekek számára. Hozzáfűzte, a városban gondos intézmény-felújítási program valósul meg, amely minden generáció hasznát szolgálja. Az államtitkár emléklap átadásával köszönte meg az intézmény szerepének elmúlt ötven évét.
A városrészben élők nevében Kalmár Ákos, önkormányzati képviselő, míg az intézményben dolgozók nevében Bartalné dr. Tóth Györgyi, az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat igazgatója mondott köszönetet a felújításért.
A projekt átfogó célja a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatása volt, munkaerőpiacra történő visszatérésük elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A felújítás révén a mai kor követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezetet alakítottak ki a Kiskúti úti bölcsődében (9027 Győr, Kiskúti u. 16.), mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. A fejlesztéssel tovább emelkedett Gyárváros településrészen a közszolgáltatások színvonala.
Legfontosabb cél a bölcsődés korú gyermekek ellátási körülményeinek javítása volt, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítése, felzárkóztatása. Cél volt a modern, gyermekbarát infrastruktúra kialakítása, egészséges, motiváló környezet megteremtése, a családokkal közösen a gyermekek kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődésének biztosítása, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével, továbbá az akadálymentes környezet biztosítása, mely megalapozza a pedagógiai és módszertani reformokat, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját. A projekt keretében eszközök beszerzése is megtörtént. Az új
bútorok, berendezési tárgyak, készségfejlesztő játékok, szemléltető eszközök, udvari bútorok a kisgyermekek több alapvető életkori sajátosságainak, képességeinek fejlesztéséhez járulnak hozzá. Ilyenek például a percepciófejlesztés, verbális fejlesztés; logikai gondolkodás-, finommotorika-, érzékelés fejlesztése, zenei nevelés, testi szükségletek kielégítése stb. Az udvari játékok, tornaeszközök segítségével javítani lehet a gyermekek fizikai állapotát, testi fejlettségét, fejleszteni tudják a mozgáskultúrájukat, szenzomotoros koordinációjukat, és nevelhetik őket az egészséges életmódra.
A beruházás a bölcsőde energetikai korszerűsítését kívánta folytatni: megvalósult a tető hőszigetelése a tetőfedés cseréjével, emellett megvalósult továbbá az épület projektarányos akadálymentesítése is akadálymentes rámpa és lépcső kialakításával. Az épületben akadálymentes WC-t alakítottak ki egy meglévő vizesblokk összevonásával.
„A Kiskúti úti Bölcsőde felújítása” című, TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00003 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósult meg. Az elnyert támogatás összege: 96.428.500 Ft.

„Az önkormányzat saját forrásból, állami támogatással és pályázati lehetőségekkel újítja meg intézményhálózatát, amelyben nagyon fontos szerepet játszanak a bölcsődék. A kormányzat sokat tesz a családokért, amelybe az édesanyák munka világába való visszatérésének segítése is bele tartozik. Ennek fontos eleme a megfelelő bölcsődei ellátás, amely Győrben magas színvonalú.” – fogalmazott Borkai Zsolt polgármester, aki az intézmény ötven éves évfordulója alkalmából a városháza ezüst emlékérmét adományozta a bölcsődének, jutalmazta a legidősebb dolgozót, a gyermekek számára pedig játékokat adott át.

 

Kara Ákos államtitkár, győri országgyűlési képviselő kiemelte, kisebbik fia révén személyes a kötődés az intézmény iránt, hiszen ő is ide járt bölcsődébe. Az itt dolgozók szeretetteljes közeget biztosítottak akkor is, és ma is a gyermekek számára. Hozzáfűzte, a városban gondos intézmény-felújítási program valósul meg, amely minden generáció hasznát szolgálja. Az államtitkár emléklap átadásával köszönte meg az intézmény szerepének elmúlt ötven évét.

 

A városrészben élők nevében Kalmár Ákos, önkormányzati képviselő, míg az intézményben dolgozók nevében Bartalné dr. Tóth Györgyi, az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat igazgatója mondott köszönetet a felújításért.

