Védett faj a fecske? Milyen törvények védik?

Igen! A molnárfecske (Delichon urbicum), a füsti fecske (Hirundo rustica) és a partifecske (Riparia riparia) a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) 2. számú mellékletében szereplő védett állatfaj, természetvédelmi eszmei értéke 50 000.- Ft, egyedenként. A sarlósfecske (Apus apus) ugyan nem a fecskefélék családjába tartozik, de kifejezetten a városok madara. A sarlósfecske is védett madár, természetvédelmi eszmei értéke 25 000.- Ft, egyedenként.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint, tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A lakástulajdonosok, kivitelezők gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy a védett állatokat érintő épületmunkák természetvédelmi hatósági engedélyeztetést igényelnek. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § -ban találhatóak a felújításokra vonatkozó előírá- sok: “A védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhely- ként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. (…) tevékenység engedélyezhető, ha az nem veszélyezteti az egyed élettevékenységét, túlélési vagy szaporodási esélyeit, továbbá fennmaradását. A természetvédelmi hatóság az engedélyben meghatározza a tevékenység végzésének feltételeit.”

Az engedély nélküli munkálatok során a lakott fészkeket, fészek- és lakóüregeket törvénysértő és embertelen módon, állatkínzást is megvalósítva, akár állatok tömegeivel együtt semmisítik meg, ezért a megyei kormányhivatalok a fészkek eltávolítását, kolóniák áttelepítését csak tavaszi-nyári szaporodási időszak előtt, illetve ezt követően engedélyezhetik, amennyiben az érintettek időben benyújtják az engedélyeztetési kérelmet. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a jogszabályokat, melyek az építkezési, kivitelezési és felújítási tevékenységek természetvédelmi vonatkozásait érintik.

A Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja szerint, aki tevékenységével vagy mulasztásával a védett természeti értéket jogellenesen veszélyezteti, károsítja, elpusztítja természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

A Tvt. 80. § (5) bekezdése szerint, a természetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

A lakott fecskefészek leverése akár kimerítheti a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 242. §-ba ütköző természetkárosítás, valamint a 244. §-ba ütköző állatkínzás bűntettét is, már két egyed károsítása bűncselekménynek minősül.

Szintén ide vonatkozik Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, melynek 109. § szerint “Építményt vagy annak egy részét csak úgy szabad elbontani, hogy ez (…) táj- és természetvédelmi érdeket ne sértsen.” Egyéb ide vonatkozó jogszabályok Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

Ki az illetékes hatóság Győr-Moson-Sopron megyében? 

Győr-Moson-Sopron megyében illetékes természetvédelmi hatóság a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztálya, míg a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

Elérhetőségeik a következő:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/elerhetosegek-szervezet/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly

https://www.ferto-hansag.hu/ 

Felújítás miatt kénytelen lennék leverni a fecskefészket, hogyan tehetem ezt meg?

A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges hozzá. A hatóság csak úgy adhat engedélyt a fészkek  eltávolítására, hogy az a költési időszakot (mely márciustól szeptemberig tarthat) ne érintse, azaz az ezzel kapcsolatos munkálat március vége előtt kell, hogy befejeződjön,

Panel épület felújításhoz is kell természetvédelmi hatósági engedély?

A „panellakó” madarak és denevérek megóvása érdekében egyedileg, esetenként, szakemberek közreműködésével kerülnek meghatározásra a megfelelő madárvédelmi-és denevérvédelmi intézkedések.

A sarlósfecskéket leginkább azzal segíthetjük, ha egy-egy építkezés, épületfelújítás, korszerűsítés alkalmával a szellőzőnyílásokat szabadon hagyjuk, de azt is szem előtt kell tartani, hogy a védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A munkálatok megfelelő időzítésével és megfelelő technológia alkalmazásával a védett fajok egyedeinek pusztulása elkerülhető.

Építkezés során homokfal alakulna ki, milyen gyorsan fészkelnek be a madarak? Hogyan gátoljam meg partifecskék, gyurgyalagok fészkelését?

A mesterségesen kialakított, vagy természetes úton létrejött függőleges homokfal, löszfal a madarak számára alkalmas lehet, hogy költőüregeiket kialakítsák, szaporodásukhoz birtokba vegyék. Ha ez megtörtént az építési munkálatokat fel kell függeszteni a költési időszak idejére, mely szeptemberig eltarthat. Ott a közvetlen zavaró emberi jelenlétet kerülni kell, és a homok, kavicsos homok elhordása, a partfal „eltüntetése”, az építkezés folytatása tilos.

A madarak a nem állandó és nem közvetlen emberi jelenlétet tolerálják, de az általuk épített költőjáratok közeli megtekintése szigorúan kerülendő. Szeretnék felhívni a fotósok figyelmét, hogy ha szeretnék ezeket a madarakat fotózni az augusztus a legmegfelelőbb zavarás mentes időszak. Kérjük kerüljék a költési időszakot.
Győr és környéke homokos talajszerkezete miatt, ideális a partfalakban költő madarak számára. Amennyiben olyan helyzet alakul ki, hogy egy-egy építkezés földmunkáinak megkezdése feltétlenül szükséges az április-szeptember közötti időszakban, úgy kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy meredek fal ne maradjon, vagy annak pl. egy fólia segítségével történő letakarásáról kell gondoskodni. Hálóval vagy fóliával letakarva megakadályozhatjuk, hogy a madarak „befúrjanak” ezekbe a falakba, ha ugyanis, a madarak ezt megteszik, akkor az építkezést részben vagy teljes egészében a Hatóság leállíthatja. Ha ilyet tapasztalnak rövid időn belül értesítsék az FHNPI-t vagy az MME munkatársait. A szakemberek a helyszínt átvizsgálva segítik a további teendőkkel kapcsolatosan, mely mindenhol más és más lehet.

A fokozottan védett gyurgyalagokkal és a védett partifecskékkel kapcsolatban bővebb információ a www.mme.hu honlapon olvasható.

Sérült fecskék, fiókát találtam mit kell tennem?

Minden segítséget megtalál az MME honlapján. www.mme.hu

Mit tehetek magánemberként, hogy kevesebb szúnyog legyen a környezetében? 

Szüntesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik. Ha környezetében észleli szúnyoglárvák fejlődését, hívja fel családtagjai, ismerősei figyelmét is a szúnyogok elleni védekezés fontosságára.

Az udvaron tárolt vödröt, kannát, talicskát, gyermekjátékot, stb. úgy fordítsa, tárolja, hogy abban az esővíz ne tudjon összegyűlni.
Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, hanem rendszeresen cserélje friss vízre.
Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót, stb. fedje le vagy sűrű hálóval takarja le.
Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson.
A takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát, stb. olyan módon terítse le, hogy a víz ne álljon meg rajta.
Ne hagyja, hogy a virágcserepekben hosszabb ideig víz álljon. A temetői virágvázát töltse fel apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal és erre öntse a vizet.
Ne tároljon a szabadban szétszórtan olyan hulladékot, pl. gumiabroncsot, stb. melyben a víz összegyűlhet.
Több szúnyogfaj a telet úgy vészeli át, hogy a kifejlett szúnyogok fagytól védett helyekre húzódnak be ősszel. A garázs, pince, akna, istálló stb. nyílászáróit tartsa zárva az őszi hónapokban, vagy szúnyoghálóval védje azokat.

Mit tehet a munkahelyén, hogy kevesebb szúnyog legyen a környezetében?

Egyes iparágak kedveznek a szúnyogok terjedésének és elszaporodásának. Ilyenek többek között az autóalkatrésszel, autóbontással foglalkozó telephelyek, kertészetek, hulladéklerakók, de minden olyan munka, mely folyamán az esővíz felfogására szolgáló vagy alkalmas tárgyak vannak. A nyári hőmérséklet mellett akár egy hét alatt kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. Néhány deciliter vízben több száz szúnyog fejlődhet.

