KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 20.000.000 Ft
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
(%-BAN):
100%
TÁMOGATÓ: Belügyminisztérium
PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2021.02.28

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. ütemére. A nyertes pályázat révén lehetőség nyílt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és közterületek egy részén fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolására.

A projektben város szerte 27 különböző helyszínen valósulhat meg összességében 1.445 m3 szemét remélhetőleg végleges felszámolása. Ez 376.697 m2 önkormányzati tulajdonú ingatlan és közterület leterheltségének felszabadulását jelenti.

Az Önkormányzat számára prioritást élvez a városi környezet megóvása, az egészséges életmód megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszűntetése, illetve a tájsebek csökkentése. Mindent megtesz a lakosság környezettudatos-szemléletformálása érdekében, amellyel a városban élő emberek lakókörnyezetének tisztasága iránti igénye növekedhet.

Az Önkormányzat 2013-ban a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására hozta létre a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t, amely azóta is folyamatosan működik.

Súlyos problémát jelent a település területén utak mellé, önkormányzati közterületekre, külterületi ingatlanokon illegálisan lerakott kommunális, vagy építési hulladék. Ez szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. (rovarok és rágcsálók elszaporodása, szennyezett csapadékvíz szivárog a talajvízbe). Az illegálisan lerakott szeméthalmaz pedig gyorsan növekszik, mert sokan úgy gondolják, adott helyre bármit le lehet rakni, hiszen már valaki ezt előttük is megtette.

A pályázatban felsorolt 27 db önkormányzati tulajdonú területen gyűlik az illetéktelenek által elhagyott, illegálisan lerakott kommunális, vagy építési hulladék. A pályázati forrást felhasználva a szemét lehető leggyorsabb összegyűjtése, elszállítása és kezelése a célunk.


Befejeződött a pályázati forrásból vállalt 27 db illegális hulladéklerakó
felszámolása és megtisztítása:

A nyertes pályázatban vállalt, összesen 27 db önkormányzati tulajdonú helyszínről 2020. december hónap folyamán körülbelül 82 tonna, azaz 1.445 m3 elhagyott illegális hulladék került összegyűjtésre, elszállításra és kezelésre.

Az újabb illegálisan lerakott hulladék megelőzése érdekében tett intézkedések:

  • Az Önkormányzat városszerte évente egyszer, kihelyezett hulladékudvarokat működtet a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG)-vel közösen. A veszélyes hulladékok kivételével a kihelyezett gyűjtőkonténerek fogadják többek között az elektronikai, a fém-, a műanyag-, a papír-, a gumi-, a zöld hulladékot, az építési törmeléket, és a különféle lomokat.
  • Kísérleti jelleggel elindult a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, a tapasztalatok alapján lehet majd a további bővítésről dönteni.
  • A város területén 20 helyen a szelektív szigetekre 3 m3-es befogadó képességű süllyesztett edények kerültek kihelyezésre, munkába állt az a két gép is, amelyeknek segítségével üríteni lehet ezeket gyűjtőkonténereket.
  • A létrehozott új szigetek nyomán, elindult közel harminc hagyományos konténersziget felszámolása, amelyek zömében rendkívül megrongálódtak az elmúlt években. Ezzel együtt is nagyjából 60 százalékos kapacitásbővülést ér el a szolgáltató, hiszen a földbe süllyesztett edények tárolókapacitása jóval nagyobb a hagyományosnál.
  • A régi típusú gyűjtőedényeket harang alakúra cserélése zajlik, amelyek nemcsak nagyobbak és esztétikusabbak, hanem jelentősen korlátozni lehet ezekkel az oda nem illő hulladék bedobását.
  • Az Önkormányzati Rendészet 0-24 órában felügyeli Győr város területét az illegális szemetelők tettenérése céljából. Rájuk minden esetben a jogszabályi keretek között kiszabható maximális mértékű bírság kerül megállapításra.
  • Az Önkormányzat és a GYHG tervei között szerepel, hogy rendeletmódosítással markánsabbá tegyék a lakosság szerepvállalását. A társasházak esetében is meghatároznák a hulladékgyűjtő edények minimum literszámát.

A „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. ütem megnevezésű pályázati felhívás keretében a 605 550 azonosítószámú projekt a Belügyminisztérium támogatásával hazai központi költségvetési előirányzatból valósult meg. A megítélt támogatás összege 20.000.000 Ft.