Időjárás

14 °C

június 15. | Vazul

Deutsch English
Az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítása, bővítése – TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00004
Az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítása, bővítése – TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00004

Az elkészült beruházás képekben


Elkészült az Erzsébet ligeti Óvoda

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítására, bővítésére. A projekt átfogó célja a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása az Erzsébet Ligeti Óvodában, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. A projekt hozzájárul a településen élő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek megkülönböztető elhelyezésének megszüntetéséhez, az integrált oktatás megvalósításához.

Az Erzsébet Ligeti Óvodával szemközt helyezkedett el az ingatlankiváltással érintett Győri Mosolyvár Óvoda Magyar utcai Tagóvodája. A Magyar u. 1. szám alatti ingatlan a győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolával telekhatáros, és az általános iskola kapacitásszükségletét elégítheti ki a jövőben az épület. Az Erzsébet Ligeti Óvoda épületének bővítésével vált kiválthatóvá a korábbi 3 csoportos óvoda feladatellátási helye.

Az Erzsébet Ligeti Óvoda meglévő épületében is több változás történt. Az épület földszintjén lévő egyik foglalkozó megszűnt és a földszinti jobb oldali foglalkoztatóba került. A felszabaduló alapterületen helyezték el a nevelői szobát önálló öltöző- és vizesblokkal. Az emeleti részen a lépcsőpihenők területéből utólag leválasztott egyéni foglalkoztató és gazdasági iroda helyisége szűnt meg, ami tűzvédelmi, menekülési okokból volt szükséges. Az egyéni foglalkoztatókat az új épületszárnyban helyezték el. A meglévő épület felújítása során teljes körű villamosfelújítás történt.

A meglévő épületrészhez harmonikusan illeszkedő kétszintes épületbővítés valósult meg: Az új épületrész elhelyezése miatt a főépületet a tornacsarnokkal összekötő kihasználatlan és energetikailag is kedvezőtlen kialakítású közlekedőt elbontották. Az új épületben szintenként két-két foglalkoztatót hoztak létre. Az új földszinten gyermeköltözők, raktár, mosó-szárító helyiség, nevelői és akadálymentes vendég WC, valamint bejárathoz közeli lépcsőház jött létre. Itt került elhelyezésre a személyfelvonó lift, mellyel eddig nem rendelkezett az épület. Az új emeleti részen a két foglalkoztató mellett öltöző, mosdó, WC és egyéni foglalkoztató helyiségek épültek. Az orvosi és elkülönítő szoba is az új épületben kapott helyet. A tornaterem átalakítása is megtörtént, a terem légterének megemelésével, lapostetős kialakítással harmonikusan illeszkedik az új épület tetősíkjához. Az udvar rendezése is megtörtént, az egyéni fejlesztő szobák kialakításával pedig a pedagógiai program professzionális végrehajtására nyílik lehetőség.

A meglévő épületben az épület bejáratát és a vendég WC-t akadálymentesítették, míg a közlekedő folyosó ezen szakaszán a fal- és padlóburkolatok kontrasztos kialakításával segítik a látássérült emberek tájékozódását. Az új építésű rész minden fogyatékosságra kiterjedően komplex akadálymentesítéssel van ellátva.

Az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítása, bővítése című TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00004 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg. A támogatás összege: 374 790 016 forint


Az Erzsébet Ligeti Óvoda fejlesztése képekben

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


Az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítása, bővítése

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítására, bővítésére. A projekt átfogó célja a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása az Erzsébet Ligeti Óvodában, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. A projekt hozzájárul a településen élő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek megkülönböztető elhelyezésének megszüntetéséhez, az integrált oktatás megvalósításához. A kivitelezés a közbeszerzési eljárást követően, 2017. tavaszán kezdődhet meg.

„Az Erzsébet Ligeti Óvoda 1976 óta működik, negyven éve szolgálja az itt élőket. Fontos feladatunk, hogy az intézmény megfelelő színvonalon, a gyermekek egészséges fejlődését, nevelését kiszolgáló módon működjön.” – fogalmazott Kovács Tamás, a terület önkormányzati képviselője, aki hozzátette, ahogy városszerte, úgy a körzetében található óvodák önkormányzati fejlesztése is folyamatos, az Erzsébet ligeti intézményben is több korszerűsítés történt az elmúlt években. „Örömteli azonban, hogy a sikeres pályázat egy komplex, átfogó fejlesztésre ad lehetőséget.”

