Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című pályázati konstrukcióra sikeres pályázatot nyújtott be „Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése” címmel. Az NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0005 azonosítószámú projekt támogatási összege 40 millió forint, a támogatás mértéke pedig 100%.

A projekt keretében készült el Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája is.

A közel egy éves folyamat első lépéseként, megalapozó vizsgálat keretében került sor Győr Megyei Jogú Város aktuális társadalmi és gazdasági folyamatainak feltérképezésére, hangsúlyosan azon területek elemzésére, melyek összefüggésben lehetnek a hazai, illetve az európai uniós szinten meghatározott fő fejlesztési célokkal.

A megalapozó vizsgálat közös hátterét képezte mind a hosszútávra szóló településfejlesztési koncepciónak, mind a középtávú, operatív jellegű integrált településfejlesztési stratégiának (ITS). Az ITS illeszkedik az EU 2014-2020-as programozási ciklusához, a 2014 és 2023 között megvalósítani tervezett fejlesztéseket foglalja magában, köztük az integrált területi beruházásokat (ITB-k) is.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a tervezésbe a város társadalmi és gazdasági életéhez erősen kapcsolódó településeket, a funkcionális várostérségét is bevonta.