Ide kattintva elérhető a 2024-es ötletbörze pályázat

 


 

 

Tájékoztató
a Győri Értéktár szlogenjére vonatkozó ötletbörze pályázat eredményéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett és a Győri Értéktár szlogenjére vonatkozó ötletbörze pályázatot a Győri Értéktár Bizottság 7/2023. (XL 27.) GYÉB határozatában foglaltak alapján eredménytelennek nyilvánítom. A Győri Értéktár Bizottság -a pályázati felhívásra beérkezett pályaművek értékelését követően – nem talált olyan szlogent, amely tükrözi a Győri Értéktár lényegét, célját, így javasolta a pályázat eredménytelennek nyilvánítását.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat eredménytelennek nyilvánítását követően új ötletbörze pályázatot ír ki.

 

Győr, 2023. december 19.

 

Uploaded: 2023.12.19
Size: 40.89 KB

 

Pályázati felhívás

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) ötletbörzét hirdet.

Győr városa számos épített- és természeti szépségben, szellemi termékben, tárgyi javakban bővelkedik, illetve megannyi helyi hagyomány, ünnep, kiemelt rendezvény kötődik hozzá. Ezen értékek összegyűjtésére, megőrzésére és továbbörökítésére jött létre a Győri Értéktár, melynek bővítésében bárki részt vehet.

Jelen felhívással a Győri Értéktár lényegét, célját tükröző frappáns szlogen megfogalmazására hívjuk a győri polgárokat.

A Győri Értéktárról bővebben itt olvashat.

Szlogenpályázattal kapcsolatos információk

 • A nyertes pályamunka díjazása

2 főre szóló színházbérlet a Győri Nemzeti Színház 2023/2024-es művészeti évadára, valamint egy családi belépőjegy a győri Xantus János Állatkertbe

 • Pályázók köre

Pályázati díj nélkül, bárki pályázhat; kizárólag egyéni pályázatokat várunk.

 • A szlogen megjelenésének hatóköre

Minden, a Győri Értéktárral kapcsolatos kreatív, adminisztratív anyagon való használat.

 • A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia
 • A szlogennek javasolt jelmondatot magyarul.
 • A pályázó nevét, telefonszámát, e-mail címét.
 • A pályázati feltételekben rögzített kitöltött, aláírt nyilatkozatok.

Ugyanazon pályázó által benyújtott pályázatok száma nem korlátozott.

 • Javasolt tervezési szempontok
 • Tükrözze az értéktár szellemiségét, sokszínűségét.
 • Legyen egyértelmű, tömör, egyedi és kreatív.
 • Pályázati feltételek
 1. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a javasolt szlogent eddig nem jegyeztette be sem Magyarországon, sem külföldön, és tudomása szerint nem sérti mások jogait, továbbá nyertesség esetén nem áll szándékában semmilyen módon levédetni azt. A kapcsolódó nyilatkozat innen letölthető.
 2. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati felhívásban feltüntetett pályamunka díjazáson felül további díjazásra – a szlogenötlettel kapcsolatban – a pályázó semmilyen jogcímen nem tart igényt. A kapcsolódó nyilatkozat innen letölthető.
 3. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy résztvevőként, illetőleg nyertesként hozzájárul-e nevének nyilvánosságra hozatalához. A kapcsolódó nyilatkozat innen letölthető.
 4. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi az alábbiakat: a Győri Értéktár Bizottság döntésével kapcsolatban kifogást, ellenvéleményt nem terjeszthet elő. A kapcsolódó nyilatkozat innen letölthető.
 5. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, megértette és tudomásul vette, továbbá, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez. A kapcsolódó nyilatkozat innen letölthető.

A nyertes pályázótól a pályamunka díjazása ellenében Kiíró tulajdonjogot és teljes felhasználási jogot szerez, a pályázó a szlogenhasználat minden jogát Kiírónak végleg és visszavonhatatlanul átadja, azzal Kiíró – a pályázati díjazás átadását követően – kizárólagosan és szabadon rendelkezik.

A nem nyertes pályamunkák a pályázók tulajdonában maradnak. Kiíró a beküldött pályamunkák tekintetében semminemű felhasználási jogosultságot nem szerez.

A pályázatot 2023. október 24-én 13 óráig lehet eljuttatni:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális Osztály (9021 Győr, Városház tér 1.fszt. 57-es iroda)

A borítékra rá kell írni a következő szöveget: „Győri Értéktár szlogen”

Jelen pályázatot a Győri Értéktár Bizottság várhatólag 2023. november 10-ig bírálja el 1 db nyertes szlogen kihirdetésével. A Győri Értéktár Bizottság a nyertes pályázót az eredményről közvetlenül értesíti a döntést követő 15 napon belül.

A pályázati felhívás kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot az eljárás bármely szakaszában – indokolás nélkül – visszavonja, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, és ez esetben újabb pályázatot írjon ki, vagy más úton állapítsa meg a pályázatban érintett szlogent. Újabb pályázat nélküli szlogen kiválasztásakor a pályázati felhívás kiírója vállalja, hogy olyan szlogent nem választ, amely szerepelt olyan érvényes pályázatban, amelyet határidőben beadtak.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás, információ személyesen Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztályán (9021 Győr, Városház tér 1. fszt. 57. iroda), továbbá a 96/500-175-ös telefonszámon vagy a gyoriertektar@gyor-ph.hu címen kérhető.

A pályázati eljárásra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató innen tölthető le.