Időjárás

23 °C

június 15. | Jolán, Vid

Deutsch English
Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Pesti út) – TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001
Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Pesti út) – TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001
A kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Pesti út)
A szerződött támogatás összege: 129.405.862 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: Győr Megyei Jogú Város területfejlesztési és gazdaságfejlesztési terveiben kiemelt hangsúllyal szerepel az infrastruktúrafejlesztés, különösképpen a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, biztosítva ezzel a város számára a gazdaság tovább fejlődésének lehetőségét. A 1-es számú főúttal párhuzamosan futó Pesti út hozzájárul az ipari park felől a városfelé áramló forgalom levezetéséhez, alternatív lehetőséget biztosítva a haladásra. Mindemellett biztosítja a fejlesztéssel érintett útszakasz mentén elhelyezkedő gazdasági vállalkozások számára a zökkenőmentes összeköttetést az 1-es számú főúttal.

A projekt keretében a tervezett Pesti út új nyomvonalának megépítése valósul meg, továbbá az útpálya burkolata mellé a közterület déli oldalán merőleges parkolók kerülnek kiépítésre. Az újonnan kialakított parkoló tér szerves részeként elhelyezésre kerül egy elektromos autók töltésére alkalmas állomás.

A fejlesztést követően a felújított útszakasz teljes hossza: 0,389 km.

A projekt befejezési dátuma: 2019.03.31.
A projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001

Végéhez ért a Pesti út felújítása

2018 év végére befejeződött a győri Önkormányzat Pesti út felújítását célzó beruházása. A fejlesztés keretében a Reptéri út tengelycsatlakozásától a Szent Vid út irányába tartó szakaszon – mintegy 389 méter hosszan – történt meg a Pesti út új nyomvonalának megépítése. Az útpálya déli oldalán merőleges parkolók és egy elektromos töltőállomás is helyet kaptak. Az útszakasz északi oldalán a közvilágítást biztosító új kandelábereket helyeztek el. A vízelvezetésről zárt csapadékvíz csatorna gondoskodik.

 

Az európai uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló beruházás nagyban hozzájárul a győri Ipari Park felől a város felé áramló forgalom levezetéséhez, alternatív lehetőséget biztosítva a haladásra. Mindemellett biztosítja a fejlesztéssel érintett útszakasz mentén elhelyezkedő gazdasági vállalkozások számára a zökkenőmentes összeköttetést az 1-es számú főúttal. Az új útszakasz mentén – önkormányzati saját finanszírozással – kiemelt szegéllyel elválasztott kerékpárút is épült, ezzel biztosítva a járműforgalom mellett a kerékpáros forgalom biztonsági feltételeit is.

 

A fejlesztési projekt (azonosítószám: TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001) az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban, 129.405.862 Ft támogatási összegből valósult meg, melyhez Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata további mintegy 28.000.000 Ft önerőt biztosított.


Félidőhöz ért a Pesti út felújítása

Gőzerővel zajlik az Önkormányzat nyáron indult beruházása, melynek célja a Pesti út Reptéri úttól a Szent Vid út irányába induló szakaszának felújítása, új nyomvonal kialakítása. A teljes építési hossz a tervek szerint 389 méter lesz, az útszakasz hét méter széles, két forgalmi sávos, új, teljes értékű aszfalt pályaszerkezettel készül.

 

Az útszakasz mentén térkő burkolattal ellátott parkolóhelyek és egy elektromos autók töltésére alkalmas állomás is helyet kapnak. A biztonságos kerékpáros közlekedést az új útszakasz mentén elkülönítetten kialakított kerékpárút biztosítja; ennek megépítését az Önkormányzat önerőből finanszírozza.

 

A projekt a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, európai uniós támogatással, hazai társfinanszírozásban valósul meg.


Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Pesti út)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban a Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Pesti út) című projekt megvalósítására.

 

„Az önkormányzat folyamatosan fejleszti közlekedési infrastruktúráját, a saját fejlesztések mellett fontos állami beruházások is megvalósulnak, emellett pedig a pályázati lehetőségeket kihasználva európai forrásokat is igénybe tudunk venni.” – fogalmazott Borkai Zsolt polgármester, aki hangsúlyozta, az elmúlt időszakban több olyan fejlesztés is elkészült, amely új közlekedési kapcsolatokat nyitott a városban egyrészt a győriek közlekedését segítve, másrészt pedig biztosítva a gazdasági területek jobb elérését.

 

Bár a közúthálózat közvetlenül nem vesz részt a termelési folyamatban, de közvetve befolyásolja a termelés fejlesztésének lehetőségét. Az 1-es számú főúttal párhuzamosan futó Pesti út hozzájárul az ipari park felől a város felé áramló forgalom levezetéséhez, alternatív lehetőséget biztosítva a haladásra. Mindemellett biztosítja a fejlesztéssel érintett útszakasz mentén elhelyezkedő gazdasági vállalkozások számára a zökkenőmentes összeköttetést az 1-es számú főúttal.

 

A projekt keretében a tervezett Pesti út új nyomvonalának megépítése valósul meg, továbbá az útpálya burkolata mellé a közterület déli oldalán merőleges parkolókat építenek ki. Az újonnan kialakított parkolótér szerves részeként helyezik el az elektromos autók töltésére alkalmas állomást.

 

A fejlesztés a Pesti út Reptéri út tengelycsatlakozásánál kezdődik, az új nyomvonal a Szent Vid út irányába indul. A teljes építési hossz 389 méter, az útszakasz hét méter széles, két forgalmi sávos, új, teljes értékű aszfalt pályaszerkezettel készül. Az út északi oldalán a közvilágítást biztosító új kandelábereket helyeznek el. A vízelvezetésről zárt csapadékvíz csatorna gondoskodik majd.

 

A Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Pesti út) című, TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg. Az elnyert támogatás összege: 198.110.279 Ft, támogatási intenzitása száz százalékos.