Agrár- és élelmiszergazdaság:

(az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai beleértve az erdészet, halászat, vadászat, az élelmiszerek és állategészségügy területét)

Egészség és életmód:

(a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai)

Dr. Petz-féle gyomorvarrógép

Uploaded: 2021.05.13
Size: 3.26 MB
Épített környezet:

(a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek)

Ipari és műszaki megoldások:

(az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai)

Kulturális örökség:

(a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai)

Győr-keresztek története

Uploaded: 2021.05.13
Size: 3.00 MB

 

A győri Vaskakas és legendája

Uploaded: 2021.05.13
Size: 1.02 MB
Nemzetiséghez kapcsolódó érték:

(az adott nemzetiség identitásához kötődő jelen- vagy múltbeli nyelvi, folklór, öntevékeny, illetve hivatásos előadó-művészeti, hitéleti, alkotóművészeti hagyományainak összessége, valamint nemzetiség által épített és tárgyi örökség)

Sport:

(a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység)

Természeti környezet:

(az ember természetes környezetének tárgyi javai, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek)

Turizmus és vendéglátás:

(a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai)