Időjárás

16 °C

május 22. | Júlia, Rita

Deutsch English
Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Régi Szentiváni út) – TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002
Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Régi Szentiváni út) – TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002

A projektről

A kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Régi Szentiváni út)
A szerződött támogatás összege: 142 743 540 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a „Győr, 81-es sz. főút – Tatai u. – József A. u. meglévő körforgalmú csomópont és a Tatai úti környezetének kapacitás bővítése” tárgyú fejlesztési tervdokumentációban foglalt, a Tatai úttól az Alsókert utca – Régi Szentiváni út csomópontig tervezett felújítási program folytatása az Ipari Park irányába. A projekt célja továbbá, hogy a város és a régió iparfejlesztése és foglalkoztatása szempontjából kulcsfontosságú ipari park, közlekedési infrastruktúra és mobilitási igényét kiszolgálja. A projekt része egy olyan átfogó fejlesztési koncepciónak, mely magába foglalja a meglévő közúthálózat felújítását, kapacitásnövelését azzal, hogy a gépjárműforgalom részére biztosított előnyök mellett kiemelt jelentőséget tulajdonít a kerékpáros közlekedés fejlesztésének is.
A projekt befejezési dátuma: 2021.01.29.
A projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002

BEFEJEZŐDÖTT A RÉGI SZENTIVÁNI ÚT FELÚJÍTÁSA
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata „Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Régi Szentiváni út)” című projektjével sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A projekt része annak a koncepciónak, melynek mentén több lépcsőben megújul a 81-es számú főút-Tatai út-József Attila út találkozásánál lévő körforgalomtól kezdve egészen az Ipari Parkig tartó útszakasz. Az uniós forrásból megvalósult projekt egyik lépcsője volt a Régi Szentiváni út modernizálása.
A települések előremutató virágzásának fontos feltétele a közlekedési lehetőségek fejlettsége. Győr terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájában kiemelt szerepet kap az infrastruktúra-fejlesztés, különösképpen a közlekedési infrastruktúra, mely biztosítja a város számára a gazdaság további növekedésének lehetőségét. Fontos, hogy a munkavállalók gyorsan és biztonságosan jussanak el munkahelyeikre, illetve onnan otthonaikba, döntsenek bármely közlekedési eszköz mellett. Lényeges továbbá, hogy a megfelelően kiválasztott, korszerűsített úthálózatot válasszák a szabadidős- és sporttevékenységek végzésére felépített intézményekhez való eljutásra.
A tervek szerint a Tatai út meglévő Régi Szentiváni úti csatlakozása megszűnik, az új kapcsolat az Alsókert utcán keresztül lesz majd lehetséges. A Régi Szentiváni útszakasz nyugati Tatai úti vég szakasza zsákutcává alakul, így ez már csak célforgalomra és az Ipari Park irányú kerékpáros forgalomra lesz alkalmas. Az Alsókert utcára zárt vízelvezetésre alkalmas útburkolat kerül, a Tatai út és a Régi Szentiváni út között egyoldali járda épül. A tervezett átkötő útszakasz építési hossza közel 100 méter.
A fenti átépítési programhoz kapcsolódva a most záruló projekt keretében a Régi Szentiváni út, Alsókert utca és az Ipari Park közötti szakaszfejlesztésére került sor, kétirányú kerékpárút és zárt csapadékvíz elvezető épült ki, valamint megújultak a meglévő kapubejáratok csatlakozásai is. A munkálatok zárásaként megtörtént a meglévő jelzőtáblák és úrburkolatai jelek felülvizsgálata, ahol szükséges volt, új táblákat helyeztek ki és javították a felfestéseket is.
A beruházás eredményeképpen a négy- vagy két keréken közlekedők és a gyalogosok is egy korszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb és dinamikusabb úthálózatot vehetnek igénybe a mindennapokban, amely biztos, hogy város további fejlődését szolgálja a jövőben.
A „Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Régi Szentiváni út)” című, TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósult meg. A megítélt támogatás összege 184 440 296 Ft.

 


 

Megújult a Régi Szentiváni út

Végéhez ért a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásában megvalósult Régi Szentiváni út felújítása az Alsókert utca és Bükkfa utca közötti szakaszon.

A kivitelezés eredményeként zárt csapadékvíz elvezetésű, szegélyezett útpályaburkolat készült, illetve kapcsolódó beruházásként kerékpárút épült.

A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, hazai társfinanszírozással, a Terület- és Településfejlesztési Program keretében zajlott.


 

Végéhez közeledik a Régi Szentiváni út felújítása

——————————————————————————————————

Zajlanak a felújítási munkák a Régi Szentiváni úton

—————————————————————————————————–

Augusztus 5-én indul a Szentiváni út Alsókert utca és a Bükkfa utca közötti szakaszának felújítása

Augusztus 5-én indul a Szentiváni út Alsókert utca és a Bükkfa utca közötti szakaszának felújítása, amely várhatóan négy hónapot vesz igénybe. A munkálatok alatt félpályás sávlezárás bevezetésére és hosszabb menetidőre kell számítani.

