Időjárás

-1 °C

november 29. | Taksony

Deutsch English

Felhívás szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására

Felhívás szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására

Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, győri lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Győr város területén működő szavazatszámláló bizottságokba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon.

 

Szavazatszámláló bizottság tagja NEM LEHET: köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

 

A 2022. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők (2022. április-május), az Európai Parlament tagjainak (2024. május-június), a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek (2024. október), a nemzetiségi önkormányzati képviselők (2024. október, egy időben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával) általános választására, valamint az általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes.

 

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – mely minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig. A szavazatszámlálást végző választási bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. A közgyűlési döntést követően, a választásokat megelőzően az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.

 

A 2018. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart, azaz megbízatásuk a 2022. évben kezdődő új ciklusra érvényét veszti.

 

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap, valamint az adatvédelmi tájékoztató beszerezhető Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városház tér 1. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál vagy letölthető INNEN

 

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2022. január 17-ig kell eljuttatni levélben Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának címezve a 9021 Győr, Városház tér 1. szám alatti címre, vagy személyesen ugyancsak 2022. január 17-ig munkaidőben a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városház tér 1. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.