A WHO Egészséges Városok program 1986-ban indult, amikor 11 európai város vállalkozott arra, hogy az “Egészséget Mindenkinek” stratégiát a települések szintjén kipróbálja. A kísérlet sikerült, hiszen az óta világméretűvé vált a mozgalom. Csupán Európában, a nemzeti hálózatokban ezerötszáz város vesz részt. Győr 1989-ben csatlakozott a mozgalomhoz, azzal a céllal, hogy biztosítsa a városban élők egészségének hosszú távú fenntartásához, fejlesztéséhez szükséges feltételeket. A program az önkormányzatokon alapul. Ugyanis egy településen lakók egészségét alapvetően meghatározzák a helyi közigazgatás által hozott döntések, szolgáltatások (pl. egészséges ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés, hulladékgazdálkodás, egészségügyi alapellátás, szociális ellátások stb.)

 

Az Egészséges Városok magyar hálózatát jelenleg 24 település alkotja, amelyet az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete fog össze. A hálózat központja, Pécs város látja el a titkársági feladatokat. A magyar hálózat Igazgatótanács elnöki tisztét 2000 óta a Győr városi koordinátor tölti be.

Magyarországról 3 város, Pécs (a kezdetektől), Győr (1994 óta), Székesfehérvár (2017-től) tagja az un. projektvárosi körnek, amelyben mintegy 100 európai város közvetlenül kapcsolódik a WHO Európai Regionális Irodájához. Az Egészséges Városok program 5 éves ciklusokban működik, a projektvárosi címre minden ötéves ciklusban újra kell pályázni. A projektvárosok évente tartanak munkaértekezletet különböző, az egészséget érintő témakörökben. Az európai hálózatban való részvétel az európai egészségpolitika alakításán túl lehetőséget ad a projektvárosok közötti szakmai együttműködésre, közvetlen információszerzésre, szakmai módszertani anyagokhoz hozzájutásra, a legjobb európai gyakorlatok megismerésére és a győri tapasztalatok megismertetésére is.

A demográfiai változások következtében az egyik prioritás az Idősek egészsége. Ebben a témában 16 európai projektváros működik együtt (Magyarországról csak Győr) un. idősek Egészsége Munkacsoportban.

Az Egészséges Városok program lényege, hogy a résztvevő városok tudatosan kívánnak tenni polgáraik egészségének megőrzéséért, és az ehhez szükséges, hosszútávon fenntartható, egészséges környezetért. Mindezt a döntéshozatali folyamatokban is érvényre kívánják juttatni. Az egészséget nagyon sok tényező befolyásolja. A genetikai adottságokon, a környezeti tényezőkön és az egészségügyön túl, amely csak mintegy 12%-ban tud hozzájárulni az egészség megőrzéséhez, az életmód szerepe jelentős. Utóbbit erősen determinálják a jövedelem, lakásviszonyok, iskolázottság szintje, közlekedés, közműellátás, stb., ezért nélkülözhetetlen a más ágazatokkal való együttműködés az egészség érdekében. Fontos a helyi közösségek bevonása a célkitűzések megvalósításába. A program az állampolgárokat is igyekszik hozzásegíteni ahhoz, hogy képesek legyenek a saját egészségük megőrzéséért tenni. Az egészségügyben pedig a megelőzés, az ember-központú egészségügyi ellátás és az egyenlő esélyű hozzáférés jelentőségét hangsúlyozza.

Győrben, 1997-ben készült el az első Egészségkép, 1998-ban az Egészségterv, 2000-ben a Környezet-egészségügyi Akcióprogram, 2001-ben az első városi Drogstratégia, 2006-ban az első Idősek egészségképe. A droghelyzet felmérések pedig már 25 évre visszamenőleg mutatják a tendenciák alakulását a városban.

Jelenleg a 2016-2020-as Győr városi Egészségfejlesztési Terv, a 2016-2020-as Győr városi Drogstratégia és a 2019-2024-es, az idősek életminőségének javítását célzó koncepció és azok éves feladattervei alapján folyik a munka.

A projekt koordinálása a WHO Egészséges Városok Programiroda feladata. A munkát segíti a Projekt Irányító Bizottság, amely az önkormányzat különböző ágazatai közötti párbeszédet biztosítja.

A Győr városi Kábítószerügyi Egyezető Fórum /KEF/ munkáját a WHO Iroda fogja össze, elnöke a területért felelős alpolgármester, alelnöke a WHO koordinátor.

Az Idősügyi Tanács munkáját is a WHO Iroda segíti, a Tanács elnöke a polgármester.

A Győr városi Közlekedésbiztonsági Bizottság és a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság munkájában az önkormányzat képviseletét a WHO Iroda látja el.

A WHO Egészséges Városok Program működését a Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület „civil háttérként”, humán és pénzügyi erőforrásokkal segíti.

Az EFOP-1.8.19-17-2017-00034 azonosító számú, „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” című pályázat keretében a Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ működtetésében, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházzal konzorciumi partnerségben, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata is részt vesz. A projekt menedzsert a kórház adja, szakmai vezető a WHO koordinátor.

A WHO Egészséges Városok program ernyőszervezetként kezdeményezi, koordinálja, támogatja a városban az egészségfejlesztési törekvéseket.

Győrnek az Egészséges Városok magyar és európai hálózatban történő részvétele segíti helyben folyó munka minőségének biztosítását, ugyanakkor növeli is Győr ismertségét, elismertségét, de a legfontosabb, hogy hozzájárul a Győrben élők életminőségének javításhoz.

A WHO Egészséges Városok projekt tevékenységéről szóló beszámolók innen letölthetők:

Uploaded: 2022.02.07
Size: 1.38 MB
Uploaded: 2022.02.07
Size: 9.22 MB
Uploaded: 2022.04.25
Size: 275.98 KB
Uploaded: 2020.05.21
Size: 165.00 KB
Uploaded: 2019.11.11
Size: 67.51 KB
Uploaded: 2019.11.11
Size: 7.31 MB