Időjárás

12 °C

szeptember 24. | Gellért, Mercédesz

Deutsch English
Főépítészi Osztály közlemény és Lakossági Fórum
Főépítészi Osztály közlemény és Lakossági Fórum

KÖZLEMÉNY:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/ rendezési terv módosítási eljárások és partnerségi egyeztetések címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály bemutatja
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének módosítására vonatkozó anyagait

1)  Teljes eljárás

TSZTM 2020-032 Győr, Dózsa tag 04628 sz. övezet (Vízgazdálkodási terület) törlése

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 32. § szerinti teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.

2) Teljes eljárás

TSZTM 2021-008 Győr, Tatai út – Fehérvári út – Alsókert utca – Hecsei út által határolt terület, valamint a 01954 és 04810 számú szabályozási tömbök módosítása

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 32. § szerinti teljes eljárás véleményezési szakasz tervanyagát.

3) Egyszerűsített eljárás

TSZTM SZTM 2021-

029

Győr, Pápai út menti 03005 számú (Kkö) Közlekedési épületek különleges övezete (Ksp) Nagy kiterjedésű sportolási célú különleges övezetté minősítése
SZTM 2021-032 Győr 01361 számú övezet legkisebb kialakítható teleknagyság csökkentése
SZTM 2022-001 Győr, Pozsonyi u. és Kosztolányi Dezső utca közti 02244, 02243, 02443, 02444* és 02445* számú (Lf) Falusias lakó övezetek újraszabályozása
SZTM 2022-003 Győr – Kiskút, 01488 számú (Kák) állat és növénykertek különleges övezete szabályozásának módosítása

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 32. § szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési anyagát.

4) Állami főépítészi eljárás

 

SZTM 2022-004 Győr – Győrszentiván, Vonal út, Egressy út 02715* számú övezet szabályozásának korrekciója

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42/A. § szerinti állami főépítészi eljárás anyagát.

5.) Tárgyalásos eljárás

TSZTM SZTM 2022-

002

Győr – Győrszentiván 03771 sz. (Má) Általános mezőgazdasági övezet egy részének (Gipe) Egyéb ipari övezetbe történő területfelhasználás módosítása

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42. § szerinti tárgyalásos eljárás partnerségi egyeztetés tervanyagát.

Az anyagok megtekinthetők: 2022. április. 8-tól 2022. május 2-ig

Minden módosítás megtekinthető: a város internetes oldalán: https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi- terv/ rendezési terv módosítási eljárások és partnerségi egyeztetés címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu és a partnerseg@gyor-ph.hu e-mail címen.

 

LAKOSSÁGI FÓRUM

Fenti témákban partnerségi egyeztetés keretében Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály lakossági fórum keretében bemutatja a rendezési tervi módosítások tervanyagait.

A lakossági fórum időpontja: 2022. április. 20. de. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem
A lakossági fórum tárgya: fenti közleményben megjelölt rendezési terv módosítási eljárások

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/partnerségi egyeztetés alatt „A partnerségi egyeztetés általános tudnivalói” címszóban foglaltakat megismerni szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetők: 2022. április 8-tól a város internetes oldalán: https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/ partnerségi egyeztetés vagy rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetőek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történő eljuttatásával:
Postacím: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Városház tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu