Időjárás

15 °C

május 22. | Júlia, Rita

Deutsch English

Közmeghallgatás

Közmeghallgatás

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 54. §-a és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Önkr.) 49- 50. § -ai alapján 2021. december 21-én (kedden) 14:00 órától

 

k ö z m e g h a l l g a t á s t

tart a Városháza (Győr, Városház tér 1.) Dísztermében.

 

A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői (továbbiakban: Érintettek) a helyi közügyeket érintően kérdéseket tehetnek fel és javaslatokat fogalmazhatnak meg. A közmeghallgatáson személyesen megjelent személy – nevének és lakóhelyének bemondását követően – 3 perces időtartamban fejtheti ki egy közérdekű, a lakosság nagyobb csoportját érintő kérdéssel kapcsolatos véleményét. A közmeghallgatás során elhangzott kérdés és vélemény lehetőség szerint az ülésen szóban megválaszolásra kerül, a kivizsgálást igénylő kérdés vagy észrevétel esetén a hozzászóló a kivizsgálás eredményéről írásbeli tájékoztatást kap.

A közmeghallgatás témája: Győr Megyei Jogú Várost érintően a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői által feltett, a helyi közérdekű, a lakosság nagyobb csoportját érintő kérdések és javaslatok megvitatása, megválaszolása.

A személyes részvétel szabályai

A közmeghallgatáson személyesen Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (azaz a Városháza) Dísztermében, illetve aulájában lehet részt venni, amelynek címe: 9021 Győr, Városház tér 1.

A személyesen megjelentek közül azok, akik kérdést, javaslatot kívánnak intézni Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez illetve tagjaihoz, kérjük ezen szándékukat megérkezést követően a Városháza portáján jelezzék ott dolgozó munkatársunk részére, aki a jelentkező részére érkezési sorrendben sorszámot biztosít.

Járványügyi helyzetre történő figyelemfelhívás:

A koronavírus-járvány által okozott veszélyhelyzet fennállására figyelemmel a nagyobb közösségben történő részvétel fokozott veszélyt jelenthet. A közmeghallgatás lebonyolítása során az Önkormányzat munkatársai minden tőlük telhetőt megtesznek a közmeghallgatáson résztvevők biztonsága érdekében, ugyanakkor arra kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy lehetőség szerint a közmeghallgatás eseményeit az élő közvetítés lehetőségeit kihasználva kövessék.

A személyesen résztvevők száma járványügyi okokból korlátozásra kerül, a Díszteremben egy időpontban legfeljebb 29 vendég, a Díszterem karzatán pedig 16 fő tartózkodhat. További 25 fő a közmeghallgatást a Városháza épületében (az aulában) élő közvetítésen tudja követni, utóbbi helyen kérdés feltevésére, javaslat előadására nem lesz lehetőség. A közmeghallgatáson résztvevők egészségügyi biztonsága érdekében a létszámkorlát elérése után további résztvevőket nem tud fogadni a Közgyűlés a Városháza épületében.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a Városháza látogatói számára kötelező az orrot és szájat egyidejűleg eltakaró maszk viselése.

 

Adatkezelés

Kérjük, hogy azon érdeklődő, aki személyesen kívánja feltenni kérdését, elmondani javaslatát, szíveskedjen figyelembe venni, hogy a közmeghallgatás helyszínén élő közvetítés történik, és az ott elhangzottak szó szerinti jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre. Az élő online közvetítés és a jegyzőkönyv nyilvános. Az Érintett a közmeghallgatáson történő személyes részvételével hozzájárul, hogy a róla esetlegesen készült felvétel nyilvánosságra kerüljön az online élő közvetítés során, valamint az elmondottak a közmeghallgatásról készült szó szerinti jegyzőkönyvben. Kérdésfeltevés esetén, a kérdező nevének és lakóhelyének (a kérdés megválaszolásához szükséges részletességgel) bemondása szükséges, így ezzel hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakóhelye az élő online közvetítés keretében nyilvánosságra kerüljön. Nevének rövidített formában történő közzétételére ebben az esetben kizárólag a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvben lesz mód.

Figyelemmel a fentiekre, a közmeghallgatáson személyesen kérdést, javaslatot előterjeszteni kívánó Érintettnek személyes adatai kezelését megelőzően meg kell ismernie a közmeghallgatáshoz készült adatvédelmi tájékoztatót!