Időjárás

28 °C

június 19. | Gyárfás

Deutsch English
Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban – TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001
Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban – TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001

A projektről

A kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban
A szerződött támogatás összege: 899 901 880 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának céljai több dimenzióban is találkoznak a paktum céljaival. A város elsődleges céljai közt szerepel a térség gazdasági fejlődésének támogatása, amelynek lényeges eleme a foglalkoztatás területén jelentkező egyenlőtlenségek, súrlódások megoldása. Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat társadalmi feladatának tekinti azon polgárok segítését, támogatását, akik különböző oknál fogva kiszorultak a munka világából, vagy nehézséggel küzdenek a munkavállalás terén. A paktum a két célt egyesítve olyan megoldások kidolgozását tűzte ki céljául, amely segíti a rászoruló célcsoportot a munkapiaci integrációban, egy megfelelő szakma megtalálásában és elsajátításában, az elhelyezkedésben és a munkahely megtartásában, és ezzel párhuzamosan a foglalkoztatási problémákat, a szakképzett munkaerő hiányát csökkentő programokat, projekteket dolgoz ki és valósít meg a gazdasági növekedés, a térség kis, közép és nagyvállalatainak támogatása érdekében.

A Paktum célja egy széleskörű és hosszú távon is működőképes együttműködési hálózat kialakítása és működtetése. A hosszú távú életképesség elengedhetetlen feltétele a tevékenység magas színvonalú, a gazdasági életben és a közszférában egyaránt életképes és a sztenderdeknek megfelelő működés.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.31.
A projekt azonosító száma: TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001

Projektzáró konferencia

Több száz ember munkához jutását segítette az együttműködés, amely a foglalkoztatási paktum keretei között jött létre.

„A program révén valós megoldási lehetőségek születtek a munka világából különböző oknál fogva kiszorultak visszavezetésére a munkaerőpiacra. Ezzel párhuzamosan a szakképzett munkaerő hiányát csökkentő programok is nagy hangsúlyt kaptak, így a fennálló foglalkoztatási problémákat együttesen igyekezett kezelni az a széleskörű együttműködés, amelyet az önkormányzat konzorciumi partnereivel, szakmai és civil szervezetekkel valósított meg.” – fogalmazott Szeles Szabolcs alpolgármester.

A záró konferencián a konzorciumi partnerek számoltak be az eredményekről. Kövecses Tímea a megyei kormányhivatal osztályvezetője kiemelte, 911 főt tudtak bevonni, 358-an részesültek bérjellegű támogatásban, 148-an pedig önfoglalkozóvá válási támogatásában, 74 főnek nyújtottak különböző képzéseket. Dr Dőry Tibor a Mobilis ügyvezetője kiemelte, az egyetemen és a középiskolásoknak tartott programokon több ezer fiatalhoz jutottak el, a tájékoztatás mellett toborzást végeztek a különböző szakmai rendezvényeken, állásbörzéken, de az online felületeken is. Németh Ferencné a Szent Ciril és Method Alapítvány szakmai vezetője hangsúlyozta, feladatuknak tekintették, hogy az ügyfeleket kézen fogva vezessék végig a paktum által felkínált úton.

„Mi tanácsadással tudtunk segíteni többek között önéletrajz írásában, vagy üzleti terv elkészítésében.” – jelezte Varga Zsuzsanna a Magyar Máltai Szeretetszolgálat regionális munkatársa. Végezetül Németh Tamás, a koordinációt végző GYTP Kft. ügyvezető helyettese mondott köszönetet a partnereknek a részvételért. Hozzátette, a Paktum 2 programban folytatódik a munka, amely a tapasztalatokra támaszkodva lehet az eddigieknél is hatékonyabb.

A győri járás területén működő foglalkoztatási paktum keretében a helyi vállalkozások munkaerőigényére alapozott, hosszú távú együttműködés jött létre, ennek érdekében a paktumiroda, melyet az önkormányzat 100 százalékos tulajdonú cége, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működtetett, 38 taggal írt alá együttműködési megállapodást. A projekt eredményeként a foglalkoztatási paktum keretében 911 fő vett részt munkaerő-piaci programokban, és 434 fő munkaerőpiacra való visszavezetését segítették.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumvezetőként vett részt a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban” című TOP-os projektben, amelynek összköltsége 900.000.000 forint volt.

————————————————————-

Foglalkoztatási Paktum 2019-ben

A TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban” című projekt keretében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2019. június 30-ig bevont 862 ügyfélet, melynek túlnyomó része munkaerőpiaci szolgáltatásban is részesült a partnerként közreműködő szolgáltatásnyújtó szervezeteknél.

2019. június 30-ig bérköltségtámogatásban összesen 290 fő ( 59 fő 8+4 havi  100%-os, 4 fő 6+3 hónapon keresztül 100%-os, és 172 fő 4+2 havi 100%-os támogatásban,90 napos támogatásban összesen 55 fő részesült), bértámogatásban 31 fő ( 8 fő 8+4 havi 70%-os, és 23 fő 4+2 havi 70%-os támogatásban), vállalkozóvá válást elősegítő támogatásban pedig 137 fő részesült. Összesen eddig 403 fő részesült olyan foglalkoztatást elősegítő támogatásban, amely várhatóan a 6 hónapos foglalkoztatást is elősegíti majd.

Képzésben 74 fő részesült, melyből 73 fő sikeresen teljesítette a tanfolyamot. A képzéshez kapcsolódó útiköltség-térítést 14 fő igényelte. A program keretében indított tanfolyamoknál kiemelkedő szempont volt a jelenlegi munkaerőpiaci igényeknek, és emellett az álláskeresői igényeknek való megfelelés.  A tanfolyamok intenzív jellegűek és ingyenesek, továbbá képzési támogatásként szinte minden tanfolyamnál a képzés ideje alatt keresetpótló juttatásban, valamint útiköltség támogatásban tudnak részesülni a résztvevők. Egy-egy képzés elvégzését követően a bevont ügyfelek piacképes tudással és ennek megfelelő bizonyítvány birtokában tudnak segítséggel vagy akár önállóan is elhelyezkedni.

2019 első félévében egy Foglalkoztatási Fórumra és Irányító Csoport ülésre került sor, valamint több Munkacsoportülés volt, melyeken a járás aktuális gazdasági és foglalkoztatási problémái kerültek a fókuszba.

Az elmúlt időszakban a Győri Járási Foglalkoztatási Paktum több szakmai rendezvényen is képviseltette magát:

2019. márciusában  megrendezésre kerülő  I. Arrabona Állásbörzén való megjelenést kiemelten fontosnak tartották a Konzorciumi partnerek, mivel ez a rendezvény jó lehetőséget biztosított a Paktum népszerűsítése mint a  kiállító mint pedig a rendezvényre kilátogató Munkáltatóknak, valamint  a projekt nyújtotta támogatási lehetőségek ismertetése végett az Állásbörzén megjelenő leendő célcsoporttagok számára.

Győri Járási Foglalkoztatási Paktum keretében működő Vállalkozásfejlesztési Munkacsoport szervezésében 2019 márciusában a GYŐR+ Rádió esti beszélgetős műsorában a Konzorciumi partnerek tájékoztatót nyújtott a Győri Járási Foglalkoztatási Paktum  működéséről és a TOP -6.8.2.-15 projekt nyújtotta lehetőségekről .

A „Szakmák éjszakája a Dunakapu téren” rendezvényen való megjelenés a Pályaorientációs tevékenység fontossága végett volt indokolt.  Maga a rendezvény  megvalósulási ötletének alapja, hogy a Győri Műszaki Szakképzési Centrum idén tavasszal, új koncepcióval szerette volna népszerűsítette a szakmákat, a szakképzést folytató iskolákat a pályaválasztás előtt álló általános iskolás diákok, pedagógusok, szülők körében. A sikeres szakmaválasztás elősegítése érdekében egy nagyszabású, városi pályaorientációs rendezvényt szerveztek Győr belvárosban, a Dunakapu téren. A kilátogatók számára egyaránt népszerű, sokoldalú, színes formában mutatta  be a rendezény a szakképző iskolákat, képzési palettájukat, a duális képzésben partner vállalatokat, a szakképzés által felkínált karrier utakat, és a paktum nyújtotta lehetőségeket.

Mobilis, mint Konzorciumi partner, a társadalmi felelősségvállalása keretében 2019. június 5-től ingyenes belépést biztosít álláskeresők számára. Ingenyesen próbálhatják ki a Mobilis egyedülálló interaktív játszóterének közel 70 egyedi, szórakoztatva tanító eszközét és részt vehetnek a látványos természettudományos kísérleti bemutatókon.

További szolgáltatásként a Mobilis foglalkoztatási tanácsadója hetente egyszer ingyenes próbatanácsadást tart álláskeresők számára. A konzultáció során  a tanácsadó tájékoztatást nyújt a régióban keresett szakmákról, az aktuálisan elérhető támogatásokról, segít feltérképezni az álláslehetőségeket és szükség estén támogatást nyújt a jelentkezési anyag összeállításában, az interjúra történő felkészülésben.


Folytatódik a Foglalkoztatási Paktum

A „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban” című projekt 2019. 09. 30-ig történő meghosszabbítása mellett döntött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a projektben résztvevő hat konzorciumi partner. A projekt eredményeként2018. december 31- ig 604 fő került bevonásra, ebből 251 fő projekt keretében álláshoz jutó és 192 fő a támogatás lejártát követő hat hónappal állással rendelkező. A projekt meghosszabbításával további személyek bevonásárára nyílik lehetőség.

A Foglalkoztatási Paktum keretén belül működik az Esély-, a Pályaorientácós és a Vállalkozásfejlesztési Munkacsoport.

A Pályaorientációs Munkacsoport a működés során új aktív tagokkal is gyarapodott. 2018-ban megrendezésre került jó pár esemény, rendezvény, mely a Munkacsoporttagok aktív részvételével és együttműködésével valósult meg. 2018. április 27- én került megrendezésre a Kísérletbazár és a TechTogether Junior Győr, mely a Széchenyi István Egyetemen valamint a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ területén került lebonyolításra.

Tavalyi évben is fontos események voltak Pályaválasztási Kiállítások. A Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara volt a fő szervezője és lebonyolítója a Kimle interaktív Pályaválasztási Kiállításnak, mely abban tér el a Soproni és a Győri Kiállítástól, hogy nagyon gyakorlat orientált volt. A győri Pályaválasztási Kiállítás az Egyetemi Csarnokban került megrendezésre tavaly ősszel. Ehhez rendhagyó szülőértekezleteket is tartottak, mely nagyon népszerűek voltak.

A Foglalkoztatási Paktummal közösen a Pályaorientációs Munkacsoport is megmutatkozott az Automotive Hungary 2018-as Kiállításon. A „közösen építjük” szlogen kiválóan mutatja a kiállításfő célját.

A Kiállításon részt vett a szintén a projekt keretében létrehozott Vállalkozásfejlesztési Munkacsoport is, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara, a Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata alkotnak. A Munkacsoport fókuszába a vállalkozások tájékoztatása és helyzetelemzés, valamint a képzési igényfelmérés (kereslet-kínálat) került. Tavalyi év második felében új taggal bővült a Munkacsoport: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, akinek elnöke is aktív tag lett.

A Foglalkoztatási Paktum tevékenységeinek koordinációját a Paktumiroda végzi.

A Paktumiroda feladata a Győri Járási Foglalkoztatási Paktum koordinációs tevékenységeinek ellátása az Irányító Csoport utasításai alapján; kapcsolattartás a Paktumot aláíró szervezetekkel; a Paktum belső tájékoztatási rendszerének működtetése és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése; a Paktum éves munkatervében megfogalmazott feladatok koordinációja, végzése; valamint a Paktum keretében tartott rendezvények (Irányító Csoport-ülések, partnertalálkozók, fórumok, workshop-ok) szervezése. A létrehozott www.paktumgyor.hu honlapon a munkavállalók és munkáltatók tájékozódhatnak a projekt folyamatos működéséről.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumvezetőként vesz részt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósuló, TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban” című projektben, amelynek összköltsége 900.000.000 Ft, és amelyet 2016.07.01 – 2019.09.30. között az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósítanak meg.


