Időjárás

15 °C

május 22. | Konstantin

Deutsch English
A Szövetség utcai Bóbita Óvoda komplex felújítása, bővítése – TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003
A Szövetség utcai Bóbita Óvoda komplex felújítása, bővítése – TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003

A Bóbita Óvoda felújítása képekben


Megújult a Szövetség utcai Bóbita Óvoda

Elkészült a Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda komplex felújítása, bővítése, amelynek megvalósítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban.

A projekt átfogó célja volt a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges óvodai környezet biztosítása a Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodájában, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. A beruházás – amellett, hogy javultak az óvodás korú gyermekek ellátási körülményei – segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, felzárkóztatását. A fejlesztés alapvető eleme két új foglalkoztató és egy tornaszoba létesítése a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt.

„A győri önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az óvodák folyamatos fejlesztését, a megfelelő nevelési környezet kialakítását, hiszen a mai óvodások jelentik a város jövőjét.” – nyilatkozta Borkai Zsolt polgármester. Kifejtette, „a gyermekek és a családok sorsa a Magyar Állam számára is kiemelt fontosságú, ezért számos eszközzel segíti őket, mint ahogy segíti a jövőbe tekintő győri fejlesztéseket is, amiért ezúton is köszönetet mondok.”

„ Az önkormányzat évek óta több százmillió forintot fordít a hozzá tartozó intézményhálózat korszerűsítésére, megújítására. Ehhez a folyamathoz folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, és sikeres pályázataink révén az idén is több épületet tudtunk teljes egészében megújítani, köztük a Szövetség utcai óvodát is. – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar alpolgármester. Hozzátette, az óvodák felújítása, akadálymentesítése, új eszközökkel való ellátása révén gyermekeink nevelése válik még magasabb színvonalúvá, biztosítva ezzel megfelelő fejlődésük jó feltételeit.

Simon Róbert Balázs a terület országgyűlési képviselője kiemelte, a dinamikusan fejlődő városrészben számos előremutató fejlesztés történt, s örömteli, hogy a győri önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a Szövetség úti óvoda korszerűsítését is megvalósította. Mint a megyei fejlesztések miniszteri biztosa hozzátette, Győr több mint húszmilliárd forintot használhat fel TOP-os keretből, amelynek során már a közeljövőben több fejlesztés is befejeződik, köztük egészségügyi és szociális, vagyis az egész győri közösség számára fontos beruházások.

A korábban is meglévő épület felújítása során a földszinten alakították ki a mosodát, szertárt és a közlekedőből nyílik az akadálymentes WC. Az épület emeleti részén az óvónői szoba átalakítását követően jött létre egy szertár, a kazánház, illetve óvónői ebédlő. A korábbi bejáratnál csatlakozik a régi épülethez az új, melyben az új aula kapott helyet. Az épület földszinti részén tornaszoba és szertár létesült, illetve a szülői fogadó – gazdasági iroda, vezetői iroda, egyéni fejlesztő szoba. A közel 85 m2-es tornaszoba egyben rendezvénytérként is segíti az óvoda működését.

Az új épület emeleti részén alakították ki a két új foglalkoztatót előtér-öltözővel, valamint a szükséges mosdóhelyiségekkel. A játszóudvart is újragondolták, korszerű, biztonságos, a gyermekek egészséges mozgásfejlődését elősegítő udvari játékokkal. A korábbi évek beavatkozásai során a homlokzatot részben szigetelték, most az eddig érintetlen fal szigetelése is megtörtént. Az eszközbeszerzés keretében óvodai bútorok, berendezési tárgyak és fejlesztőeszközök kerültek az intézménybe.

Létrejött négy új – köztük egy akadálymentes – parkolóhely, az új épület tetejére pedig egy 10kWp teljesítményű napelem (PV erőmű) is került. A meglévő épületrészben helyet kapó akadálymentes WC-hez történő eljutás útvonala valamennyi fogyatékossági csoport számára biztonságos, önálló közlekedést tesz lehetővé. Az új épületrész komplex akadálymentesítést tartalmaz.

A Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda komplex felújítása, bővítése című, TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósult meg. Az elnyert támogatás 340.011.193 forint.


A Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda komplex felújítása, bővítése

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda komplex felújítására, bővítésére. A projekt átfogó célja a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges óvodai környezet biztosítása a Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodájában, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. A beruházással javulnak az óvodás korú gyermekek ellátási körülményei, segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, felzárkóztatását. Modern, gyermekbarát infrastruktúra jön létre, amely egyben akadálymentes környezet is biztosít.

„Az önkormányzat folyamatosan fejleszti óvodáit, saját forrásból javítja gyermekeink nevelési környezetét. Emellett a pályázatok adta lehetőségekkel is élünk, ennek köszönhetően jelenleg is több – az óvodáinkat és bölcsődéinket érintő – beruházás zajlik a városban.” – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar alpolgármester. A terület önkormányzati képviselőjeként hozzátette, örömteli, hogy ennek köszönhetően a Bóbita Óvoda is tovább fejlődhet, amely a projekt révén tovább emelkedhet az óvodai nevelés színvonala.

A fejlesztés alapvető célja két új foglalkoztató és egy tornaszoba létesítése a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt. A meglévő épület felújítása során a földszinten a jelenleg vezetői irodaként funkcionáló helyiségek helyén alakítják ki a mosodát, szertárt és a közlekedőből nyílik majd az akadálymentes WC. A meglévő épület emeleti részén az óvónői szoba átalakítását követően kialakításra kerül egy szertár, a kazánház, illetve óvónői ebédlő. A jelenlegi bejáratnál csatlakozik majd a régi épülethez az új, melyben az új aula kap helyet. Az épület földszinti részén tornaszoba és szertár lesz majd, illetve a szülői fogadó – gazdasági iroda, vezetői iroda, egyéni fejlesztő szoba.

Az új épület emeleti részén alakítják ki a két foglalkoztatót előtér-öltözővel, valamint a szükséges mosdóhelyiségekkel. A játszóudvart is újragondolják, korszerű, biztonságos, a gyermekek egészséges mozgásfejlődését elősegítő udvari játékokat helyeznek ki. Az épülettől induló járdák a hátsó kertben ívesen kanyargó úthálózatot képeznek, melyek elválasztják a különböző funkciójú játszóterületeket, a gyerekek kerékpárpályaként is tudják használni. A játszóeszközök alá részben színes, öntött gumi ütéscsillapító, burkolat részben homok kerül. Az udvar központi részébe kerül egy nagy méretű kombinált mászóka, mely köré szerveződnek a kisebb egységek, mint vizes játszó, homokozók, szabad gyepfelület.

 

A korábbi évek beavatkozásai során a homlokzatot részben szigetelték, most az eddig érintetlen fal szigetelése is megtörténik. A szintén kétszintes új épületet egy nyaktaggal kapcsolják a régi épülethez, ennek földszintjén lesz az egyéni fejlesztő szoba, szintén itt kap helyet a közel 54 m2-es aula. Itt alakítják ki a közel 85 m2-es tornaszobát, mely egyben rendezvénytérként is segíti az óvoda működését. Az eszközbeszerzés keretében óvodai bútorok, berendezési tárgyak és fejlesztőeszközök kerülnek az intézménybe.

A projekt keretében az első udvarba négy parkolóhelyet alakítanak ki, melyből egy akadálymentes lesz. Az új épület tetején helyet kap egy 10kWp teljesítményű napelem (PV erőmű) is. A meglévő épületrészben helyet kapó akadálymentes WC-hez történő eljutás útvonala valamennyi fogyatékossági csoport számára biztonságos, önálló közlekedést tesz lehetővé. Az új épületrész komplex akadálymentesítést tartalmaz. A földszinti bejárat, valamint az építendő tornaszoba bejárata az udvarról közelíthetőek meg akadálymentesen. A meglévő épület földszintje teljes egészében akadálymentes lesz.

A Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda komplex felújítása, bővítése című, TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg. Az elnyert támogatás 340.011.193 forint, a megvalósítás időtartama: 2016. 07. 13 – 2017. 06. 30.