Időjárás

13 °C

szeptember 24. | Gellért, Mercédesz

Deutsch English
Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Tatai út – 81. sz. csp.) – TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005
Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Tatai út – 81. sz. csp.) – TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005

A projektről

A kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Tatai út – 81. sz. csp.)
A szerződött támogatás összege: 980 319 245 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A 81. sz. főút több szempontból is stratégiai jelentőségű közlekedési útvonala Győr városának. Egyrészt biztosítja a Székesfehérvár és Győr közötti közlekedési kapcsolatot, másrészt fontos kivezetési pontja a győri autópálya körgyűrűnek, valamint a város déli agglomerációjának ütőere. Jelentős tömegközlekedési forgalmat bonyolít le, valamint a városon belüli szakasza fontos áteresztő pont az ipari park, az Audi gyárkomplexum, valamint a régi iparterületek felé.

A 81. sz. főutat a belvárosi oldalon 2 x 2 forgalmi sávra, míg a fehérvári oldalon 1 + 2 forgalmi sávra fel kell bővíteni a csomóponti átalakításhoz. A József Attila úti bejárati oldalon két forgalmi sáv kerül kialakításra, míg a kijárati oldalon, csak burkolatszélesítésre kerül sor.  A Tatai út 2×2 sávosra bővítése tervezett.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.15.
A projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005

 


Lezárult a Győr, 81.sz. főút – Tatai út – József A. út meglévő körforgalmú csomópont és a Tatai út környezetének kapacitás bővítése, kerékpárút építése

 

A 81-es sz. főút – Tatai út – József Attila utca meglévő körforgalmú csomópontot kapacitáshiánya miatt turbó körforgalommá épült át. Ennek következtében szükséges volt a Tatai út mintegy 800 m, a 81-es számú főút kb. 500 m hosszú szakaszának felbővítése 2×1 sávról 2×2 sávra. A kapacitásbővítéssel érintett szakaszokon új közvilágítási hálózat került kiépítésre. A Tatai út – iparterület bejárata – benzinkút kijárat csomópontban jelzőlámpás forgalomirányító rendszer épült, könnyítve ezzel a Házgyár és s MOL benzinkút irányából a kihajtást a Tatai útra. A Tatai út egyes szakaszain az előírásoknak megfelelően zajvédő falak épültek. Az útépítés következtében több helyen átépítésre került az ivóvíz- és szennyvízhálózat. A Régi Szentiváni út és a Tatai út jelenlegi csomópontja megszűnt és helyette az Alsókert utca kiépítésével egy új kapcsolat létesült a két út között. Az útépítéssel érintett szakaszokon a légvezetékes közműhálózatok földkábelesre lettek átépítve.

A beruházás következtében a körforgalmú csomópontnak jelentősen nőtt a kapacitása és a 2×2 sávos csatlakozások is nagy mértékben segítik az Ipari Park megközelítését és lehetővé teszik csúcsidőben a forgalom gyorsabb áramlását.

A tervezett beavatkozások miatt összesen 37 db fa kivágása volt szükséges, melyek pótlására a beruházás keretén belül összesen 84 db facsemete ültetésére került sor.

 

A kivitelezési munkák 2021. május 27-én kezdődtek és 2022. október 28-án fejeződtek be.

 

Kivitelező: STRABAG Építő Kft.

Kivitelezés költsége: bruttó: 1.189.060.901,-Ft

 

 


Közlekedők figyelem! Vasárnap lezárják az egyik győri csomópontot!

Szeptember 18.-án vasárnap, 7:00 és 17:00 között aszfaltozási munkálatokat végez a kivitelező cég, a Tatai út – 81. sz. főút – József Attila út körforgalmú csomópontban. Az aszfaltozás ideje alatt a forgalom nem tudja használni ezt a csomópontot, a szakasz le lesz zárva

Az aszfalt kopóréteg beépítési munkái miatt 2022. 09. 18. napon a 81-es sz. főút – Tatai u. – József Attila. u. meglévő körforgalmú csomópont minden ága lezárásra kerül reggel 7:00 és délután 17:00 közötti időintervallumban.

A lezárás idejére a csomópontot a környező utcákon keresztül lehet elkerülni:

A 81-es sz. elsőrendű főutat használók Győrből kifelé a Zöld utca – Jereváni út – József Attila út – régi Fehérvári út útvonalon tudnak közlekedni, Győrbe érkező forgalom a régi Fehérvári út – József Attila út – Jereváni út – Zöld utca útvonalat használhatják.

Az Ipari Park a Csendes úton keresztül közelíthető meg, míg az Ipari Parkból érkező forgalom a Csendes utca – régi Fehérvári úton tud tovább haladni.

