Időjárás

14 °C

június 15. | Vazul

Deutsch English
Javaslattétel „Győr Közművelődéséért” és „Győr Művészetéért” díjakra
Javaslattétel „Győr Közművelődéséért” és „Győr Művészetéért” díjakra

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet alapján „Győr Közművelődéséért” és „Győr Művészetéért” díjakat adományoz.

 

„Győr Közművelődéséért” díj annak a személynek, vagy annak a közművelődési feladatot ellátó közösségnek adományozható, aki vagy amely Győrben a közművelődés vagy a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez.

„Győr Művészetéért” díj azon egyéni alkotónak vagy alkotó közösségnek adományozható, aki vagy amely a város művészeti életében végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez, vagy Győr város hírnevét gyarapítja.

 

A díjak évente együttesen legfeljebb három elismerésre javasolt részére adományozhatók. Ugyanazon személy vagy közösség háromévente legfeljebb egy alkalommal részesülhet ugyanazon elismerésben.

A díjazott emléktárgyat, pénzjutalmat és díszes oklevelet kap.

A kitüntetések átadására 2024. január 22. napján, a magyar kultúra napja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.

 

Az elismerés adományozására javaslatot tehet:
 • a polgármester,
 • a Közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő,
 • győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján,
 • párt győri szervezete,
 • a Közgyűlés illetékes bizottsága,
 • a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége,
 • az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény, valamint
 • a Győrben működő művészeti csoport

azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.

 

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell:
 • a javaslatot tevő személy nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét,
 • az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét,
 • az elismerésre      javasolt      életútjának,      munkásságának,          teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint
 • az elismerés megjelölését és részletes indokolását.

 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztályának vezetőjéhez kell benyújtani hivatali időben személyesen vagy postai úton (9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 54. iroda).

 

Beérkezési határidő: 2023. október 24.

 

Javaslattétellel kapcsolatos részletes információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztályán személyesen (Győr, Városház tér 1., fszt. 54. iroda), valamint a 96/500-240 telefonszámon.

 

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és a feltételeknek megfelelő javaslat vehető igénybe.

 

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló hatályos rendelet, a javaslattételi felhívás, a javaslattétel benyújtását segítő adatlap, valamint az önkormányzati elismeréssel összefüggésben kezelt adatokról szóló adatvédelmi tájékoztató letölthető a www.gyor.hu internetes oldalról.

 

A javaslattételi felhívás közzétételének időpontjai:

 • 39. és 40. heti Győr+ hetilapban, valamint
 • 2023. szeptember 29. napjától a www.gyor.hu weboldalon

 

A „Győr Közművelődéséért” javaslattétel benyújtását segítő adatlap letölthető ide kattintva. A „Győr Művészetéért” javaslattétel benyújtását segítő adatlap letölthető ide kattintva. A vonatkozó önkormányzati rendelet innen elérhető. Az adatvédelmi tájékoztató innen elérhető. Az előző években kitüntetettek listája: Közművelődéséért, Művészetéért.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztálya