Időjárás

25 °C

június 15. | Jolán, Vid

Deutsch English
Javaslattételi felhívás „Szent László-érem” adományozására
Javaslattételi felhívás „Szent László-érem” adományozására

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé „Szent László-érem” elismerések 2022. évi adományozására.

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester és a közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, párt győri szervezete, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, valamint Győrben működő: települési nemzetiségi önkormányzat, kamara, gazdasági és szakmai érdekképviselet, egyház, közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség, továbbá az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

„Szent László-érem” adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely a tudományos, a művészeti, a kulturális, a sport vagy egyéb területen elért eredményével, teljesítményével a város érdekeit szolgálja, és jó hírnevét öregbíti.

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat postai úton, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve (9021 Győr, Városház tér 1.) 2022. május 10-ig beérkezőleg kell benyújtani. A küldeményt úgy kell postára adni, hogy az biztonsággal beérkezzen a fenti határidőig.

A javaslatok írásba foglalását formanyomtatvány könnyíti meg, mely alább letölthető.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell:

  • A javaslatot tévő személy vagy közösség nevét, lakcímét vagy székhelyét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,
  • az elismerésre javasolt személy vagy közösség fontosabb adatait (név vagy megnevezés, lakcím vagy székhely, foglalkozás vagy tevékenységi kör, telefonos elérhetőségek)
  • a kitüntetésre javasolt életútjának, szakmai munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését (iskolai végzettség, tudományos fokozat, publikáció, elismerés, civil szervezeti tagság, tisztség, elért eredmények, általa vagy részvételével megvalósított jelentős program, karitatív vagy mecénás munka, stb.),
  • a kitüntetési javaslat részletes indokolását, melyben az is kiemelésre kerül, hogy a javasolt személy vagy közösség különösen mely tevékenység alapján méltó az elismerésre.

 Az előkészítés és döntés során csak a kezdeményezésre megjelölt határidőig érkezett és az ismertetett feltételeknek és tartalmi elemeknek megfelelő javaslatok vehetők figyelembe, azzal, hogy a jelölő személy vagy jelölő szervezet számára alkalmanként egy jelölt ajánlására van lehetőség.

 Az elismerések adományozásáról – a beérkezett javaslatok alapján – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt.

A kitüntetés az arra méltó személynek halála után is adományozható, ebben az esetben az elismerést az örökös vagy a család képviselője jogosult átvenni.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztályán munkaidőben (Tel.: 96/500-101). A vonatkozó rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslatok benyújtásához használható nyomtatvány, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató alább letölthető.

 

Uploaded: 2022.04.21
Size: 53.00 KB