Időjárás

31 °C

június 19. | Gyárfás

Deutsch English
Javaslattételi felhívás „Városrész Szolgálatáért” díj adományozására
Javaslattételi felhívás „Városrész Szolgálatáért” díj adományozására

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javaslattételi felhívást tesz közzé Városrész Szolgálatáért díjak 2023. évi adományozására: Adyváros, Bácsa, Belváros, Gyárváros, Gyirmót, Jancsifalu, Kismegyer, Likócs, Marcalváros, Ménfőcsanak, Nádorváros, Pinnyéd, Révfalu, Szabadhegy, Szentiván, Sziget és Újváros városrészekben.

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester, Győr város Közgyűlésében mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, párt győri szervezete, azon civil szervezet, melynek székhelye vagy telephelye az adott városrész területén található, valamint azon önkormányzati intézmény, melynek székhelye vagy telephelye az adott városrész területén található.

„Városrész Szolgálatáért” díj adományozható: azon személynek, vagy szervezetnek, aki vagy amely az adott városrész fejlődéséért, a városrész közösségéért önkéntesen, anyagi ellentételezés nélkül végzett munkájával, fáradozásával az Önkormányzat elismerését és megbecsülését vívja ki.

A „Városrész Szolgálatáért” díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell:

  • a javaslatot tevő személy vagy szervezet nevét, vagy megnevezését, lakcímét vagy székhelycímét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét,
  • az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét,
  • az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését,
  • az elismerés megjelölését és részletes indokolását.

A döntés során csak a fentieket tartalmazó, a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett javaslat vehető figyelembe.

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat postai úton lehet benyújtani Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály vezetőjének címezve (9021 Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2023. április 20. napján megérkezzen a címzetthez.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jogi és Önkormányzati Osztályán az 500-101-es telefonszámon. A vonatkozó rendelet, a javaslattételi felhívás, a javaslatok benyújtásához használható formanyomtatvány, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató alább megtalálható.