A lezárás során javasolt a 7,5 t feletti forgalom részére az alábbi terelőút:

A 81-es sz. főút – Hecsei u. – Kandó Kálmán út – Vágóhíd út, (illetve Kandó K. út – Puskás Tivadar út-Ipar út) – 81-es sz. főút és vissza.

 

 

 


Jó ütemben halad a Tatai út – 81. sz. főút – József Attila út körforgalmú csomópontjának kapacitásbővítése. A kivitelezési munkálatok a tervek szerint 2022. novemberében fejeződnek be.

 

 


Megkezdődött a Tatai út – 81. sz. főút – József Attila út körforgalmú csomópontjának kapacitásbővítése

 


Jó ütemben haladnak a Tatai út – 81. sz. körforgalmú csomópont bővítési munkálatai

A kivitelezés a körforgalomba becsatlakozó Tatai úti, illetve Banai úti építési munkálatokkal kezdődtek meg. Az Alsókert utcában és a Banai úton a csapadékcsatorna kiépítése megtörtént, egyes útszakaszokon új szegély épül. A Tatai úton a meglévő körforgalomtól a Banai út irányába folyamatosan zajlanak a csapadékcsatorna építéssel kapcsolatos munkák, a közvilágítási nyomvonal kiépítése, egyéb közműkiváltások. A Banai úton a csapadékvíz tározó tó építése folyamatban van. A 81. sz. főút szélesítésénél a töltésépítési munkák folyamatosan zajlanak.

Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Tatai út - 81. sz. csp.) Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Tatai út - 81. sz. csp.) Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Tatai út - 81. sz. csp.) Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Tatai út - 81. sz. csp.) Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Tatai út - 81. sz. csp.)

 

 


 

Megkezdődnek a kivitelezési munkálatok a Győr, 81.sz. főút – Tatai út – József A. út meglévő körforgalmú csomópontban

A 81-es sz. főút – Tatai út – József Attila utca meglévő körforgalmú csomópontot kapacitáshiánya miatt 2×2 sávos turbó körforgalommá szükséges átépíteni. Ezzel együtt szükséges a Tatai út mintegy 800 m, a 81-es számú főút kb. 500 m hosszú szakaszának felbővítése 2×1 sávról 2×2 sávra. A kapacitásbővítéssel érintett szakaszokon új közvilágítási hálózat kerül megtervezésre. A Tatai út – iparterület bejárata – benzinkút kijárat csomópontban jelzőlámpás forgalomirányító rendszer tervezett. A Tatai út egyes szakaszain az előírásoknak megfelelően zajvédő falak lettek tervezve. Az útépítés következtében több helyen átépítésre kerül az ivóvíz- és szennyvízhálózat. A Régi Szentiváni út és a Tatai út jelenlegi csomópontja megszűnik és az Alsókert utca kiépítésével egy új kapcsolat épül, mely hatékonyabb és gyorsabb kapcsolatot biztosít a két út között. Az útépítéssel érintett szakaszokon tervezett a légvezetékes közműhálózatok földkábelesre történő átépítése.

A tervezett beavatkozások miatt összesen 37 db fa kivágása szükséges, melyek pótlására a beruházás keretén belül összesen 84 db facsemete ültetésére kerül sor.

A kivitelezés várhatóan 2022. ősz végén zárul. A munkálatok alatt félpályás sávlezárás bevezetése várható. A felújítás alatt közlekedés folyamatosan biztosított lesz a gépjármű, a tömegközlekedés a kerékpáros és gyalogos forgalom számára egyaránt, de korlátozásokra folyamatosan számítani kell.

 

 


Megújul az egyik legfontosabb körforgalom

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Tatai út – 81. sz. csomópont)” címmel. A támogatást nyert projekt keretében egy koncepció mentén, több lépcsőben megújul a 81-es számú főút-Tatai utca-József Attila utca találkozásánál lévő körforgalomtól kezdve egészen az Ipari Parkig tartó útszakasz. Ennek az Uniós forrásból megvalósuló projekt egyik lépcsője a 81. számú főútvonalon található körforgalom megújulása.

 

Minden település fejlődésében az egyik legfontosabb feltétel az úthálózatok és a közlekedési lehetőségek folyamatos korszerűsítése. A mostani beruházás célja sem más, mint segíteni a gazdasági fejlődést és a munkaerő mobilitást, legyen szó közösségi közlekedésről vagy személygépjárművek igénybevételről.

