Időjárás

28 °C

június 21. | Alajos, Leila

Deutsch English
Felhívás szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására
Felhívás szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására

Felhívás szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására

A jelentkezési határidő meghosszabbításra került: 2022. január 31.

Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, győri lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Győr város területén működő szavazatszámláló bizottságokba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon.

 

Szavazatszámláló bizottság tagja NEM LEHET: köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

 

A 2022. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők (2022. április-május), az Európai Parlament tagjainak (2024. május-június), a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek (2024. október), a nemzetiségi önkormányzati képviselők (2024. október, egy időben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával) általános választására, valamint az általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes.

 

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – mely minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig. A szavazatszámlálást végző választási bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. A közgyűlési döntést követően, a választásokat megelőzően az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.

 

A 2018. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart, azaz megbízatásuk a 2022. évben kezdődő új ciklusra érvényét veszti.

 

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap, valamint az adatvédelmi tájékoztató beszerezhető Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városház tér 1. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál vagy letölthető INNEN

 

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2022. január 31-ig kell eljuttatni levélben Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának címezve a 9021 Győr, Városház tér 1. szám alatti címre, vagy személyesen ugyancsak 2022. január 31-ig munkaidőben a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városház tér 1. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.