Időjárás

16 °C

május 22. | Konstantin

Deutsch English
Napelem telepítések Győr – összevont projekt – TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002
Napelem telepítések Győr – összevont projekt – TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002

TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002

Összefoglaló a projektről

Kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

A PROJEKT CÍME: Napelem telepítések Győr - összevont projekt

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 31 250 807 Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt célja:

A beruházás eredményeképpen olyan önálló épületenergetikai rendszerrel rendelkező épületek jönnek létre, melyek energia ellátása megújuló energia felhasználásává történik. A rendszerek a térségi energiapotenciált használja, különösen a megújuló energiaforrások belülről fakadó kiaknázását, az autonóm energiaellátás egyéni és közösségi szintű megvalósítását segítik, és a nagyközönség számára megtekinthetőek, ezzel is elősegítve a szemléletformálást, a műszaki információk, tapasztalatok terjesztését, mely szintén a program egyik feladata. A megépítendő napelemes rendszerek a helyben elérhető megújuló energiaforrások hasznosítását támogatják, így környezetkímélő, független és hosszú távon is fenntartható energiaellátást biztosítanak. A fejlesztési terv energetikai központú átvilágításon és számításokon alapul. A fejlesztés energetikai szakemberek dokumentált javaslataira épülő energiatermelő rendszer létrehozására irányul, ahol a helyi adottságok, a célszerűség és költséghatékonyság alapján lett kiválasztva a felhasznált technológia és berendezés az önkormányzat közcéllal működtetett intézményei számára. A fejlesztés kizárólag 100 % megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú területen és 100% -os megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú, közcéllal működtetett intézményeknek helyt adó épületeken történik, valamint a kapcsolódó infrastruktúrájuk saját (közcélú) energiaigényének kielégítésesét végzi. Az energiatermelő rendszer üzemeltetését az Önkormányzat, illetve annak 100%-os tulajdonát képező társaságok végzik.

A projekt tartalmazza továbbá Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítését.

A projekt műszaki tartalma:

A projekt célja négy épület (Kodály Zoltán utcai bölcsőde – 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 18. – hrsz. 4778/54; Szivárvány Óvoda – 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 18. – hrsz. 4778/53; Báthory Bölcsőde – 9026 Győr, Báthory út 2. – hrsz: 10407; Zöld utcai bölcsőde – 9028 Győr, Zöld utca 38. – hrsz: 591/5.) tetőszerkezetén napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából. A rendszer átlagos éves villamos termelése:38,19 kWh. A projekt során kiépítésre kerül 4 darab napelemes rendszer összesen 134 darab 285 Wp teljesítményű napelemmel (vagy azzal egyenértékű). A rendszerek az épületek tetején kerülnek kialakításra. A rendszerek rendelkeznek túlfeszültség védelemmel, túláram védelemmel, 4 pólusú DC tűzvédelmi leválasztó kapcsolókkal. A rendszerek alkalmas az egyes inverterek monitorozására. A rendszerek vezetékei védőcsövekben kerülnek elhelyezésre.

A rendszerek beüzemelése tartalmazza az érintésvédelmi, szigetelési vizsgálat elvégzését és a villámvédelmi felülvizsgálatot, valamint az oktatást. Az oktatás tartalmazza az energetikai beruházással érintett épület(ek) állandó használóinak tájékoztatását is az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól, melyet az épületenergetikában jártas szakértő végez.

A projekt befejezési dátuma: 2023.10.31.

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002


Elkészült Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP)

Alapos szakmai előkészítő munka után 2023-ban elkészült Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) az Universitas-Győr Nonprofit Kft. gondozásában, melyet a Közgyűlés  2023. szeptember 26-án elfogadott.

A dokumentum elérhető itt.

 

 


 

A „Napelem telepítések Győr – összevont projekt” kivitelezési munkáinak készültsége elérte a 100%-ot

 

A „Napelem telepítések Győr – összevont projekt” című, „TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002” azonosítószámú európai uniós projekt keretében 2022. február 8-án sikeresen lezárult az Erzsébet ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, a Kodály Zoltán utcai Bölcsőde, a Báthory utcai Bölcsőde, valamint a Zöld utcai Bölcsőde épületeire telepített napelemes  rendszerek műszaki átadás-átvételi eljárása.

A napelemes rendszerek a helyben elérhető megújuló energiaforrások hasznosítását támogatják, így környezetkímélő, független és hosszú távon is fenntartható energiaellátást biztosítanak. A beruházás során a Zöld utcai Bölcsőde épületére 7,15 kWp, a Kodály Zoltán utcai Bölcsődére 10,4 kWp, a Báthory úti Bölcsődére 11,7 kWp, míg az Erzsébet ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodájának épületére 9,1 kWp összteljesítményű napelemes kiserőművek kerültek telepítésre.

A napelemek telepítését a solar ÉPÍTŐ Kft. végezte bruttó 17 539 843 Ft vállalkozói díj ellenében.

 

Erzsébet ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája:

Kodály_ovi

Kodály Zoltán utcai Bölcsőde:

Kodály_bölcsi1

 

Báthory utcai Bölcsőde:

Báthory1 Báthory2

 

Zöld utcai Bölcsőde:

Zöld


A „Napelem telepítések Győr – összevont projekt” kivitelezési munkáinak készültsége eléret az 50%-ot

 

  1. szeptember 15-én megtörtént a munkaterület átadása a „Napelem telepítések Győr – összevont projekt” c. projekt érintett helyszínein. A kivitelezés 2021. november 10-én elérte az 50%-os készültséget.

A Kodály Zoltán utcai Bölcsődét és az Erzsébet ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodáját felszerelték napelemekkel.

A kivitelezés a szerződés szerint 2022 februárjában fejeződik be.

A projekt során folyamatos a műszaki ellenőri, a projektmenedzsment tevékenység, valamint a kötelező nyilvánosság biztosítása.

A „Napelem telepítések Győr – összevont projekt” kivitelezési munkáinak készültsége eléret az 50%-ot A „Napelem telepítések Győr – összevont projekt” kivitelezési munkáinak készültsége eléret az 50%-ot