 

A mostani beruházás nagyban érinti a 81. számú főutat, amely több szempontból is stratégiai jelentőségű közlekedési útvonala Győrnek. Egyrészt biztosítja a Székesfehérvár és Győr közötti közlekedési kapcsolatot, másrészt fontos kivezetési pontja a győri autópálya körgyűrűnek, valamint a város déli agglomerációjának ütőere. Jelentős tömegközlekedési forgalmat bonyolít le, valamint a városon belüli szakasza fontos áteresztő pont az Ipari Park, az Audi gyárkomplexum, valamint a régi iparterületek felé. A csomópont jelenleg ötágú, jelzőtáblával szabályozott, egysávos körforgalom. A korábban megfelelő csomóponti kapacitás ma már a csúcsórákban kimerült, fejlesztése elengedhetetlen.

 

A tervek szerint a Belváros felől a 81. számú főútról a Tatai út irányába a reggeli csúcsidőszakban jelentkező nagy balra kanyarodó forgalmat két forgalmi sáv indítja és fogadja. A délutáni csúcsidőszakban a Tatai út felől a Belváros irányába haladó jobbra kanyarodó forgalmat szinten két – két forgalmi sáv biztosítja. Két sáv építése tervezett a főút Székesfehérvár felőli ágán és a József Attila úti ágon is. Viszont megszűnik a teljes értékű ötödik csomóponti ág, csak bejárat lesz a benzinkút irányába és a Banai utcába. A Banai utca közvetlen kijárati csatlakozása megszűnik, új kijárati forgalma a 81. számú főút Fehérvári csomóponti ágához kapcsolódik.

 

A Tatai úton a körforgalomhoz közeli benzinkút kihajtó ág és a volt házgyári terület csomópontja a Tatai úti csomóponti ág 2 x 2 forgalmi sávra bővülésé miatt jelzőlámpás irányítást kap. Ennek köszönhetően a reggeli és délutáni csúcsidőszakban is megfelelő kapacitást biztosít majd az Ipari park irányába és vissza. Ezzel együtt a többi csomóponti ág szolgáltatási színvonala is nő. Az elkészülő turbó – spirál körforgalom biztosítja az egy sávos körforgalmaknál nagyobb kapacitást. Az új, több sávos turbó típusú átépítés a meglevő burkolatok szélességnövelését is jelenti és megújulnak a meglévő burkolati elemek is.

 

Annak érdekében, hogy a fentebb taglalt fejlesztés működőképes legyen, a 81. számú főutat a belvárosi oldalon 2 x 2 forgalmi sávra, míg a fehérvári oldalon 1 + 2 forgalmi sávra kell bővíteni. A József Attila úti bejárati oldalon két sávot alakítanak ki, míg a kijárati oldalon csak burkolatszélesítés végeznek el.

 

A Házgyár irányába külön balra kanyarodó sáv kialakítására van szükség. Az új jelzőlámpával szabályozott csomópont után a Banai utcáig egy átmeneti szakasz épül. Az átmeneti szakaszon belül megszűnik az egyik Ipari Park irányába vezetett forgalmi sáv, így a Banai utcától már csak 3 sávos út épül tovább, két haladó sávval a Belváros irányába, és egy sávval az Ipari Park irányába. A Tatai úti nyomvonalon a Banai utcai csatlakozás után megszűnik a Győrszentivani út hegyesszögű Tatai úti csatlakoztatása, a közlekedési kapcsolat áthelyeződik az új Alsókert utcai csomópontba, ahogy arról korábban már beszámoltunk.

 

A Tatai úti nyomvonalon egy új autóbusz megállópár épül, melyek környezetében egy új gyalogos átkelőhely középsziget beiktatásával történő kialakítása is tervben van. A Tatai úti nyomvonal három sávos, közép szigetes vonalvezetése az Alsókert utca közelében négysávosra bővül. Az Alsókert utcától az új turbó körforgalom felé a Tatai út három sávos kiépítésű lesz, két sávval a 81. számú főút irányába, és egy forgalmi sávval az Ipari Park irányába. A tervezett Alsókert utcán egy új zárt csapadékvíz elvezetésű, szegélyezett útburkolat épül, továbbá a Tatai út és a Régi Szentiváni út között egyoldali gyalogjárdát is használatba helyeznek.

 

A tervezett új turbó körforgalmú csomópont jelzőtáblás forgalom irányítással vezeti le a forgalmat. Fontos megjegyezni, hogy a beruházás minden közlekedési formát figyelembe vett, így a munkavállalók továbbra is tervezhetnek bármely közlekedési lehetőséggel. A most bemutatott beruházás minden elemében a város további fejlődését és a munkavállalók biztonságát és kényelmét szolgálja.

 

A „Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Tatai út – 81. sz. csomópont)” című, TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg. A megítélt támogatás összege 980 319 245 Ft. A projekt tervezett befejezési dátuma 2020.09.30.