Időjárás

14 °C

június 15. | Vazul

Deutsch English
Közmeghallgatás 2023. november 28 14:00
Közmeghallgatás 2023. november 28 14:00

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 54. §-a és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Önkr.) 49- 50. § -ai alapján 2023. november 28-án (kedden) 14:00 órától
közmeghallgatást tart a Városháza (Győr, Városház tér 1.) Dísztermében.

 A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői (továbbiakban: Érintettek) a helyi közügyeket érintően kérdéseket tehetnek fel és javaslatokat fogalmazhatnak meg. A közmeghallgatáson személyesen megjelent személy – nevének és lakóhelyének bemondását követően – 3 perces időtartamban fejtheti ki egy közérdekű, a lakosság nagyobb csoportját érintő kérdéssel kapcsolatos véleményét. A közmeghallgatás során elhangzott kérdés és vélemény lehetőség szerint az ülésen szóban megválaszolásra kerül, a kivizsgálást igénylő kérdés vagy észrevétel esetén a hozzászóló a kivizsgálás eredményéről írásbeli tájékoztatást kap.

A közmeghallgatás témája: Győr Megyei Jogú Várost érintően a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői által feltett, a helyi közérdekű, a lakosság nagyobb csoportját érintő kérdések és javaslatok megvitatása, megválaszolása.

A személyes részvétel szabályai

A közmeghallgatáson személyesen Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (azaz a Városháza) Dísztermében lehet részt venni, illetve az aulájában kivetítőn keresztül követhető a közmeghallgatás, amelynek címe: 9021 Győr, Városház tér 1.

A személyesen megjelentek közül azok, akik kérdést, javaslatot kívánnak intézni Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez illetve tagjaihoz, kérjük ezen szándékukat megérkezést követően a Városháza Díszterme előtt az ott dolgozó munkatársunk részére jelezzék, aki a jelentkező részére érkezési sorrendben sorszámot biztosít.

 Adatkezelés
Kérjük, hogy azon érdeklődő, aki személyesen kívánja feltenni kérdését, elmondani javaslatát, szíveskedjen figyelembe venni, hogy a közmeghallgatás helyszínén élő közvetítés történik, és az ott elhangzottak szó szerinti jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre. Az élő közvetítés és a jegyzőkönyv nyilvános. Az Érintett a közmeghallgatáson történő személyes részvételével hozzájárul, hogy a róla esetlegesen készült felvétel nyilvánosságra kerüljön az élő közvetítés során, valamint az elmondottak a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvben. Kérdésfeltevés esetén, a kérdező nevének és lakóhelyének (a kérdés megválaszolásához szükséges részletességgel) bemondása szükséges, így ezzel hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakóhelye az élő közvetítés keretében nyilvánosságra kerüljön. Nevének rövidített formában történő közzétételére ebben az esetben kizárólag a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvben lesz mód.

Figyelemmel a fentiekre, a közmeghallgatáson személyesen kérdést, javaslatot előterjeszteni kívánó Érintettnek személyes adatai kezelését megelőzően meg kell ismernie a közmeghallgatáshoz készült adatvédelmi tájékoztatót!