Bevezetés

A környezeti zaj értékeléséről és kezelésésről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerint a 100 000 főnél több lakosú városok közigazgatási területére stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet kell készíteni. A jogszabály értelmében a földművelésügyi miniszter kijelölése alapján a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. készítette el Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozó stratégiai zajtérkép megújítását. A stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv elkészítésével Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vibrocomp Kft.-t bízta meg.

 

Legfőbb célkitűzés a Győrben élő lakosság, illetve az itt működő vállalkozások folyamatos tájékoztatása a környezetüket érintő zajállapotokról, közvetve a környezettudatosság erősítése a napi tevékenységükben.

Módszertan

A 25/2004. (X.20.) Miniszteri rendelet szabályozza részletekbe menően a stratégiai zajtérképek elkészítési módszertanát. A rendelet szerinti zajtérképet Lden és Léjjel zajjellemzőkre kell készíteni. Az Lden egy olyan zajjellemző, mely a teljes napi zajterhelésre vonatkozik, az Léjjel pedig az éjszakai időszak zajterhelésére.

A stratégiai zajtérképezés során kétféle zajtérkép készül:

1. Zajterhelési zajtérkép
2. Konfliktustérkép (a zajterhelési térkép és a stratégiai küszöbértékek összehasonlításával készül, és a zaj megítélési szintje, valamint a zajforrásra vonatkozó küszöbértékek különbségét, a túllépést ábrázolja Lden és Léjjel értékekre)

A zajtérképet az önkormányzat közigazgatási területén lévő
- közutakra,
- vasutakra,
- repülőterekre,
- üzemi létesítményekre külön-külön kell elkészíteni.

A stratégiai zajtérkép készítéséhez az alábbi adatokat kell felhasználni:
- egyéb közlekedési létesítmények üzemeltetői által szolgáltatott jogszabályban meghatározott forgalmi adatokat,
- üzemi létesítmények üzemeltetői által szolgáltatott jogszabályban meghatározott adatokat,
- érintett lakosság számának meghatározásakor az önkormányzat népesség-nyilvántartásából származó hivatalos adatokat,
- helyi közutaknál az önkormányzat által is végezhető forgalomszámlálási adatokat.

A zajtérképek készítése során tényleges helyi zajmérésekre nem kerül sor!

A stratégiai zajtérkép megjelenítési formája:
- a zajjellemzők zajterhelési zajtérképen történő bemutatása különböző színű, 5 dB-es zajszintgörbék alkalmazásával,
- stratégiai küszöbértékek túllépése mértékének megadása a konfliktus térképen történő, különböző színű, 5 dB-es vagy ennél nagyobb felbontású zajszintgörbék megadásával,
- az érintett lakosság számának és az érintett lakóépületek, iskolák és kórházak számának konfliktustérképen történő táblázatos meghatározásával.

A stratégiai zajtérképet az egyes zajforráscsoportokra 4 m-es értékelési magasságra5 dB-es zajszinttartományokra, az Lden és Léjjel zajjellemzőkre külön-külön kell elkészíteni.

Győr Megyei Jogú Város zajtérképe

Győr Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének megújítását tartalmazó dokumentációja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a 7430-4/2018 iktatószámú levelében jóváhagyásra került.

 

Zajcsökkentési intézkedési terv

A stratégiai zajtérkép képezi az alapját az intézkedési terv elkészítésének.

Az intézkedési tervben kell meghatározni azokat a zajcsökkentési vagy más, a zaj elleni védelmet célzó műszaki, szervezési településrendezési megoldásokat és egyéb intézkedéseket, amelyekkel megakadályozható a zaj növekedése  azokon az önkormányzat által kijelölt csendes területeken, a zajtól védendő vagy védelemre szánt területeken, ahol a zajjellemzők megfelelnek a következő stratégiai küszöbértékeknek vagy nem haladják meg azokat:

- üzemi létesítmény esetén Lden = 46dB, Léjjel = 40 dB

- közlekedési zajforrás esetén Lden = 63 dB, Léjjel = 55 dB.

Azokban az esetekben, ha a küszöbérték meghaladja a határértéket az intézkedési terv 5, illetve 10 éves időtávra készül annak függvényében, hogy az egészségügyi határértéket az adott zajjellemző milyen mértékben haladja meg.

 

Győr interaktív stratégiai zajtérképének használata

Győr Megyei Jogú Város interaktív stratégiai zajtérképe ide kattintva érhető el.

A különböző típusú információkat tartalmazó térképeket külön rétegként jeleníti meg a rendszer. A látogatók a „Zajtérképek” című menüpont alatt tudnak váltani a különböző rétegek között (ipar, közút, vasút; illetve zajterhelési- vagy konfliktustérkép).

Fontos tudni, hogy egyszerre a több zajforrás (pl. ipar és vasút) együttes „bekapcsolása” nem lehetséges, mivel a stratégiai zajtérkép éves átlagos értékeket mutat és a különböző zajforrásokból származó értékek nem adódnak össze.

A stratégiai zajtérkép 1:10000 léptékig nagyítható.

A „Jelmagyarázat” ablakban találja a zajtérképen megjelenő színskálákhoz rendelt értékeket, melyek segítségével leolvasható az adott terület zajszennyezettsége.

A „Címkeresés” gomb megnyomása után megjelenő ablakba kell megadni a keresendő cím adatokat. Nem szükséges pontos címet megadni a rendszer utcanévre, vagy csak utcanév töredékre is tud keresni. A Keresés gomb megnyomása után a rendszer felsorolja az első 5 találatot. A megfelelő találatra kattintva a rendszer 10 000-es nagyításban a keresett címet a képernyő közepére helyezi.

A „Megtekintés” menü alatt található az „Áttekintő térkép bekapcsolása” funkció mellyel az esetleg kikapcsolt  áttekintő térkép ablakot lehet ismét megjeleníteni.