Ha a munkahelyén tapasztalja szúnyoglárvák fejlődését, hívja fel munkáltatója / munkatársai figyelmét arra, hogy a szúnyogok elleni védekezés jogszabályban előírt kötelezettség.

Hogyan csatlakozhatok az állományfelméréshez?

Csak az Önök segítségével lehet pontosabb és teljesebb közös tudásunk a városunkban fészkelő fecskékről! Előre is köszönjük részvételüket!

Amennyiben papír alapon szeretne adatlapot tölteni, úgy felhívjuk a figyelmét, hogy 2020 júniusától a Győr + hetilap hasábjain megtalálhat egy állományfelmérő adatlapot. Ha ezt kitöltötte, kérjük dobja be a kivágott adatlapot a Vaskakas Bábszínház bejáratánál kialakított Fecske Postaládába. (Vaskakas Bábszínház, 9022 Győr, Czuczor G. u. 17)
Ha változást érzékel a fecskefészeknél (üres maradt a fészek, beköltöztek, elköltöztek a fecskék, fiókák jelentek meg, esetleg leszakadt a fecskefészek) kérjük újra jelezze ezt egy újabb adatlapon. A postaláda tartalmát a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fogja feldolgozni.
Természetesen online is csatlakozhatnak az állomány felméréshez az itt elérhető kérdőív kitöltésével.

Civilként hogyan csatlakozhatok a programhoz?

Amennyiben otthona, munkahelye környékén tapasztal fecskefészkeket, fecskéket kérjük csatlakozzon az állományfelméréshez. Az adatlapot kitöltve fontos információkat tudhatnak meg a szakemberek az Ön segítségével!
Kérjük segítse a fecskéket sárgyűjtőhely, fecskepelenka, mű fecskefészek kihelyezésével!
Amennyiben felújítást tervez kérjük időben gondoljon az Önnél fészkelő fecskékre! A törvényben foglaltak alapján a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság engedélyét időben kérje ki! Kérjük semmiképp se verje le enélkül a fészkeket, hiszen költési időszakban ez bűncselekmény!
Kérjük csatlakozzon a Városi Fecskevédelmi Program későbbi rendezvényeihez!

Intézményként hogyan csatlakozhatok a programhoz?

Amennyiben az iskola épületén, vagy a környező parkokban, utcákon észlelnek fecskefészkeket, kérjük vegyen részt egy-egy osztály az állományfelmérésben! Akár biológia órán házi feladat, ajánlott feladat is lehet a diákoknak az otthoni állomány feltérképezése!
Amennyiben az iskola épületén találhatóak fecskefészek kérjük alakítsanak ki az iskola területén sárgyűjtőhelyeket, melyen a fecskék fészek építését és rendben tartását segítik. Fecskepelenka készítés és felhelyezés is nagy segítség lenne. Történhet ez biológia vagy osztályfőnöki óra alkalmával vagy akár szakkör keretében.
Amennyiben szívesen fogadnának fecskékkel kapcsolatos interaktív órát az intézményükben kérjük jelezzék ezen az e-mail címen: vfpgyor@gmail.com

Vállalkozóként hogyan csatlakozhatok a programhoz?

Amennyiben üzleténél, telephelyén fészkelnek fecskék, kérjük csatlakozzon az állományfelméréshez, valamint lehetőségeihez mértn segítse a fecskék fészkelését (fecskepelenka felhelyezés sárgyűjtőhely kialakítása, mű fecskefészek felhelyezés)!
Amennyiben nem fészkelnek Önnél fecskék, de szívesen támogatná a programot akár fecskevédelmi eszközök elkészítéséhez alapanyag felajánlásával, vagy akár anyagi támogatással, kérjük keresse el Győr Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Bizottságát.