Időjárás

29 °C

június 21. | Alajos, Leila

Deutsch English
A Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex felújítása – TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001
A Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex felújítása – TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001

Modernizálták a Tihanyi úti rendelőt

 

A közel 250 millió forintos támogatást élvező programnak köszönhetően a győriek 21-ik századi körülmények között vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.

„A győri önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi ellátás színvonalának folyamatos erősítésére, ezért indította évekkel ezelőtt azt a rendelő-felújítási programot, amelynek során saját forrásból is jelentős felújításokat végeztünk. Emellett igénybe vesszük a pályázati lehetőségeket is, amelynek keretében az idén is több egészségügyi és szociális feladatot ellátó épületet tudtunk megújítani.” – fogalmazott Borkai Zsolt polgármester. Ennek köszönhetően valósulhatott meg „A Tihanyi úti rendelőintézet komplex infrastruktúra fejlesztése” című projekt, amelynek keretében az ott működő felnőtt háziorvosi, házi gyerme

korvosi és fogorvosi praxisok, valamint a fogszabályozás és fogászati röntgen ellátásainak infrastrukturális fejlesztése készült el több mint 900 négyzetméteres területen.

 

„A Tihanyi úti rendelő felújítása jól szolgálja a lakótelepen élőket. Az itt dolgozó orvosok, szakemberek kitűnő gyógyító és megelőző munkát folytattak korábban is, de a feltételek a most elkészült beruházással tovább javultak.” – mondta el Kara Ákos államtitkár, győri országgyűlési képviselő, aki köszönetet mondott mindenkinek a munkálatok alatt tanúsított türelemért és megértésért. Simon Róbert Balázs államtitkár, győri országgyűlési képviselő kiemelte, Győr a TOP-os forrásokból több mint 21 milliárdot tud felhasználni, amely többek között az egészségügyi infrastruktúra javítását is szolgálja. Ennek keretében valósulhatott meg a fejlesztés, amely egyszerre szolgálja az itt dolgozó egészségügyi szakemberek jobb munkakörülményeit és a betegek komfortosabb ellátását is.”

Panker Mihály, a Humánpolitikai Főosztály vezetője kiemelte, a rendelőintézetben jelentős a betegforgalom, mivel a Tihanyi úti épületben hat felnőttorvosi, három gyermekorvosi és négy fogorvosi praxis működik. Itt található a fogászati röntgen, valamint négy körzet védőnői szolgálata. Az alapellátások 31 929 fő ellátását végzik, a fogászati röntgen és fogszabályozás a város egészére kiterjed. A felújítás lehetővé tette, hogy valamennyi Tihanyi úti rendelőben működő felnőtt háziorvosi praxis két helyiséget kapjon (rendelő és négyszemközti beszélgetésekre alkalmas helyiség, amely a szakhatóság elvárása és az orvosok és a paciensek igénye is egyben). A fogorvosi és felnőtt háziorvosi rendelők várótermeit elkülönítették egymástól.

 

A felújítás során a földszinten lévő gyermekorvosi rendelőnél új, akadálymentes mosdót is tartalmazó vizesblokk épült. Az emelet északi oldalán lévő orvosi rendelők az átalakítás során külön bejáratú vizsgáló helyiségekkel bővültek, megújultak az emelet déli oldalán lévő fogorvosi rendelők és fogászati röntgen is. Elkészült a vizesblokkok átalakítása, akadálymentes mosdó, orvosi pihenő, veszélyes hulladéktároló kialakítása. Megvalósult a teljes gépészeti és villamos felújítás és új szellőztető rendszer is. Elkészült az átalakítással érintett épületrészek teljes körű akadálymentesítése, a megújuló energia hasznosítása a lapos tetőn elhelyezett napelemekkel történik. A tervezést a GMS Építésziroda Kft., a kivitelezést a Fodor Kft végezte.

 

Az orvosok részéről dr. Merczel Ágnes mondott köszönetet a felújításért. Mint mondta, régóta várták, hogy lehetőség nyíljon az épület megújulására, de látva az elkészült állapotot, érdemes volt várni, hiszen egy az orvosoknak és betegeknek egyaránt komfortos, minden igényt kielégítő épületet vehettek birtokba.

 

A felújítás ideje alatt a felnőtt háziorvosok a Győr, Zrínyi út 13. szám alatt, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, volt Tüdőgondozó épületének földszintjén rendeltek. A védőnők a Sport utcai rendelőben látták el feladatukat. A gyermekorvosok a teljes időszakot a Tihanyi rendelőben töltötték, a fogorvosok júniustól dolgoznak különböző telephelyeken. A fogászati röntgen ellátása ezen a telephelyen a teljes időszakban szünetelt, a Mécs László és Árpád utcai röntgenek fogadták a betegeket. A visszaköltözés utáni rendelési időkről és a lakosságot érintő információkról tájékozódni lehet a www.eeszi.hu weboldalon, a lakossági tájékoztató menüpont alatt. A felújítás lezárásaként az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény köszönetet mond a türelemért és együttműködésért a város lakosságának és a Tihanyi rendelőben dolgozó orvosoknak, védőnőknek, asszisztenseknek.

 

A Tihanyi úti rendelőintézet komplex infrastruktúra fejlesztése című projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásából valósult meg. A Projekt összköltsége 244.554.394. forint, a támogatás intenzitása száz százalékos.


Megújul a Tihanyi Árpád úti rendelő

Kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

A PROJEKT CÍME: A Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex felújítása

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 244.554.394.-Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A győri önkormányzat évekkel ezelőtt indította rendelő-felújítási programját, amelyhez a saját források mellett a pályázati lehetőségeket is kihasználja. A Tihanyi úti rendelőintézet komplex infrastruktúra fejlesztése című projekt keretében az ott működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisok infrastrukturális fejlesztése valósul meg.

Az intézmény fontos eleme a győri alapellátási rendszernek, hiszen 6 felnőtt és 3 gyermek háziorvosi praxis, 5 fogorvosi és 4 területi védőnői szolgálat is működik itt, összességében pedig 32 562 fő ellátását biztosítja. A területi védőnői ellátás kapcsán elmondható, hogy a 931 fő gondozott a város gondozottjainak mintegy 10 százalékát jelenti.

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó egészségügyi intézmény 2017-ben megvalósuló felújítása során megújulnak a földszinten lévő gyermekorvosi rendelők, új, akadálymentes mosdót is tartalmazó vizesblokkal, tárolóval, elkülönítővel. Az emelet északi oldalán lévő orvosi rendelők átalakítása a jelenlegi előírásoknak megfelelően, külön bejáratú vizsgáló helyiségek kialakításával történik meg, az emelet déli oldalán lévő fogorvosi rendelők is megújulnak. Megtörténik a vizesblokkok átalakítása, akadálymentes mosdó, orvosi pihenő, veszélyes hulladéktároló kialakítása. Teljes gépészeti és villamos felújítás, új szellőztető rendszer is készül és akadálymentesítik az épületet. A tetőn elhelyezett napelemek gazdaságosabbá teszik majd az üzemeltetést.

A Tihanyi Árpád úti rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése az intézmény szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 01. 15.

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001