Eredményes a Foglalkoztatási Paktum

Nem egész fél év alatt 282 főt vontak be a programba, és már 161 fő részesül foglalkoztatási támogatásban. A program 2018 év végéig tart, de a meghosszabbítással 2021. június 30-ig összesen 1,8 milliárd forintot költhetnek a munkaerőhiány csökkentésére…

„ Térségünkben nem a munkanélküliség, sokkal inkább a munkaerőhiány a probléma, ezért a 900 millió forintos támogatással bíró program keretében ezt igyekszünk orvosolni.” – hangsúlyozta dr. Fekete Dávid alpolgármester a Foglalkoztatási Paktum fórumán. A foglalkoztatási paktumot 11 szervezet alapította, és 38 további szervezet csatlakozott a munkához, ami már önmagában is mutatja, hogy a térség gazdaságának egészét érintő problémáról van szó. Az összefogás révén azonban releváns válaszokat tudunk adni a kihívásra. – tette hozzá az ülést vezető alpolgármester.

A paktum eddigi működéséről Baráth Lászlóné projektmenedzser számolt be, aki kiemelte, a 2018. december 31-ig tartó időszakban 600 főt kell bevonniuk, s 270 főt kell visszavezetni a munkaerőpiacra. Ebből az eltelt időben 282 fő bevonása történt meg. A célcsoporthoz tartoznak többek között a hátrányos helyzetűek, alacsony képzettségűek, GYES-ről, GYED-ről visszatérők, a megváltozott munkaképességűek, a közfoglalkoztatottak, vagy épp a 25 év alatti és 50 év feletti munkavállalók. A fórumon az is kiderült, hogy a program meghosszabbításával 2021. június 30-ig összesen 1,8 milliárd forintot használhat fel a paktum erre a célra, és természetesen a bevonandó személyek száma is nő, 1234-re.

A kormányhivatal részéről Major Ernő főosztályvezető-helyettes hozzáfűzte, eddig már 161 fő részesül a foglalkoztatási támogatásból, amiből jól látható, hogy a jövő év végére a projektben vállalt számok teljesíthetők.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumvezetőként vesz részt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósuló, TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban” című projektben, amelynek összköltsége 900.000.000 Ft, és amelyet 2016.07.01 – 2018.12.31. között az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósítanak meg.


Létrejött a foglalkoztatási paktum Győrben

A Városháza volt az ünnepélyes aláírás helyszíne, a paktum résztvevői közösen lépnek fel a foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekben, többek között a munkaerőhiány csökkentése érdekében…

„Győr foglalkoztatási szempontból bonyolult helyzetben van, s az országban elsőként találkozik azzal, hogy nem a munkanélküliség, hanem a szakképzett munkaerő hiánya okoz problémát.” – fogalmazott Oláh Gábor a Nemzetgazdasági Minisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára. Kifejtette, a minisztérium is odafigyel majd a paktum eredményeire, hiszen a munkaerőhiány kérdése a következő időszakban más megyei jogú városokat is érinthet, így a győri konstrukció modellként is szolgálhat majd a számukra.

„Győr 2030-ra közép-európai szinten is kiemelkedő lakó-, vállalkozási és kulturális környezetet biztosító várossá kíván válni. A gazdaságon belül olyan szegmenseknek szán kulcsszerepet többek között, mint a környezet és egészségipar, a sportgazdaság, a kutatásfejlesztés, vagy éppen a kulturális fejlesztések. A város ezen az úton halad évek óta saját források felhasználásával, valamint állami és európai támogatások igénybevételével. – mondta el előadásában Fekete Dávid alpolgármester. Hozzátette, a 2020-ig terjedő időszakban a Győrt érintő közel 22 milliárdos TOP-os forrásokból valósulhat meg több más közt az ipari park további bővítése, turizmusfejlesztési beruházások, a gazdaság és sportgazdaság fejlesztését célzó útfejlesztések, bölcsődék és óvodák bővítése és építése, komplex vásárcsarnok-felújítás a hozzá kapcsolódó parkolási és zöldterület fejlesztéssel, egészségügyi és szociális fejlesztések, vagy éppen az újvárosi rehabilitáció folytatása. Az alpolgármester hangsúlyozta, a gazdaságélénkítést fontos feladatának tartja az önkormányzat, ezért csökkenti ismét, 2018-tól 1,6 százalékra az iparűzési adót, folytatja az infrastrukturális fejlesztéseket, működteti a járműipari életpályamodellt, végső soron ezt a célt szolgálja a foglalkoztatási paktum is.

Polgári István a Polgármesteri Hivatal stratégiai csoportvezetője kiemelte, a projekt kettős célt szolgál: egyrészt segíteni kívánja azokat, akik valamilyen nehézséggel küzdenek a munkavállalás terén, másrészt pedig csökkenteni a munkaerő-hiányt, ezzel is kiszolgálni a gazdasági szereplők igényeit. Ennek érdekében valósulnak meg majd a képzések, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások, a foglalkoztatási stratégia kialakítása. A paktum felépítéséről elmondta, annak fő döntéshozó szerve a foglalkoztatási fórum lesz, az irányító csoport irányítja a paktum munkáját, míg a munkaszervezete a Paktumiroda, amelyet a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft lát el.

Győr konzorciumvezetőként vesz részt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban” című projektben. A 900 millió forintos uniós támogatást bíró program egyik alapeleme a foglalkoztatási paktum. A megállapodást az ünnepségen a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részéről Széles Sándor kormánymegbízott, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Pintér-Péntek Imre, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője, Sárkány Péter, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója, Sági Géza, a Széchenyi István Egyetem részéről dr. Papp Ilona dékán, a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. részéről dr. Dőry Tibor ügyvezető, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége részéről Sragner László megyei elnök, a Szt. Cirill és Method Alapítvány részéről Németh Ferencné, míg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részéről Kovács Viktor elnök-helyettes látta el kézjegyével. A megyei önkormányzatot a paktum alapításán dr. Kovács Béla főjegyző képviselte.


Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban

„Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban” című projekt kettős célt szolgál: egyrészt segíteni kívánja azokat, akik valamilyen nehézséggel küzdenek a munkavállalás terén, másrészt pedig csökkenteni a munkaerő-hiányt, ezzel is kiszolgálni a gazdasági szereplők igényeit.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumvezetőként vesz részt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósuló, TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban” című projektben, amelynek összköltsége 900.000.000 Ft, és amelyet 2016.07.01 – 2018.12.31. között az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósítanak meg.
Fekete Dávid, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere a projekttel kapcsolatban elmondta, városunkban elsősorban nem a munkanélküliség, hanem a munkaerőhiány jelentkezik problémaként, vagyis, hogy a vállalkozásoknak több szakemberre van szükségük, mint amennyi rendelkezésre áll. Ezért a program keretében fontos cél a helyi gazdaság munkaerő-igényeinek jobb kiszolgálása. Győrben a leghangsúlyosabb terület a járműipar, de természetesen más területeken is szükséges a munkaerőpiaci kereslet-kínálat összhangba állításának segítése. Emellett persze fontos feladat a munka világából kiszorulók visszavezetése is. Az alpolgármester hangsúlyozta, a projekt legnagyobb támogatással bíró kedvezményezettje a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, de a győri önkormányzatra is jelentős feladat jut, amely elsősorban a járműipari életpályamodell működtetését, továbbfejlesztését jelenti.

A győri járás területén működő foglalkoztatási paktum keretében a helyi vállalkozások munkaerőigényére alapozott, hosszú távú együttműködés jön létre a foglalkoztatási helyzet javításában érdekelt szereplők között. Ennek érdekében a paktumiroda, melyet az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működtet, legalább 25 taggal ír alá együttműködési megállapodást. Nő a foglalkoztatás-ösztönzés hatékonysága, amelyben az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségek is segítenek. A fejlesztés hatására jelentősen növekszik a hátrányos helyzetű (pl. megváltozott munkaképességű személyek), a munkanélküli és az inaktív emberek munkaerőpiacra történő visszatérésének esélye. Az együttműködés hozadéka, hogy erősödik a térség munkaerő-megtartó és -vonzó képessége, ezáltal csökken a helyi gazdasági szervezetek kiszolgáltatottsága, összességében javul a versenyképességük. A projekt eredményeként a foglalkoztatási paktum keretében legalább 600 fő vesz részt munkaerő-piaci programokban, és 270 fő munkaerőpiacra való visszavezetését segítik. Ezen felül a pályázat további vállalása az is, hogy a paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás megszűnte után hat hónappal legalább 174 fő továbbra is állással rendelkezik majd.


A projektet megvalósító konzorcium tagjai:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.
Szt. Cirill és Method Alapítvány
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.