Időjárás

10 °C

szeptember 29. | Mihály

Deutsch English
Online közvetítés a díszközgyűlésről
Online közvetítés a díszközgyűlésről

Bár a március 15-i nyilvános városi rendezvények elmaradtak, az ünnepi díszközgyűlést megtartották, amelyen a polgármester átadta a Győr Díszpolgára, a Pro Urbe Győr és a város sajtódíjait.

A zárt ajtók mögött megrendezett ünnepséget az érdeklődők az interneten élőben követhették. Dr. Dézsi Csaba András polgármester megemlékezésében az 1848-as forradalom győri vonatkozásait idézte fel. Beszédében kiemelte Lukács Sándor szerepét, aki a reformokat követelő csoport vezetőjeként az egész forradalom országosan is jelentős személyisége volt.

„Fontos tanulság, hogy Győr fölismerte: a város és az ország egészének érdeke azonos. Nem a szembenállást, hanem a közös cselekvést valósította meg. Ugyanazokat a polgári értékeket követelte, melyek az egész nemzet ügyévé váltak. Fölismerték, hogy a szabadság csak a polgári értékek alapján, a nemzeti önállóság keretében valósulhat meg.”

„Tisztelet a hősöknek, a győri forradalmároknak, a polgári értékek megteremtőinek, jelenkori képviselőinek és gyarapítóinak, méltó főhajtás az áldozatoknak. Továbbra is legyen hitünk az egységben, a saját erőnkben és képességeinkben, a szabadságban és a függetlenségben!” – mondta a polgármester, aki beszéde végén utalt a járvány okozta helyzetre is, amikor ismét széleskörű összefogásra van szükség.

A díszközgyűlés az elismerések átadásával folytatódott, a közgyűlési határozatokat dr. Pergel Elza alpolgármester ismertette. A polgármester Győr Díszpolgára címet adott át Benkovich Ferenc plébánosnak az egyházi intézmények, különösen a Szentlélek Templom, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont és a Szent Anna Otthon alapításában és felépítésében vállalt értékteremtő munkája, valamint több évtizedes, fáradhatatlan odaadással végzett, példaértékű lelkipásztori szolgálata elismeréseként. Győr díszpolgára lett Görbicz Anita is a városnak hírnevet szerző, nemzetközi szinten is kimagasló sportteljesítménye, a magyar és a győri kézilabda sportot szolgáló eredményes és példaértékű pályafutása, valamint a modern kézilabda megteremtésében és népszerűsítésében vállalt meghatározó szerepe elismeréseként. Berkes Gyula plébános az egyház szolgálatában és Győr érdekében kifejtett több évtizedes, magas színvonalú hitéleti és oktatói munkássága, valamint példás közösségépítő tevékenysége elismeréseként vehette át a díszpolgári címet.

A Pro Urbe Győr díjat idén négy személynek ítélték oda. Kozma Endre, a „Régi Győr” facebook és internetes oldal szerkesztője a város történelmi múltjának feltárása és megőrzése érdekében végzett fáradhatatlan értékmentő munkája, valamint közösségépítő tevékenységéért, Rákász Gergely orgonaművész Győr hírnevét öregbítő, magas színvonalú, műfajokat ötvöző művészeti és előadóművészi tevékenysége, valamint az orgonamuzsika és a komolyzene népszerűsítésében végzett kimagasló munkájáért, dr. Sayour Amer kardiológus főorvos a Győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Kardiológiai Osztályán és a Győri Szívcentrumban végzett másfél évtizedes, kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkájáért kapta meg az elismerést, amellyel több ezer ember gyógyításában, köztük mintegy ezer ember szívkatéterezését végezve működött közre. Szintén Pro Urbe Győr díjat vehetett át Zsegora Csaba nyugalmazott igazgató több évtizedes, példaértékű pedagógusi munkája és töretlenül magas színvonalon végzett intézményvezetői tevékenysége, valamint a Győr város oktatási életében betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.

1848 március 15-én nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit, a „tizenkét pontot” és a Nemzeti dalt. Ennek emlékére 1990 óta ünnepeljük ezen a napon a Magyar Sajtó Napját. A polgármester a nemzeti ünnep alkalmából adta át a város elismeréseit a sajtó képviselőinek: Krizsán Csabának, a Magyar Távirati Iroda fotóriporterének és Szentgáthi Csabának, az Oxygen Media szerkesztő, riportének magas színvonalú munkájukért.

A kitüntetettek nevében Benkovich Ferenc plébános mondott köszönetet az elismerésért. Kifejtette, mindannyian igyekeznek helytállni, ki-ki a maga területén, ám ez egyben a kötelességük is. Mint fogalmazott, a díj arra sarkall, hogy a jövőben még inkább szolgálják a közösséget, a várost legjobb képességük szerint.

A díszközgyűlés második felében a Győri Filharmonikus Zenekar művészei adtak ünnepi hangversenyt.

A díszközgyűlés itt visszanézhető.