Időjárás

21 °C

szeptember 30. | Jeromos

Deutsch English
Nemzetiségekért díj – javaslattételi felhívás
Nemzetiségekért díj – javaslattételi felhívás

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé „Nemzetiségekért” díj 2021. évi adományozására.

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, párt győri szervezete, győri székhelyű nemzetiségi civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, a Győrben működő települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, valamint az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

 

„Nemzetiségekért díj” adományozható: azon személynek vagy Győrben tevékenykedő közösségnek, aki vagy amely a nyelvi, a szellemi és a tárgyi kultúra megőrzése, kutatása és gyarapítása, az egyes nemzetiségekhez kötődő hagyományok ápolása és megismertetése, a nemzetiségi közösség összetartása vagy a települési nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése és támogatása révén a nemzetiségekhez kötődően tartósan kiemelkedő munkát végez.

Az elismerés az arra méltó személy részére halála után is adományozható.

 

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatot (a kitöltött nyomtatványt) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztályára címezve (9021 Győr, Városház tér 1.) 2021. november 29. napjáig beérkezőleg lehet benyújtani kizárólag postai úton úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2021. november 29. napján megérkezzen a címzetthez.

 

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: a javaslatot tevő nevét vagy megnevezését, lakcímét vagy székhelycímét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, lakcímét, vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és az ismertetett feltételeknek megfelelő javaslatok vehetők figyelembe.

 

A „Nemzetiségekért” díj adományozásáról a Közgyűlés felhatalmazása alapján a nemzetiségi ügyekért felelős alpolgármesterrel egyeztetve a Polgármester dönt.

 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztályán a 96/500-101-es telefonszámon. A vonatkozó rendelet és a javaslattételi felhívás, valamint a javaslat benyújtásához használható nyomtatvány itt letölthető:

Uploaded: 2021.11.12
Size: 290.14 KB

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató innen letölthető