A KEHOP-1.2.1-18-2018-00007 azonosítószámú, Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában” című projekt keretében kidolgozásra került Győr Megyei Jogú Város klímastratégiája (2021-2030 időszak) című dokumentum. A klímastratégia a Győr-Moson-Sopron Megyei Klímastratégiához és a Győr-Moson-Sopron Megyei Klímaplatform előírásaihoz igazodva készült el.

A klímastratégia tartalmazza Győr Megyei Jogú Város üvegházgáz mérlegét, és ebből levezetve a legfontosabb környezetvédelmet, fenntarthatóságot, és a klímaváltozást érintő beavatkozási területek meghatározását, valamint az ezekhez köthető stratégiai célok és intézkedések definiálását és egy rendszerbe szervezését.

Ezen kívül a dokumentum bemutatja azokat a legfontosabb cselekvési irányokat, melyekkel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészülhet a klímaváltozás okozta kihívások eredményes kezelésére, segíteni tudja a helyi lakosok klímaváltozáshoz való alkalmazkodását, valamint aktívan tenni tud annak érdekében, hogy saját karbon-lábnyomát csökkentse.

A klímastratégiát Győr Megyei Jogú Város közgyűlése 2021. szeptember 28-án fogadta el a 22/2021. (IX. 28.) Kgy. határozatával. Ettől számítva Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles legalább háromévente meghatározott tartalmú előrehaladási és felülvizsgálati jelentést készíteni, melynek első esedékessége a 2024-es esztendőben lesz.

 

Uploaded: 2021.10.08
Size: 205.00 KB