Az Erzsébet Ligeti Óvodával szemközt helyezkedik el az ingatlankiváltással érintett Győri Mosolyvár Óvoda Magyar utcai Tagóvodája, amely jelenleg szervezetileg más óvodához tartozik. A Magyar u. 1. szám alatti ingatlan a győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolával telekhatáros, és az általános iskola kapacitásszükségletét elégítheti ki a jövőben az épület. Az Erzsébet Ligeti Óvoda épületének bővítésével kiváltható a jelenlegi 3 csoportos óvoda feladatellátási helye. A kiváltandó ingatlanban rendelkezésre álló valamennyi helyiség és funkció az új építésű ingatlanban is kialakításra kerül, a földrajzi közelségéből adódóan a szolgáltatást igénybe vevőknek a feladatellátási hely áthelyezése hátrányt nem okoz.

Az Erzsébet Ligeti Óvoda meglévő épületében is terveznek funkcionális változtatásokat. Az épület földszintjén lévő egyik foglalkozó a jelenlegi helyén megszűnik és a földszinti jobb oldali foglalkoztatóba kerül, annak vizesblokkjának átalakításával. A felszabaduló alapterületen kerül elhelyezésre a nevelői szoba, önálló öltöző- és vizesblokkal. Az emeleti részen a lépcsőpihenők területéből utólag leválasztott egyéni foglalkoztató és gazdasági iroda helyisége megszűnik, ami tűzvédelmi, menekülési okokból szükséges. A gazdasági irodát a jelenlegi mosó helyiség-vizesblokkból alakítják ki, míg a mostani nevelői szoba tárgyalóként funkcionál tovább. Az egyéni foglalkoztatókat az új épületszárnyban helyezik el. A meglévő épület felújítása során teljes körű villamosfelújítás történik, ezt követően a beavatkozással érintett helyeken szükséges lesz a burkolatok felújítása is.

A meglévő épületrészhez harmonikusan illeszkedő kétszintes épületbővítés valósul meg: Az új épületrész elhelyezése miatt a jelenlegi főépületet a tornacsarnokkal összekötő kihasználatlan és energetikailag is kedvezőtlen kialakítású közlekedőt elbontják. A közlekedő folyosó funkcionális átalakításával az új épület szerves részévé válik. Az új épületben szintenként két-két foglalkoztatót hoznak létre. Az új földszinten kialakítandó további helyiségek gyermeköltözők, raktár, mosó-szárító helyiség, nevelői és akadálymentes vendég WC, valamint bejárathoz közeli lépcsőház. Itt kerül elhelyezésre a személyfelvonó lift, mellyel eddig nem rendelkezett az épület. Az új emeleti részen a két foglalkoztató mellett öltöző, mosdó, WC és egyéni foglalkoztató helyiségek lesznek. Az orvosi és elkülönítő szoba is az új épületben kap helyet. A tornaterem átalakítása is megtörténik, a terem légterének megemelésével, lapostetős kialakítással harmonikusan illeszkedik majd az új épület tetősíkjához. Ezzel megoldással rengeteg, jelenleg kihasználatlan holt tér válik hasznosítható térré. A tornaterem mellett öltöző, mosdó, WC és tornaszertár kialakítására is lehetőség lesz. Az udvar rendezése során az új épülethez igazodva füvesítés, valamint a játszóeszközök rendezésére kerül sor. Az egyéni fejlesztő szobák kialakításával a pedagógiai program professzionális végrehajtására lesz lehetőség. A speciális, egyéni foglalkozások zavaró körülmények kizárásával hatékonyabban végezhetők. Akár egyszerre több egyéni foglalkozásra is lehetőség lesz. Az eszközbeszerzés során óvodai bútorokkal, berendezési tárgyakkal és fejlesztőeszközökkel is gazdagodik az intézmény.

A meglévő épületben az épület bejáratát és a vendég WC-t akadálymentesítik, míg a közlekedő folyosó ezen szakaszán a fal- és padlóburkolatok kontrasztos kialakításával segítik a látássérült emberek tájékozódását. Az új építésű rész minden fogyatékosságra kiterjedően komplex akadálymentesítéssel lesz ellátva.

Az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítása, bővítése című TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00004 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg. A támogatás összege: 374 790 016 forint, megvalósulásának tervezett  időtartama: 2016. 09. 01 – 2018.08.31. A projekt megvalósítási helyszíne az Erzsébet Ligeti Óvoda, az ingatlankiváltással érintett óvoda a Győri Mosolyvár Óvoda Magyar Utcai Tagóvodája.

Az Óvoda építési kivitelezése befejeződött, a projekt zárására az óvodai eszközök beszerzésének lefolytatása után kerül sor.