Időjárás

26 °C

június 19. | Gyárfás

Deutsch English
Az újvárosi városrehabilitáció újabb üteme zárult le
Az újvárosi városrehabilitáció újabb üteme zárult le

Újabb üteme fejeződött be a 2013-ban indult Győr-Újvárosi szociális városrehabilitációnak. A most záruló II. ütem munkálatai 2017-ben kezdődtek meg, melynek során a Kossuth u. 31., illetve a Bercsényi liget 41. és Bercsényi liget 35. szám alatti társasházak újultak meg.

A győri önkormányzat a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén II. ütem című projekt keretében 500 millió forintos támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból. A projekt konzorciumban valósult meg. A konzorciumvezető Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett a konzorcium tagjai voltak még az érintett társasházak (Győr, Kossuth 36-40. – Bercsényi 41-43. társasház és a Győr, Kossuth 32. – Bercsényi 35. társasház).

A projekt a Kossuth Lajos utca 31. számú épületet, valamint a Bercsényi liget 41. és 35. számú épület felújítását tartalmazta. A Kossuth Lajos utca 31. homlokzatának szigetelése mellett megtörtént a Bercsényi liget 35., 41. számú épületek felújítása, melynek során a közös használatú helyiségek, lépcsőházak, tetőszerkezetek, nyílászárók cseréire, valamint a homlokzatok felújítására került sor.

A projekt célja a Győr-Újváros területén elhelyezkedő szegregátumban élő hátrányos helyzetű személyek, illetve társadalmi csoportok leszakadásának megállítása, életkörülményeinek javítása, valamint a leromlott lakókörnyezet rehabilitációja, vagyis a sikeresen zárult újvárosi rehabilitáció egyes ütemének folytatása, eredményeinek továbbvitele volt. A program elősegítette a helyi igényeken alapuló, minőségi lakhatási feltételek megteremtését, az önkormányzati tulajdonú épületek felújításán, energetikai korszerűsítésén keresztül az önkormányzati bérlakás-állomány színvonalának emelését, a megújított épületek hosszú távú fenntartása érdekében a lakókörnyezet megóvása iránti igény előmozdítását, valamint a családok integrációs esélyeinek a növelését, a szegregált lakókörnyezetből és társadalmi státuszból való kilépés mielőbbi lehetőségének elősegítését, közösségi és kulturális identitásuk erősítését.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úgy fogalmazott, „Győr-Újváros az elmúlt években óriási fejlődésen ment keresztül, ami valóban új lendületet adott az egész városrésznek. Ezt az utat folytatva, a városrész megújítását az itt élőkkel egyetértésben, az ő igényeiket felmérve visszük tovább.”

A „Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén II. ütem” című, TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósult meg. Az elnyert támogatás összege: 500.000.000 Ft.