Az önkormányzat beruházásában újítják fel és építik át a Szentiváni út Alsókert utca és az Ipari Park közötti szakaszát. Az útpálya egy részén a teljes pályaszerkezet, más részén pedig csak az aszfaltrétegeket újítják fel. Az út mindkét oldalán kiemelt szegély, a teljes szakaszon zárt csapadékvíz elvezető rendszer fog épülni. Az ivóvízvezeték gerinc teljes szakaszon kiváltásra és bővítésre kerül. Az Ipari Park kerékpárral történő biztonságos elérésének érdekében az utca északi oldalán, az útpályától elválasztva, egy oldalon vezetett kétirányú, aszfalt burkolatú kerékpárút fog épülni. Az útépítés és kerékpárút építés egyaránt a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretéből finanszírozva valósul meg.

Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere a győriek türelmét és megértését kérte, és úgy fogalmazott: „A nagy forgalmú útszakasz felújítása már időszerű volt. Bár az elkövetkezendő hónapokban kisebb kellemetlenségekre kell számítani a Szentiváni úton, év végére már biztonságosabban, gördülékenyebben közlekedhetünk az Ipari Park irányába. Addig is, a győriek türelmét kérem!”

A kivitelezési munkák 2020. augusztus 5-én megkezdődnek és körülbelül 4 hónapot vesznek majd igénybe, azaz a várható befejezés 2020. november vége. A munkálatok alatt félpályás sávlezárás bevezetésére és hosszabb menetidőre számítani kell. A közlekedés a gépjármű és kerékpáros forgalom számára egyaránt biztosított lesz a felújítás alatt, de sebesség korlátozásra és útszűkületekre számítani kell. Az ingatlanok megközelítése is folyamatosan biztosított lesz.

A beruházás a STRABAG Építő Kft. kivitelezésében, 155.949.979 Forintból valósul meg.

———————————————————————————————————

Tehermentesítik a Régi Szentiváni utat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata „Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Régi Szentiváni út)” című projektjével sikeresen pályázott a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A beruházás során egy koncepció mentén, több lépcsőben megújul a 81-es számú főút-Tatai út-József Attila út találkozásánál lévő körforgalomtól kezdve egészen az Ipari Parkig tartó útszakasz. Az uniós forrásból megvalósuló projekt egyik lépcsője a Régi Szentiváni út modernizálása.

A települések előremutató virágzásának fontos feltétele a közlekedési lehetőségek fejlettsége. Győr terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájában kiemelt szerepet kap az infrastruktúra-fejlesztés, különösképpen a közlekedési infrastruktúra, mely biztosítja a város számára a gazdaság további növekedésének lehetőségét. Fontos, hogy a munkavállalók gyorsan és biztonságosan jussanak el munkahelyeikre, illetve onnan otthonaikba, döntsenek bármely közlekedési eszköz mellett. Lényeges továbbá, hogy a megfelelően kiválasztott, korszerűsített úthálózatot válasszák a szabadidős- és sporttevékenységek végzésére felépített intézményekhez való eljutásra.

A többlépcsős projekt mostani beruházása leginkább a Régi Szentiváni utat érinti, amelyet az Önkormányzat a felújítással tehermentesíteni kíván, s ezzel együtt a Tatai út kapacitását is bővíteni szeretné. A fejlesztés a Tatai úttól az Alsókert utca – Régi Szentiváni út csomópontig tervezett felújítási program folytatása az Ipari Park irányába, hiszen a kulcsfontosságú Ipari Park egyre inkább növekvő közlekedési igényeket támaszt. Fontos kiemelni, hogy a projekt figyelembe veszi a már meglévő utakat, ezeknek a felújításáról is döntés született.

A tervek szerint a Tatai út meglévő Régi Szentiváni úti csatlakozása megszűnik, az új kapcsolat az Alsókert utcán keresztül lesz majd lehetséges. A Régi Szentiváni útszakasz nyugati Tatai úti vég szakasza zsákutcává alakul, így ez már csak célforgalomra és az Ipari Park irányú kerékpáros forgalomra lesz alkalmas. Az Alsókert utcára zárt vízelvezetésre alkalmas útburkolat kerül, a Tatai út és a Régi Szentiváni út között egyoldali járda épül. A tervezett átkötő útszakasz építési hossza közel 100 méter.

A fenti átépítési programhoz kapcsolódva jelen projekt keretében a Régi Szentiváni út, Alsókert utca és az Ipari Park közötti szakaszfejlesztésére kerül sor, kétirányú kerékpárút és zárt csapadékvíz elvezető épül, megújulnak továbbá a meglévő kapubejáratok csatlakozásai is.

A munkálatok elvégzése után megtörténik majd a meglévő jelzőtáblák és úrburkolatai jelek felülvizsgálata, ahol szükséges, új táblák kihelyezése és felfestések alkalmazása történik majd a közlekedők tájékoztatására és biztonságának érdekében. A beruházás végeztével, a négy- vagy két keréken közlekedők, és a gyalogosok is egy korszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb és dinamikusabb úthálózatot vehetnek igénybe a mindennapokban, amely biztos, hogy város további fejlődését szolgálja a jövőben.

A „Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Régi Szentiváni út)” című, TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg. A megítélt támogatás összege 184 440 296 Ft. A projekt tervezett befejezési dátuma 2019.12.31.