A projekt átfogó célja a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatása volt, munkaerőpiacra történő visszatérésük elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A felújítás révén a mai kor követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezetet alakítottak ki a Kiskúti úti bölcsődében (9027 Győr, Kiskúti u. 16.), mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. A fejlesztéssel tovább emelkedett Gyárváros településrészen a közszolgáltatások színvonala.

Legfontosabb cél a bölcsődés korú gyermekek ellátási körülményeinek javítása volt, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítése, felzárkóztatása. Cél volt a modern, gyermekbarát infrastruktúra kialakítása, egészséges, motiváló környezet megteremtése, a családokkal közösen a gyermekek kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődésének biztosítása, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével, továbbá az akadálymentes környezet biztosítása, mely megalapozza a pedagógiai és módszertani reformokat, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját. A projekt keretében eszközök beszerzése is megtörtént. Az új bútorok, berendezési tárgyak, készségfejlesztő játékok, szemléltető eszközök, udvari bútorok a kisgyermekek több alapvető életkori sajátosságainak, képességeinek fejlesztéséhez járulnak hozzá. Ilyenek például a percepciófejlesztés, verbális fejlesztés; logikai gondolkodás-, finommotorika-, érzékelés fejlesztése, zenei nevelés, testi szükségletek kielégítése stb. Az udvari játékok, tornaeszközök segítségével javítani lehet a gyermekek fizikai állapotát, testi fejlettségét, fejleszteni tudják a mozgáskultúrájukat, szenzomotoros koordinációjukat, és nevelhetik őket az egészséges életmódra.

A beruházás a bölcsőde energetikai korszerűsítését kívánta folytatni: megvalósult a tető hőszigetelése a tetőfedés cseréjével, emellett megvalósult továbbá az épület projektarányos akadálymentesítése is akadálymentes rámpa és lépcső kialakításával. Az épületben akadálymentes WC-t alakítottak ki egy meglévő vizesblokk összevonásával.

„A Kiskúti úti Bölcsőde felújítása” című, TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00003 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósult meg. Az elnyert támogatás összege: 96.428.500 Ft.


Az elkészült beruházás képekben

 


A Kiskúti úti Bölcsőde felújítása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a Kiskúti úti Bölcsőde felújítására…

A projekt átfogó célja a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatása, munkaerőpiacra történő visszatérésük elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A felújítás révén a mai kor követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezetet alakítanak ki a Kiskúti úti bölcsődében (9027 Győr, Kiskúti u. 16.), mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. A fejlesztéssel tovább emelkedik Gyárváros településrészen a közszolgáltatások színvonala.

Legfontosabb cél a bölcsődés korú gyermekek ellátási körülményeinek javítása, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítése, felzárkóztatása. Cél a modern, gyermekbarát infrastruktúra kialakítása, egészséges, motiváló környezet megteremtése, a családokkal közösen a gyermekek kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődésének biztosítása, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével, továbbá az akadálymentes környezet biztosítása, mely megalapozza a pedagógiai és módszertani reformokat, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját. A projekt keretében eszközök beszerzése is megtörténik. Az új bútorok, berendezési tárgyak, készségfejlesztő játékok, szemléltető eszközök, udvari bútorok a kisgyermekek több alapvető életkori sajátosságainak, képességeinek fejlesztéséhez járulnak hozzá. Ilyenek például a percepciófejlesztés, verbális fejlesztés; logikai gondolkodás-, finommotorika-, érzékelés fejlesztése, zenei nevelés, testi szükségletek kielégítése stb. Az udvari játékok, tornaeszközök segítségével javítani lehet a gyermekek fizikai állapotát, testi fejlettségét, fejleszteni tudják a mozgáskultúrájukat, szenzomotoros koordinációjukat, és nevelhetik őket az egészséges életmódra.

A beruházás a bölcsőde energetikai korszerűsítését kívánja folytatni: megvalósul a tető hőszigetelése a tetőfedés cseréjével, emellett megvalósul továbbá az épület projektarányos akadálymentesítése is akadálymentes rámpa és lépcső kialakításával. Az épületben akadálymentes WC-t alakítanak ki egy meglévő vizesblokk összevonásával.

 

„A Kiskúti úti Bölcsőde felújítása”című, TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00003 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg. Az elnyert támogatás összege: 96.428.500 Ft.